Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

UPOZNAJTE PRIRODU I DRUŠTVO KODIRANJEM BEZ RAČUNALA, Ana Mirković Moguš, Barbara Stojčević

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 11:00 - 11:45

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0; prijava na: amirkovic@foozos.hr

Lokacija (prostorija):
FOOZOS, Predavaonica 4

Detalji:

Životni ciklusi i drugi znanstveni koncepti slijede niz te su stoga pogodni za korištenje za izradu algoritama. Radionica obuhvaća izradu algoritama pomoću igara kodiranja koje potiču timski rad i zdravo natjecanje s obzirom da učenici bolje pamte činjenice i koncepte kada su u interakciji s njima. Aktivnosti, između ostaloga, obuhvaćaju aktivnost kodiranja poretka planeta, životnog ciklusa pauka, rasta biljke i drugo. Aktivnosti kritičkog razmišljanja i kodiranja planirane su bez korištenja računala, a obuhvaćaju različite vještine kojima se uči kako surađivati, ispričati priču i kako kreativno razmišljati.

 

Biografija:

Doc. dr.sc. Ana Mirković Moguš, znanstvena suradnica,

 Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, amirkovic@foozos.hr, 031 321 750

Ana Mirković Moguš rođena je 10.08.1981. u Našicama. Diplomirala je 2004. na Sveučilištu u Osijeku, na Odjelu za matematiku, s temom diplomskog rada: „Spline funkcije“. Disertaciju je obranila 2014. na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, s temom doktorskog rada: „Procjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj“. Pohađala je i završila Research-Intensive course Complex Systems and Social Simulations na CEU u Budimpešti (2009.). Od 2021. znanstvena je suradnica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti gdje ima i funkciju Carnet koordinatora ustanove. Iskusni je korisnik engleskog jezika te samostalni korisnik njemačkog jezika. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovala na različitim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Barbara Stojčević, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, bstojcevic@foozos.hr .

Barbara Stojčević rođena je 1998. u Požegi. Osnovnu je školu završila u Jakšiću, a Prirodoslovno – matematičku gimnaziju u Požegi.  2019. godine upisala je integrirani preddiplomski i diplomski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno je studentica 4. godine Učiteljskog studija s pojačanom informatikom. Kroz školovanje je sudjelovala 2015. godine na Festivalu znanosti na temu Sunca s predavanjem Pčele, 2022. u projektu Večer matematike, a 2023. sudjeluje na Prvoj međunarodnoj konferenciji „Kreativni pristupi učenju i podučavanju“ s temom Exploring the link between creativity and critical thinking through comparative Croatian and US cases.