Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

SIMETRIJE U PRIRODI, Ružica Kolar-Šuper, Zdenka Kolar-Begović, Diana Moslavac Bičvić, Domenika Bošnjaković, Ema Žoldin

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 13:00 - 13:45

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S1

Lokacija (prostorija):
FOOZOS, Predavaonica 42

Detalji:

Iako simetrične figure predstavljaju samo mali dio mogućih figura - barem u geometriji - simetrija se pojavljuje posvuda u prirodi.

Svrha radionice je upoznati sudionike s pojmom simetrije: simetrije s obzirom na pravac i simetrije s obzirom na točku. Na radionici će biti razmatrano postojanje simetrija u prirodi koje doprinose dubljem poimanju ljepote i prisutnosti matematike u prirodi. Vođenjem kroz razmatranje određenih problema i rješavanje odabranih zadataka razmatrat će se postojanje simetričnih figura, te uočiti svojstva takvih figura. Korištenjem različitih simetričnih figura i znanja o simetriji, uz pomoć programa dinamične geometrije, kreirat će se nove simetrične figure. Rješavanje konkretnih problema pridonijet će dubljem razumijevanju i povezivanju različitih matematičkih pojmova.

 

Biografija:

Ružica Kolar-Šuper, redoviti profesor, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, e-mail: rkolar@foozos.hr, mob. 091 5463729

 

Ružica Kolar-Šuper je rođena  25. srpnja 1971. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer matematika-fizika. Na trećoj godini studija, kao najbolji student prirodnih znanosti Pedagoškog fakulteta, dobila je Dekanovu nagradu.

Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 2003. godine gdje je 2006. godine obranila i doktorsku disertaciju. Radi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti gdje je i predsjednica Katedre za matematiku.

Objavila je 45 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i  izlagala na preko 20 međunarodnih znanstvenih skupova. Članica je Znanstvenoga odbora i Organizacijskoga odbora znanstvene konferencije Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011., 2013.,  2015., 207., 2019. i 2021.  godine. Jedna je od urednica pet znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future (2013),  Higher Goals in Mathematics Education (2015),  Mathematics Education as a Science and a Profession (2017), Towards New Perspectives on Mathematics Education (2019) i Advances in Research on Teaching Mathematics (2022). Članica je uredničkoga odbora Osječkog matematičkog lista. Članica je Geometrijskoga seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku i Hrvatskog matematičkog društva. Područje znanstvenoga interesa je geometrija te neasocijativne algebarske strukture.

https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-prirodne-znanosti/katedra-za-matematiku

 

Zdenka Kolar-Begović, redoviti profesor, trajni izbor, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, e-mail: zkolar@mathos.hr, mob.  091 506 61 65

 

Zdenka Kolar-Begović je rođena 24. ožujka 1969. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer matematika-fizika.

Magistrirala je 1999. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je 2003. godine obranila doktorsku disertaciju. Objavila je 50 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i izlagala na 25 međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je potpredsjednica Znanstvenog i Organizacijskog  odbora znanstvene konferencije Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011., 2013.. i predsjednica 2015., 2017. i 2019.  godine. Jedna je od urednica pet znanstvenih monografija. Od 2012. godine je glavna urednica Osječkoga matematičkog lista. Voditeljica je Odsjeka za prirodne znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku i Hrvatskog matematičkog društva.

Recenzent je za Mathematical Reviews.

https://www.mathos.unios.hr/index.php/kadrovi/nastavnici-i-suradnici/110  

 

Diana Moslavac Bičvić, viša predavačica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, e-mail: dmoslavac@foozos.hr, mob. 095 870 1192

 

Diana Moslavac Bičvić zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 2008. godine gdje izvodi nastavu na kolegijima Elementarna matematika, Matematika, Metodika matematike I, Metodika matematike II, Statistika i Matematika i nadareni učenici na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju, nastavu na kolegiju Informatička pismenost na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja te nastavu na kolegiju Uvod u statistiku na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Edukacijska rehabilitacija. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova, aktivno sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova te redovito sudjeluje u organizaciji radionica u sklopu Festivala znanosti. Članica je organizacijskog odbora međunarodnih znanstvenih konferencija „Matematika i dijete“ i „Kreativni pristupi učenju i podučavanju“. Suradnica je na znanstvenom projektu „Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području“ (HRZZ-IP-2018-01-8363) koji je financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost.

Domenika Bošnjaković, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti,

e-mail: dbosnjakovic711@gmail.com, mob. 091 7812947

 

Domenika Bošnjaković rođena je 2001. godine u Slavonskom Brodu. Prva četiri razreda pohađala je u Područnoj školi Stari Perkovci, a ostala četiri razreda u Osnovnoj školi Ivana Meštrovića u Vrpolju. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u Gimnaziji Matije Mesića u Slavonskom Brodu smjer prirodoslovno-matematički. Trenutno je studentica 3. godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, modul B, smjer informatika.

 

Ema Žoldin, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, e-mail: emazoldin2002@gmail.com , mob. 095 8762946

 

Ema Žoldin je rođena 5. listopada 2002. godine.  Srednjoškolsko  obrazovanje završila je u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića Vinkovci, a pohađala je Školu stranih jezika Linguapax. 2021. godine upisala je Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i trenutno je studentica 2. godine tog fakulteta.