Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

DRUŠTVENA ULOGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, Marijana Kopljar, Domagoj Kopljar, Jelena Varga

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

Broj djece s teškoćama  u razvoju se povećava  iz godine u godinu. Uloga roditelja djece s teškoćama u razvoju je jako zahtjevna i iznimno odgovorna. Roditelji su prvi stup na koji se dijete oslanja i  koji trebaju pružiti pomoć i podršku djeci s teškoćama. Nažalost, roditelji u velikoj mjeri nisu dovoljno educirani i pripremljeni za tako zahtjevnu ulogu. Koliko je kompleksna materija odgoja djeteta potvrđuje i činjenica da pitanje definicije odgoja nalazi svoje mjesto u sociologiji, pedagogiji, psihologiji, pravu, sociologiji. Roditelij su ključan čimbenik u odgoju djeteta.

Dijete s teškoćama nema dovoljno razvijene kognitivne, motoričke ili neke druge sposobnosti. Roditelji su ključan čimbenik razvoja djece.

Prijašnja su istraživanja utvrdila da se roditelji djece s poteškoćama suočavaju s brojnim problemima -nemogućnost dobivanja potrebnih usluga, usluga rane intervencije, velike liste čekanja na usluge za svoje dijete, visoka razinama stresa, izoliranost od zajednice, neprihvaćenost, povećani materijalni troškovi.

 Roditelji nisu poučeni radu s djecom s poteškoćama, ne pruža im se psihološka, socijalna i materijalna podrška. U cijelom ovako ustrojenom sustavu roditelji su zapostavljeni i prepušteni sami sebi. A uloga roditelja je neizmjerno bitna i nezamjenjiva.

Rad s roditeljima djece koja imaju teškoće treba biti sastavni dio strategije odgoja i obrazovanja djece  s teškoćama jer su roditelji ključan čimbenik.

Samo radom s djecom s poteškoćama i radom s roditeljima u smjeru edukacija,

psihološke i socijalne podrške se može postići željeni učinak.

 

Biografija:

Marijana Kopljar,  dipl. iur.,  doktorandica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, marijanagaric@gmail.com 098 592 13 6

Rođena sam 07. 2.1979. g. u Doboju, R BIH.  Osnovnu školu sam završila u BIH, nakon čega sam 1994.g. u Osijeku upisala Prirodoslovno-matematičku gimnaziju.

Po završetku gimnazije sam upisala Pravni fakultet u Osijeku - smjer diplomirani pravnik i stekla navedeno zvanje. Svoje obrazovanje sam nastavila i dalje na Pravnom fakultetu na poslijediplomskom studiju Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave i stekla zvanje specijalist Upravljanja razvojem lokalne i regionalne samouprave.

2007.g. sam se zaposlila u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. Državni stručni ispit sam položila 2008.g. i stekla zvanje samostalnog upravnog referenta za obrtništvo i trgovinu. 2009.g. sam unaprijeđena  u  višu upravnu savjetnica za ugostiteljstvo, turizam i promet u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, gdje sam i danas zaposlena. 2018. G. sam imenovana  Voditeljicom Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj. Od 2020.g. obavljam dužnost pomoćnika pročelnika za gospodarstvo u OBŽ.

 

Domagoj Kopljar, dipl. iur., doktorand na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti,

domagojkopljar@gmail.com

091 515 80 36

 Rođen u Osijeku 31.10.1975.g. Završio sam Pravni fakultet - smjer magistar prava.

Od 15.5.2003. do 03.5.2006. zaposlen sam u Uredu državne uprave u Osječko -baranjskoj županiji - upravni referent.

Od 11.08.2014.g. do 11.08.2015.g. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Osijeku

Od 15.10.2019.g. zaposlen u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje - stručni savjetnik za pravne poslove. 2021.g. sam upisao  doktorski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

 

Jelena Varga, diplomirani učitelj razredne nastave s  pojačanim programom iz povijesti, zaposlena u OŠ Draž u Dražu, garic.jele@gmail.com, 099 497 90 31

Rođena sam 17.12.1980.g. u Doboju, R BiH.

1999.g.  maturirala sam u Općoj gimnaziji u Osijeku.

2003.g. diplomirala sam na Visokoj Učiteljskoj školi, Osijek i stekla zvanje diplomiranoga učitelja RN s pojačanim programom iz predmeta povijesti.

Od  2008.- 2012.g. pohađala sam poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij pri Rektoratu „Regionalna suradnja i integriranje u EU“, a 20.prosinca  2013.g. obranila sam specijalistički rad pod nazivom „ Potencijali i uloga novih medija u internoj komunikaciji srednjoškolskih ustanova u RH“

7.studnog 2017.g. napredovala sam u zvanju - učitelj mentor

19.prosinca 2022.g. napredovala sam u zvanju - učitelj savjetnik

od rujna 2018.g. sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog statusa djeteta

Od rujna 2007.g. do danas radim kao učitelj razredne nastave u OŠ Draž u Dražu.