Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ŽIVIMO IDEJE IVANA FILIPOVIĆA – UČITELJI, PRIBLIŽIMO PRIRODU DJECI, Snježana Dubovicki Aleksandra Krampač-Grljušić, Ivanka Ćutek, Anja Horvat, Hana Horvat, Hanna Jakovac, Anamarija Kanisek

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 8:00 - 9:30

Mjesto održavanja:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
FOOZOS

Detalji

Čovjek se mijenja, a zajedno s njime mijenja se i okoliš. Svijet ostavljamo onima najmanjima, stoga je nama kao učiteljima važno da što prije naučimo djecu kako cijeniti i čuvati zemlju na kojoj živimo, zrak koji udišemo, vodu koju pijemo, ali i energiju koju trošimo. Sve je to moguće učiniti kroz metode aktivnoga i iskustvenoga učenja.

 

Naš bi zadatak trebao biti lagan: naučimo voljeti šume, rijeke i zrak, ali i sebe. Radionica je osmišljena na način kako bi se učenici kroz aktivne metode učenja bolje upoznali s očuvanjem okoliša kroz nekoliko različitih aktivnosti kojima nastojimo utjecati na razvoj učenikovih socijalnih i komunikacijskih vještina, mentalni razvoj, kreativnost, ali i ekološku osviještenost.

Učimo kroz priču, kreiramo poruke, ali ono najvažnije - učimo djelovati kao jedno. Igrom istražujemo, zapažanja opisujemo, promjene uočavamo, pogreške ispravljamo i okoliš čuvamo. Udružimo svoje snage i zajedno zagrlimo Zemlju.

 

S obzirom da je ovo godina obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Filipovića, organizatora hrvatskog učiteljstva i reformatora hrvatskog školstva, prisjećamo se njegovih ideja kroz građu koja nam je o njemu dostupna (njegova djela i misli bit će prilagođena uzrastu učenika 2. razreda osnovne škole).

Na kraju radionice slijedi svečana dodjela Nagrada za očuvanje prirode, temeljena na idejama nagrade Ivan Filipović koja se svake godine dodjeljuje na državnoj razini.

 

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

sdubovicki@gmail.com, sdubovicki@foozos.hr, 031/321-700

 

Snježana Dubovicki izvanredna je profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Prije toga radila je kao pedagoginja u osnovnim školama na području Vukovarsko-srijemske županije, a od studenoga 2008. godine radi na Učiteljskom fakultetu koji 2014. godine mijenja naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Doktorirala je 2013. godine na temu Povezanost kurikuluma učiteljskog studija i razvoja kreativnosti studenata. Od 2009. godine je članica Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD), a od 2014. Hrvatskoga andragoškoga društva (HAD). Od 2018. do rujna 2022. obnašala je dužnost prodekanice za razvojno-stručni rad na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, a od listopada 2022. na istome Fakultetu obnaša dužnost voditeljice Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju.

Područje interesa: kreativnost, samoaktualizacija, kurikulum, emocije u nastavi, sveučilišna nastava, kvaliteta nastave, igra u nastavi, suvremene tehnologije u nastavi, preopterećenost učenika, studije budućnosti, kvalitativna metodologija, futurologija, vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama.

Web stranica: https://hr.linkedin.com/in/snjezana-dubovicki-37363915; https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473, https://scholar.google.hr/citations?user=dble_VgAAAAJ&hl=en

Doc. dr. sc. Aleksandra Krampač-Grljušić, ravnateljica škole

Osnovna škola Ljudevit Gaj, Osijek

aleksandra.krampac-grljusic@skole.hr, 091-216-7405

 

Aleksandra Krampač-Grljušić radila je u redovitim osnovnim školama na poslovima i radnim zadatcima stručne suradnice, a od 2004. godine je ravnateljica inkluzivne škole u Osijeku. Radila je i kao izvanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, Slavonskom Brodu i Vukovaru, Filozofskom fakultetu i Umjetničkoj akademiji u Osijeku i bila članica Stručnog povjerenstva Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/ učenika, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje i obavlja poslove stručno-savjetodavne pomoći odgojno-obrazovnim ustanovama na području Vinkovačko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u radu s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju , članica Ispitnog povjerenstava za pripravnike stručne suradnike pedagoge, članica Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi u Osijeku, Valpovu i Donjem Miholjcu, a od 2009. do 2015. članica je Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije, članica Ispitnog povjerenstava za pripravnike učitelje informatike. Diplomirala je 1988. godine na Fakultetu za defektologiju (današnji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) u Zagrebu i stekla zvanje dipl. defektolog - učitelj razredne nastave. Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta završila je 2015. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, a tema   Socijalno-emocionalna obilježja učenika inkluzivnih razreda i primjena modela krugova prijatelja

 Aleksandra Krampač-Grljušić izlagala je radove na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te sudjelovala u projektima s ciljem promicanja inkluzije. Objavila je znanstvene i stručne radove o inkluziji, institucionalnom I osobno usmjerenom planiranju, suradnji, uporabi ICT-a u radu s učenicima i drugo.

 

 

 

Ivanka Ćutek, učiteljica razredne nastave

Osnovna škola Ljudevit Gaj, Osijek

ivanka.cutek@mail.inet.hr, 091-537-7045

 

Ivanka Ćutek rođena je 29. travnja 1965. godine u Osijeku, Republika Hrvatska.

Radi 33 godine kao učiteljica u OŠ Ljudevita Gaja u Osijeku. Učitelj- mentor je od 2012. godine. 2015. godine diplomirala je na Evropskom univerzitetu (Brčko) smjer Pedagoški fakultet i stekla zvanje diplomirani profesor razredne nastave s   defektologijom.

Od 2017. godine surađuje sa udrugom roditelja djece s Down sindromom OBŽ u kojoj volonterskim radom pruža pomoć u svladavanju obrazovnih sadržaja djeci rođenim s Down sindromom.

 

 

Anja Horvat, studentica

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

anjahorvat02@gmail.com, 098 915 4551

Anja Horvat  rođena je 29. travnja 1999. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Pohađala je Osnovnu školu Miroslava Krleže u Čepinu koju završava 2014. godine. Nakon toga, upisala je Prvu gimnaziju u Osijeku koju završava 2018.godine. Trenutno studira na 5. godini Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Članica je Studentskoga zbora na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

 

Hana Horvat, studentica

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

hanahorvat555@gmail.com, 098 963 0664

Hana Horvat  rođena je 29. travnja 1999. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Osnovnu školu Miroslava Krleže završila je 2014. godine u Čepinu. Po završetku osnovne škole, upisala je Prvu gimnaziju u Osijeku koju je završila 2018.godine. Trenutno je studentica 5. godine Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Članica je Studentskog zbora i Fakultetskog vijeća na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku.

 

Hanna Jakovac, studentica

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

hanna.karlo.jakovac@gmail.com, 095 377 2372

Hanna Jakovac rođena je 30. rujna 1998. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. U Vukovaru je 2013. godine završila Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića, a godinu nakon i osnovnu glazbenu školu gdje je naučila svirati klavir. Nakon toga svoje obrazovanje  nastavila je u Vukovaru upisavši Jezičnu gimnaziju. Od 2017. godine studira na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i trenutno je na 5. godini Učiteljskog studija.

 

Anamarija Kanisek, studentica

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

anamarija.kanisek229@gmail.com, 095 398 1175

Anamarija Kanisek rođena je u Osijeku, 22.rujna 1999. godine. Pohađala je Osnovnu školu "Josip Kozarac" u Josipovcu Punitovačkom te je nakon toga upisala Prvu gimanaziju u Osijeku koju je završila 2018. godine. Trenutno je studentica 5. godine Učiteljskog studija te je završila studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Članica je Studentskog zbora Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.