Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

SUNCOKRETI SE UVIJEK OKREĆU PREMA SUNCU. ISTINA ILI MISKONCEPT?, Tena Rak, Biljana Marušić, Marta Zečević Berbić, Sandra Bilonić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

Proces učenja karakterizira stvaranje novih koncepata i ideja, koji se uklapaju u postojeći mentalni obrazac. Koncept se može definirati kao ideja ili uopćena predodžba, koju smo sami, temeljem prijašnjih iskustava i informacija, konstruirali. Stvaranje novih koncepata doprinosi razvoju konceptualnog razumijevanja. Krive predodžbe ili miskoncepti, koji mogu nastati tijekom formiranja koncepata, u kontradikciji su s najnovijim znanstvenim spoznajama. Karakterizira ih pojava kod većeg broja ljudi, otpornost na promjene i zamjene ispravnim konceptima te su rezultat teže razumljivog gradiva. Kako bi došlo do zamjene miskoncepata mora postojati nezadovoljstvo postojećim konceptima, a novi koncept mora biti razumljiv, uvjerljiv i plodonosan, odnosno mora omogućiti rješavanje problema u realnom svijetu. Nužan preduvjet ispravljanju miskoncepata je otkrivanje istih.

Na plakatu su dani primjeri miskoncepata kod djece nižih uzrasta, a dan je i odgovor na pitanje okreću li se suncokreti uvijek prema Suncu.

 

Biografija:

Tena Rak, mag. prim. educ. (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, horvatic.tena@gmail.com, +385981982336) rođena je 8.11.1992. u Njemačkoj. Živi u Vukovaru. Učiteljica je razredne nastave, zaposlena u Osnovnoj školi Mitnica u Vukovaru na mjestu učitelja informatike. Trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Govori engleski i njemački jezik te se aktivno koristi MS Office paketom i internetom.

Biljana Marušić, mag. prim. educ. (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, marusicb5@gmail.com, +385911839941) rođena 16. srpnja 1987. g. u Osijeku. Trenutno živi i radi u Dublinu. Učiteljica razredne nastave, trenutno zaposlena u multinacionalnoj tvrtki Accenture specijaliziranoj za IT usluge i savjete. Radi na mjestu recenzenta sadržaja na Njemačkom jeziku. Trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Govori tečno engleski i njemački jezik.

Marta Zečević Berbić, mag. prim. educ. (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, mzberbic@gmail.com, +385977752502) rođena je 25. veljače 1992. u Slavonskom Brodu. Završila je Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij te je trenutno doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. Radi kao asistentica u vanjskoj suradnji na FOOZOS-u gdje izvodi nastavu seminara i vježbi na nekoliko kolegija.

Sandra Bilonić, mag. ing. agr (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti; sbilonic@foozos.hr, +3859176188299) rođena je u Osijeku 1971. Od 2002. zaposlena na Medicinskom fakultetu Osijek te od 2016. do danas na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti kao stručni suradnik za poslijediplomske studije.   Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja upisala je u akademskoj godini 2021./2022.