Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ORIGAMIJEM DO OBLIKA U PRIRODI, Željko Gregorović, Ružica Kolar-Šuper, Ema Žoldin

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 14:00 - 14:45

Mjesto održavanja:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
FOOZOS, Predavaonica 42

Detalji

Origami je stara tradicionalna umjetnost kreiranja raznih oblika savijanjem papira (bez korištenja ljepila i škara). Razlikujemo tradicionalni i modularni origami. Kod tradicionalnog origamija konstrukcije se izvode korištenjem jednog lista papira oblika kvadrata ili pravokutnika, dok se u modularnom origamiju više dijelova  povezuju u jednu cjelinu. Porijeklo origamija se veže uz povijest otkrića papira. Ova umjetnost je doživjela poseban procvat u Japanu, ali kako je tada papir bio skup nije bio dostupan široj javnosti pa je savijanje papira bilo vezano uz ceremonije i vjerske rituale.  Među prvim origamijima u Japanu bili su modeli leptira kojima su se ukrašavale posude s pićem na ceremonijama vjenčanja. S obzirom na to da je papir postajao pristupačniji počelo se širiti  izrađivanje origami figura. Origami se također može koristiti kao obrazovni alat, budući da proces savijanja papira uključuje mnoge koncepte koji su relevantni za usvajanje određenih matematičkih sadržaja. Ovom tehnikom se mogu izraditi različiti trodimenzionalni objekti. Cilj radionice je upoznati sudionike s tehnikom presavijanja papira, prezentirati različite modele te kreirati različite oblike iz prirode.

 

Biografija:

Željko Gregorović, viši predavač, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, e-mail: zgregorovic@foozos.hr , mob. 098 9106266

 

Željko Gregorović je rođen 19. siječnja 1981. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Valpovu. Diplomirao je na Odjelu za matematiku, smjer matematika –informatika. Dobitnik je Rektorove nagrade. Nakon stjecanja diplome radio je nepune dvije godine u Strojarskoj tehničkoj školi Osijek, kao profesor matematike i informatike, a od 2007. godine radi na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na mjestu višeg predavača. Područje interesa su mu metodički pristupi nastavi Matematike.

 

Ružica Kolar-Šuper, redoviti profesor, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, e-mail: rkolar@foozos.hr, mob. 091 5463729

Ružica Kolar-Šuper je rođena  25. srpnja 1971. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer matematika-fizika. Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 2003. godine gdje je 2006. godine obranila i doktorsku disertaciju. Vodi matematičke kolegije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti gdje je i predsjednica Katedre za matematiku.  Objavila je 45 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i  izlagala na preko 20 međunarodnih znanstvenih skupova. Članica je Znanstvenoga odbora i Organizacijskoga odbora znanstvene konferencije Mathematics and Children. Jedna je od urednica pet znanstvenih monografija. Članica je uredničkoga odbora Osječkoga matematičkoga lista. https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-prirodne-znanosti/katedra-za-matematiku

Ema Žoldin, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, e-mail: emazoldin2002@gmail.com , mob. 095 8762946

 

Ema Žoldin je rođena 5. listopada 2002. godine.  Srednjoškolsko  obrazovanje završila je u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića Vinkovci, a pohađala je  Školu stranih jezika Linguapax. 2021. godine upisala je Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i trenutno je studentica 2. godine tog fakulteta.