Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

DRUŠTVENO LEGITIMIRANA ULOGA RAVNATELJA U IZRADI I REALIZACIJI ŠKOLSKOG KURIKULUMA, Igor Nikičić

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 12:00 - 12:45

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Predavaonica 30

Detalji:

Školski je kurikulum službeni kurikulum koji se sukonstruira na početku svake školske godine i uključuje sve planirane aktivnosti koje će se održavati u školi paralelno s redovnom nastavom: međunarodne suradnje, projekti, izvannastavne, izvanškolske aktivnosti, dodatna i dopunska nastava itd.

Radionicom će se analizirati uloga koju je društvo povjerilo ravnatelju škole u procesu zajedničke izrade školskog kurikuluma te njegove realizacije tijekom školske godine. Kroz suradničko učenje o tom procesu, u sklopu radionice odgovorit će se na pitanja polaznika o tome sudjeluje li ravnatelj izravno u izradi kurikuluma ili ima koordinacijsku ulogu; predlaže li određene aktivnosti ili ih selektira; koje kompetencije mora imati da bi mogao svoju ulogu uspješno realizirati, i slično.

 

Biografija:

Igor Nikičić, doktorand, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, igor.nikicic@gmail.com

 

Ravnatelj je osnovne škole “Đuro Pilar” u Slavonskom Brodu, u kojoj je prethodno bio zaposlen kao učitelj engleskog jezika.  Voditelj je Županijskog stručnog vijeća za građanski odgoj i srodne međupredmetne teme za osnovne i srednje škole BPŽ od 2012. te promoviran u ravnatelja mentora 2020. Zamjenik je predsjednika ogranka Udruge ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) za BPŽ od 2021. Redovito se stručno usavršava i održava stručna predavanja iz područja vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama i unapređenja rada škole. Trenutno je doktorand na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja” na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje aktivno sudjeluje u radu studija. Od 2020. redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, autor je 4 znanstvena članka.