Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

I TU [PID] MI TREBA MATEMATIKA!, Ana Katalenić, Ljiljana Opančar, Sara Kostecki, Helena Skalnik

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 8:50 - 10:30

Mjesto održavanja:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
Učionica 3. a razreda; Osnovna škola August Šenoa, Drinska 14, 31000 Osijek

Detalji

Često je dojam učenika kako matematika koju uče u školi nije korisna. Istina je da matematika ima široku primjenu u različitim područjima ljudskog djelovanja. Izazovno je u nastavi pokazati primjenu matematike pod uvjetima okvira kurikuluma, realističnih zadataka i interesa učenika. Korisno je provoditi integrirane aktivnosti kojima se ostvaruje međupredmetna povezanost.

U ovoj radionici integrirat ćemo sadržaje iz predmeta Matematika i Priroda i društvo koje se planirano obrađuju u razrednoj nastavi. Krovna tema je „zavičaj“ što uključuje prošlost, gospodarstvo, podneblje i okoliš. Aktivnosti će biti usmjerene na ishode iz različitih koncepata kurikuluma predmeta PiD i domena kurikuluma Matematike. Primjerice, učenici će tumačiti kartu zavičaja, vremensku crtu, meteorološke podatke i pri tome će procjenjivati,prikupljati, uspoređivati, organizirati i prikazati prikupljene podatke.

Aktivnost provedenu s učenicima ćemo vrednovati i u budućnosti prezentirati zainteresiranim studentima i učiteljima razredne nastave.

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Ana Katalenić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, akatalenic@foozos.hr, broj mobitela 0955486487

 

Rođena je 1986. u Stolcu u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Čapljini u Bosni i Hercegovini. Diplomirala je 2009. na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, na Matematičkom odsjeku, na kojem je 2017. obranila disertaciju i stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Od srpnja 2009. zaposlenica je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno je zaposlena na radnom mjestu docenta te održava nastavu iz matematike i metodike matematike. Sudjelovala je na 20 stručnih i znanstvenih skupova te je autorica na 15 znanstvenih i stručnih radova. Urednica je znanstvene monografije, članica organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Mathematics and Children i uredništva stručnog časopisa Matematika i škola. https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/25274

Ljiljana Opančar, učitelj mentor, OŠ August šenoa, Osijek, opancar.lj@gmail.com

 

Rođena je 1970. u Osijeku. Osnovnu školu i CUO “Braća Ribar” smjer Matematika-informatika završila je u Osijeku. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1993. i stekla zvanje nastavnika razredne nastave. U nastavi radi preko 24 godine. Tijekom svog rada se susretala s mnogobrojnim promjenama. Radila je u Centru za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” s djecom s poteškoćama u razvoju te u nekoliko gradskih i seoskih škola u kojima je radila i u cjelovitim, ali i u kombiniranim razrednim odjeljenjima. U OŠ August Šenoa radi od 2010. godine. Zvanje učitelja mentora je stekla 2019. godine.

 

 

Sara Kostecki, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, sara.kostecki@gmail.com

 

Rođena je 2000. u Pakracu. Osnovnu školu završila je u Lipovljanima, a opću gimnaziju u Kutini. Od 2019. studentica je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno je studentica 4. godine Učiteljskog studija s pojačanom informatikom (modul B) i demonstratorica za kolegij Metodika matematike I. Sudjelovala je na više Erasmus+ projekata tijekom svojeg obrazovanja.

 

Helena Skalnik, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, helena.skalnik6@gmail.com

Rođena je 2000. u Pakracu. Osnovnu školu završila je u Pakracu, a Srednju glazbenu školu završila je u Daruvaru. Stekla je naziv glazbeni teoretičar. 2019. godine upisala je integrirani preddiplomski i diplomski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno je studentica 4. godine Učiteljskog studija s pojačanom informatikom (modul B) i demonstratorica za kolegij Metodika matematike I.