Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

TOČKA PO TOČKA - SLIKA, Karolina Dobi Barišić, Branka Dimić, Kristina Grgan

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 9:00 - 9:45

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Dvorište

Detalji:

Tijekom radionice djeca će stvoriti pikseliziranu sliku. Konačna slika predstavljena je mrežom u kojoj se u svakom polju nalazi odgovarajući kod koji predstavlja boju. U skupinama od po 2-3 člana djeca će čaše puniti vodom i bojati odgovarajućom bojom prema shemi u kojoj je svaka boja kodirana pomoću tri znaka. Napunjene čaše postavljat će na odgovarajuće mjesto u mreži na način da svaka skupina popunjava manji dio mreže namijenjen samo toj skupini.

Ova radionica temelji se na prikazu slike na računalu, odnosno digitalne slike. Piksel je najmanja jedinica koja čini digitalnu sliku. Digitalna slika se sastoji od mreže piksela koji su organizirani u redove i stupce, a svaki piksel predstavlja jednu točku na slici i za svaki piksel definirana je jedna i samo jedna boja. Boje se na računalima prikazuju različitim sustavima boja na način da je za svaku boju definiran jedinstveni zapis, odnosno kod.

Aktivnosti u ovoj radionici pridonijet će, osim razvoju koncepata računalnog mišljenja poput ponavljanja, uvjeta i varijable, također i razvoju vještina računalnog mišljenja poput dekompozicije, prepoznavanje uzoraka i algoritamskog mišljenja.

Biografija:

Karolina Dobi Barišić, poslijedoktorandica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kdobi@foozos.hr,  091 546 8665

Životopis:

Karolina Dobi Barišić zaposlena je na Fakultetu za odgojne i  obrazovne znanosti u Osijeku od 2008. godine. Doktorirala je na Fakultetu za organizaciju i informatiku u Varaždinu 2018. godine. Sudjeluje u organizaciji i izvođenju kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskog Učiteljskom studiju te preddiplomskom studiju Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Područja interesa su joj vršnjačka procjena i samoprocjena uz pomoć IKT-a te primjena IKT-a i razvoj vještina računalnog mišljenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Branka Dimić (Odgojitelj predškolske djece, brankadim2305@yahoo.com, 099 744 6116)

Branka Dimić je 2008. godine završila Učiteljski fakultet, smjer predškolski odgoj. Od 2008. godine zaposlena je u vrtiću „Radost“ Darda. Nakon završenog stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita 2009., nastavlja raditi kao odgojitelj u DV „Radost“ u Dardi. Od 2008. do 2015. godine bila je član plivačkog kluba „Delfin“ u Osijeku, gdje je samostalno planirala, roganizirala i provodila treninge za obuku tehnika plivanja s djecom s posebnim potrebama. Također, od 2008. do 2011. godine bila je član društva „Naša djeca“ u Dardi, gdje je volontirala u području rada sa djecom usmjerenom ka plesu, pjevanju i glumi.

 

Kristina Grgan (odgojitelj, grgankristina9@gmail.com, 0955225589)  

Kristina Grgan rođena je 6.8.1997. u Osijeku. Srednjoškolsko obrazovanje (Opća gimnazija Beli Manastir) završava 2016. godine. Nakon toga, 2020. godine završava preddiplomski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, smjer Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 2022. godine zaavršava diplomski studij te tako stječe zvanje magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zaposlena je u Dječjem vrtiću Radost Darda od 2021. godine, najprije kao pripravnik odgojitelj te stručni ispit položila  30.11.2022., a zatim kao odgojitelj.