Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PSIHOLOŠKE POTREBE, AKTIVNOSTI U PRIRODI I PROEKOLOŠKA PONAŠANJA, Dora Vratarić, Magdalena Matković, Sara Fuček, Željko Rački

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

Želiš li studirati na FOOZOS i kao motivirani učitelj poučavati djecu prijeko potrebnom Održivom razvoju i zaštiti prirode?

Cilj je ovoga istraživanja pridonijeti razumijevanju povezanosti psiholoških potreba, aktivnosti u prirodi i proekoloških ponašanja u budućih učitelja u primarnom obrazovanju – nositelja kurikuluma Održivog razvoja. Teorija samoodređenja (SDT; Ryan i Deci, 2000), kao polazište istraživanja, naglašava važnost ispunjavanja psiholoških potreba akumuliranjem dnevnih iskustava autonomije, kompetencije i osjećaja povezanosti. SDT smatra da se ljudi nastoje ponašati na samomotiviran i samoodređen način zadovoljavajući tri potrebe: 1. autonomija (tj. osjećaj volje u donošenju vlastitih odluka i djelovanja), 2. kompetentnost (tj. osjećaj sposobnosti za postizanje željenih rezultata) i 3. povezanost (tj. osjećaj povezanosti s drugima i prihvaćenosti od drugih). Kada su te psihološke potrebe zadovoljene, vode do samomotivacije i mentalnog zdravlja, a kada su zanemarene, vode do smanjene motivacije i narušene opće dobrobiti (Deci i Ryan, 2000; Ryan i Deci, 2002). 

Ryan i Deci (2002) naglašavaju kako su ljudi proaktivni i uključeni ili pasivni i otuđeni. MZO kurikulum međupredmetne teme Održivi razvoj za osnovne i srednje škole prati SDT teoriji sukladne domene proaktivnih ponašanja usmjerenih dobrobiti, djelovanju, i povezanosti. U posteru su prikazani rezultati istraživanja na koji su način psihološke potrebe, aktivnosti u prirodi i proekološka ponašanja povezana u naših budućih izvoditelja kurikuluma Održivog razvoja (N = 36), studenata 3. godine Učiteljskoga studija, na dobrobit prirode i društva.

Biografija:

Dora Vratarić, Magdalena Matković, Sara Fuček, i Željko Rački*

 

Studentice 3. godine Integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga Učiteljskog studija Dora Vratarić, Magdalena Matković, i Sara Fuček te *doc. dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in gifted Education, znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti ‒ polje psihologija. / Dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, diplomirani psiholog i profesor psihologije, od Hrvatske Psihološke Komore licencirani psiholog (Dopusnica 0443), doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane školske psihologije i psihologije obrazovanja, na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku od 2017. godine obavlja nastavne, znanstvene, stručno-psihologijske i koordinacijsko-rukovodeće poslove u okviru preddiplomskoga, diplomskoga i cjeloživotnog obrazovanju psihologa, odgojitelja, učitelja i profesora. Kontakt: Tel: ++385 (0)31 321-700, 321-735 ili zracki@foozos.hr https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24752