Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

SLIKA GOVORI 1000 RIJEČI, Marta Zečević Berbić, Tena Rak, Sandra Bilonić, Biljana Marušić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

U nastavnom procesu učenja prirode i društva važno je poticati konceptualno razumijevanje prirodoslovnih pojmova. Na taj način tijekom učenja učenici konstruiraju vlastite koncepte o novim pojmovima te stvaraju ispravne koncepte i predodžbe. Ukoliko takvi koncepti nisu ispravni nastaju krive predodžbe koje se vrlo teško ispravljaju. Tako do razvoja krivih predodžbi može dovesti izlaganje učitelja, ali i primjena ilustracija u udžbenicima. Promatrajući ilustracije u udžbenicima učenik stvara sliku o pojmovima iz okoliša. Stoga će ilustracija na kojoj su krivo naslikani dijelovi biljke, neproporcionalno prikazani organizmi ili nevjerodostojan izgled životinje utjecati na to da učenik krivo nauči i razumije prirodoslovne sadržaje. Nezaobilazni izvor učenja nastavnih sadržaja preko kojeg učenik dobiva većinu informacija još uvijek je udžbenik koji u sebi sadrži brojne ilustracije. Plakat daje uvid u primjere ilustracija iz udžbenika PID za 1. i 2. r. koje odstupaju od kriterija znanstvene ilustracije i na one kojima se možemo približiti različitim znanstvenim činjenicama, odnosno koje potiču konstruktivističko učenje. Podjela ilustracija izvršena je prema elementima i kriterijima znanstvene ilustracije.

 

Biografija:

Marta Zečević Berbić, mag. prim. educ. (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, mzberbic@gmail.com, +385977752502) rođena je 25. veljače 1992. u Slavonskom Brodu. Završila je Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij te je trenutno doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. Radi kao asistentica u vanjskoj suradnji na FOOZOS-u gdje izvodi nastavu seminara i vježbi na nekoliko kolegija.

Tena Rak, mag. prim. educ. (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, horvatic.tena@gmail.com, +385981982336) rođena je 8.11.1992. u Njemačkoj. Živi u Vukovaru. Učiteljica je razredne nastave, zaposlena u Osnovnoj školi Mitnica u Vukovaru na mjestu učitelja informatike. Trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Govori engleski i njemački jezik te se aktivno koristi MS Office paketom i internetom.

Sandra Bilonić, mag. ing. agr (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti; sbilonic@foozos.hr, +3859176188299) rođena je u Osijeku 1971. Od 2002. zaposlena na Medicinskom fakultetu Osijek te od 2016. do danas na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti kao stručni suradnik za poslijediplomske studije.   Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja upisala je u akademskoj godini 2021./2022.

 

Biljana Marušić, mag. prim. educ. (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, marusicb5@gmail.com, +385911839941) rođena 16. srpnja 1987. g. u Osijeku. Trenutno živi i radi u Dublinu. Učiteljica razredne nastave, trenutno zaposlena u multinacionalnoj tvrtki Accenture specijaliziranoj za IT usluge i savjete. Radi na mjestu recenzenta sadržaja na Njemačkom jeziku. Trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Govori tečno engleski i njemački jezik.