Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ISTRAŽIVAČKI PRISTUP U PRIRODI I DRUŠTVU U PRIMARNOM OBRAZOVANJU, Domagoj Kopljar, Marijana Kopljar, Jelena Varga

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

Priroda i društvo se definira kao interdisciplinaran nastavni predmet koji povezuje znanstvene spoznaje više različitih područja (prirodoslovno, društveno-humanističko te tehničko-informatičko), a učenika uvodi u svijet istraživanja i spoznavanja prirode i svijeta oko njega. Osim spoznavanja prirode, poučavanjem i učenjem prirode i društva, učenika se uvodi u život ljudi te se time kod njega potiče razumijevanje društvenih odnosa. Uz prirodoslovnu i društveno-humanističku sferu, u procesu učenja i poučavanja prirode i društva, a u skladu s novim suvremenim zahtjevima, nastavni predmet uključuje i tehničko-informatičko područje koje učeniku omogućuje pravilnu uporabu različitih oblika informacijsko-komunikacijske tehnologije u procesu stjecanja znanja, razvijanja sposobnosti i vještina.

Kurikulumom nastavnog predmeta Priroda i društvo za osnovne škole iz 2019. godine predviđa se novi suvremeniji pristup učenju i poučavanju nastavnog predmeta Priroda i društva. Takav pristup odnosi se na uključivanje istraživačkog pristupa u nastavu prirode i društva. Temelji takvog pristupa su  istraživačke aktivnosti učenika, a osobito onih mlađe školske dobi. Ovime se u obrazovanju čini odmak od tradicionalnog poučavanja.

 

Biografija:

Domagoj Kopljar, dipl.iur., doktorand na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, domagojkopljar@gmail.com

091 515 80 36

 Rođen u Osijeku 31.10.1975.g. Završio sam Pravni fakultet - smjer magistar prava.

Od 15.5.2003. do 03.5.2006. zaposlen sam u Uredu državne uprave u Osječko -baranjskoj županiji - upravni referent.

Od 11.08.2014.g. do 11.08.2015.g. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Osijeku

Od 15.10.2019.g. zaposlen u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje - stručni savjetnik za pravne poslove. 2021.g. sam upisao  doktorski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

 

Marijana Kopljar,  dipl.iur.,  doktorand na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, marijanagaric@gmail.com

098 592 13 6

Rođena sam 07. 2.1979. g. u Doboju, R BIH.  Osnovnu školu sam završila u BIH, nakon čega sam 1994.g. u Osijeku upisala Prirodoslovno-matematičku gimnaziju.

Po završetku gimnazije sam upisala Pravni fakultet u Osijeku - smjer diplomirani pravnik i stekla navedeno zvanje. Svoje obrazovanje sam nastavila i dalje na Pravnom fakultetu na poslijediplomskom studiju Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave i stekla zvanje specijalist Upravljanja razvojem lokalne i regionalne samouprave.

2007.g. sam se zaposlila u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. Državni stručni ispit sam položila 2008.g. i stekla zvanje samostalnog upravnog referenta za obrtništvo i trgovinu. 2009.g. sam unaprijeđena  u  višu upravnu savjetnica za ugostiteljstvo, turizam i promet u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, gdje sam i danas zaposlena. 2018. G. sam imenovana  Voditeljicom Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj. Od 2020.g. obavljam dužnost pomoćnika pročelnika za gospodarstvo u OBŽ.

 

Jelena Varga, diplomirani učitelj razredne nastave s  pojačanim programom iz povijesti, zaposlena u OŠ Draž u Dražu, garic.jele@gmail.com, 099 497 90 31

Rođena sam 17.12.1980.g. u Doboju, R BiH.

1999.g.  maturirala sam u Općoj gimnaziji u Osijeku.

2003.g. diplomirala sam na Visokoj Učiteljskoj školi, Osijek i stekla zvanje diplomiranoga učitelja RN s pojačanim programom iz predmeta povijesti.

27. listopada 2005.g. položila sam stručni ispit za stručno zvanje diplomiranoga učitelja razredne nastave.

Od  2008.- 2012.g. pohađala sam poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij pri Rektoratu „Regionalna suradnja i integriranje u EU“, a 20.prosinca 2013.g. obranila sam specijalistički rad pod nazivom „ Potencijali i uloga novih medija u internoj komunikaciji srednjoškolskih ustanova u RH“

7.studnog 2017.g. napredovala sam u zvanju - učitelj mentor

19.prosinca 2022.g. napredovala sam u zvanju - učitelj savjetnik

 

Završila sam Europski računalni program uredske informatike i dobila ECDL Start Diplomu 21.1.2009.g. te  dobila Europsku računalnu diplomu 29.4.2009.

od rujna 2018.g. sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog statusa djeteta

 

Od rujna 2007.g. do danas radim kao učitelj razredne nastave u OŠ Draž u Dražu.