Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

OKOLIŠ U KOJEM ŽIVIMO - BIOINDIKATORI VODE I ZRAKA, Snježana Dubovicki, Zvonimir Užarević, Gordana Kragulj, Tomislav Tuškan

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 8:50 - 12:15

Mjesto održavanja:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S2

Lokacija (prostorija):
Osnovna škola „Ivan Kozarac“ Nijemci (Vukovarsko-srijemska županija), učionice iz biologije i kemije; terenska nastava

Detalji

Okoliš u kojemu živimo iznimno je važan za naš život na zemlji. On utječe na naše zdravlje, ali i zdravlje biljaka i životinja koje su s nama u suživotu i bez kojih ne bismo mogli živjeti. Stoga nam je jako važno da kroz bioindikatore istražimo kakav je okoliš u kojemu žive naši učenici. Jesu li voda i zrak dovoljno čisti da ne ugrožavaju naše zdravlje, ali i zdravlje naših biljaka i životinja?

Nakon prethodno održanoga predavanja, učenici će biti podijeljeni u timove s jasnim uputama za izlazak na teren. Svaka će grupa imati svoj zadatak kojega promatra. Cilj aktivnosti je prikupiti fotografije zabilježene na terenu te po povratku detektirati koje biljke, odnosno životinje ukazuju na čistoću zraka i vode.

Nakon toga slijedi rasprava o dobivenim rezultatima kao i njihova prezentacija.

 

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

sdubovicki@gmail.com, sdubovicki@foozos.hr, 031/321-700

 

Snježana Dubovicki izvanredna je profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Prije toga radila je kao pedagoginja u osnovnim školama na području Vukovarsko-srijemske županije, a od studenoga 2008. godine radi na Učiteljskom fakultetu koji 2014. godine mijenja naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Doktorirala je 2013. godine na temu Povezanost kurikuluma učiteljskog studija i razvoja kreativnosti studenata. Od 2009. godine je članica Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD), od 2014. Hrvatskoga andragoškoga društva (HAD), a od 2021 članica je Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja. Od 2018. do rujna 2022. obnašala je dužnost prodekanice za razvojno-stručni rad na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, a od listopada 2022. na istome Fakultetu obnaša dužnost voditeljice Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju.

Područje interesa: kreativnost, samoaktualizacija, kurikulum, emocije u nastavi, sveučilišna nastava, kvaliteta nastave, igra u nastavi, suvremene tehnologije u nastavi, preopterećenost učenika, studije budućnosti, kvalitativna metodologija, futurologija, vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama.

Web stranica: https://hr.linkedin.com/in/snjezana-dubovicki-37363915; https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473, https://scholar.google.hr/citations?user=dble_VgAAAAJ&hl=en

 

 

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

zuzarevic@foozos.hr, 031/321-700

 

Diplomirao je 1998. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao zvanje profesora biologije i kemije. Doktorirao je 2011. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti na Sveučilištu u Osijeku. Od 2000. do 2004. godine radio je kao asistent na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta u Osijeku. U razdoblju od 2004. do 2006. godine predavao je biologiju i kemiju u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskome Brodu, a od 2006. do 2008. godine radio je kao asistent na Odjelu za biologiju u Osijeku. Od 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Godine 2014. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja temeljne medicinske znanosti i interdisciplinarne biotehničke znanosti). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izvodi nastavu iz kolegija Zdravstveni odgoj, Školska higijena, Poznavanje biljaka i životinja. Kao autor i suautor objavljuje originalne znanstvene radove u časopisima koji se indeksiraju u bazama Current Contents i Science Citation Index Expanded. Autor je i suautor niza znanstvenih i stručnih priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Član je Hrvatskoga društva za istraživanje raka, Hrvatskoga biološkog društva, Hrvatskoga društva za biljnu fiziologiju i Hrvatskoga društva za kemiju.

https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-prirodne-znanosti/katedra-za-prirodoslovlje

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28937

 

Gordana Kragulj, izvrsna savjetnica

Osnovna škola „Ivan Kozarac“ Nijemci

Osnovna škola Josipa Lovretića u Otoku

gkragulj@gmail.com, 032/394-926

 

Gordana Kragulj, profesorica je biologije i kemije. U svom dugogodišnjem radnom iskustvu predavala je u više srednjih i osnovnih škola na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Do 1997. godine radila je za Međunarodnu federaciju Crvenog križa i crvenog polumjeseca na pružanju psiho-socijalne pomoći prognanicima i izbjeglicama u prognaničkom naselju „Blace“. Od 1997. godine do danas, neprekidno radi u Osnovnoj školi Josipa Lovretića u Otoku. Sudjelovala je na brojnim natjecanjima iz biologije, kemije, Crvenoga križa i Eko kviza pri čemu je postigla zapažene rezultate. 2012. godine promovirana je u zvanje mentora. Više od 10 godina je voditeljica Županijskog stručnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije iz biologije. Od 2017. promovirana je u zvanje savjetnice, a od 2022. u zvanje izvrsne savjetnice.

Web stranica: http://os-jlovretica-otok.skole.hr/skola/djelatnici