Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

U DOBROM DRUŠTVU: PRIKAZ STRUKOVNIH UDRUŽENJA ŠKOLSKIH RAVNATELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Maja Zorić, Igor Nikičić, Rahaela Varga

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

Ravnatelj kao stručni i pedagoški voditelj škole ima sveobuhvatnu odgovornost za djelotvorno funkcioniranje škole. Suvremeni zahtjevi koji se postavljaju pred ravnateljsku profesiju veći su nego ikada prije u području administrativnih procedura, alternativnih izvora financiranja, inkluzivnosti same školske svakodnevnice, itd. Budući da na škole neprestano utječu promjene u široj i užoj društvenoj zajednici, ravnatelji su primorani nositi se s globalnim i lokalnim izazovima. U tom im procesu podršku pružaju drugi ravnatelji okupljajući se u strukovnim udruženjima.

Posterom će se prikazati ustrojstvo i djelovanje Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola i Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja te opisati njihova uloga u unaprjeđenju profesije ravnatelja i osnaživanju školskih ravnatelja za nošenje sa suvremenim izazovima s kojima se svakodnevno susreću.

 

Biografija:

Maja Zorić, doktorandica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, maja.zoric1@skole.hr

Ravnateljica je Obrtničke škole Osijek, u kojoj je prethodno radila na mjestu nastavnice matematike i informatike. Redovito se stručno usavršava iz područja vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama i unapređenja rada škole te sudjeluje u aktivnostima programa razvoja strukovnog obrazovanja, uključujući i usavršavanje u Finskoj. U zvanje ravnatelja mentora promovirana je 2022. Trenutno je apsolventica Poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama te doktorandica na Poslijediplomskom doktorskom studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Igor Nikičić, doktorand, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, igor.nikicic@gmail.com

Ravnatelj je osnovne škole “Đuro Pilar” u Slavonskom Brodu, u kojoj je prethodno bio zaposlen kao učitelj engleskog jezika.  Voditelj je Županijskog stručnog vijeća za građanski odgoj i srodne međupredmetne teme za osnovne i srednje škole BPŽ od 2012. te promoviran u ravnatelja mentora 2020. Zamjenik je predsjednika ogranka Udruge ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) za BPŽ od 2021. Redovito se stručno usavršava i održava stručna predavanja iz područja vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama i unapređenja rada škole. Trenutno je doktorand na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja” na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje aktivno sudjeluje u radu studija. Od 2020. redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, autor je 4 znanstvena članka..

 

izv. prof. dr. sc. Rahaela Varga, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, e-mail: rvarga@foozos.hr

Predsjednica je Katedre za pedagogiju i izvodi nastavu pedagoških kolegija, između ostalih, i Pedagoškog vođenja u sklopu Poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, suautorica je dva sveučilišna udžbenika i tridesetak znanstvenih i stručnih članaka.