Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ZOOLINGVISTIČKO I BIOETIČKO ČITANJE KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU, Lidija Bakota

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 8:45

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Predavaonica 21, 1. kat

Detalji:

Predavanje će biti usmjereno na promatranje odnosa čovjeka/djeteta i životinje s estetskog, literarnog i lingvističkog gledišta u kontekstu kulturne zoologije, zoolingvistike i književne ekologije koja shvaćena u najširem smislu promatra suodnos književnosti i fenomena prirode. Opisat će se primjeri bioloških tema u hrvatskoj dječjoj književnosti kao pokušaj otkrivanja uloge dječje književnosti u ekologiji ljudske vrste. U predavanju se polazi i od pretpostavke da je jezik mnogostruko prožet životinjstvom što se odražava i u dječjoj književnosti u kojoj su potvrđene animalističke usporedbe i metafore. Potvrđeni su i specistički jezični konstrukti kojima se životinje diskriminiraju odnosno ne pridaje im se jednaki obzir i poštovanje kao živom biću.  

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

lbakota@foozos.hr

091 580 51 42

Lidija Bakota izvanredna je profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na kojem predaje kolegije Metodika hrvatskog jezika I i II, Usmena i pisana komunikacija, Javni govor i Javna komunikacija i komunikacijske vještine. Na Programu pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja predaje kolegij Jezično-komunikacijske vještine. Autorica je sveučilišnog metodičkog udžbenika Strategije razumijevanja pri čitanju. Metodičke mogućnosti čitanja s razumijevanjem u nastavi Hrvatskoga jezika. Urednica je četiriju knjiga (Sumrak čuje cvrkut. Lirski odrazi vizualnoga, Jezikom po jeziku, Bezimena. Zbirka kratkih priča i zbornika Dijete i jezik – Dijete i jezični identitet. Suautorica je čitanki, udžbenika i radnih bilježnica za hrvatski jezik Moja staza za drugi, treći i četvrti razred osnovne škole. Članica je uređivačkog odbora časopisa Život i škola. Objavila je više 30-ak znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim znanstvenim domaćim i stranim konferencijama. Predmet je njezina znanstvena interesa rano učenje i poučavanje hrvatskog jezika, komunikacijske vještine i zoolingvistika. U novije vrijeme piše i objavljuje radove i iz područja etike i bioetike.