Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

KULTURNA DRUŠTVENA TRADICIJA – OBIČAJ OPHODNJE LJELJA IZ GORJANA, Domagoj Kopljar, Marijana Kopljar, Jelena Varga, Daniel Haman

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

Selo Gorjani u blizini Đakova njeguje  posebnu tradiciju, koja je nekoć bila raširena na cijelom prostoru Slavonije, Branje i Srijema. Običaj ne potječe iz turskog doba, kako se često priča, nego još iz vremena Slavena. S tim običajem bili su upoznati Ivan Gundulić i Junije Palmotić.

Običaj se njegovao u Gorjanima do 1966. godine i ponovno od 2002. godine do danas. Kako se običaj nije održavao u selu čak 36 godina, ponovnom obnovom nešto je izmijenjen i prilagođen za održavanje u današnje vrijeme.

Na blagdan Duhova sudionici ljelja oblače se i odlaze na svetu misu. Nakon svete mise, uz pratnju tamburaša se igra kolo pred crkvom, uz pratnju tamburaša. Nakon toga sudionici kreću u ophod selom.

Godišnji ophod kraljica ili ljelja iz Gorjana zaštićeno je kulturno dobro na nacionalnoj i UNESCO-ovoj razini. O sustavu mjera zaštite skrbi nadležno Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, preko Konzervatorskog odjela MKM u Osijeku, ali i Odjela za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu istog Ministarstva.

 

Biografija:

Domagoj Kopljar, dipl.iur., doktorand na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, domagojkopljar@gmail.com

091 515 80 36

 Rođen u Osijeku 31.10.1975.g. Završio sam Pravni fakultet - smjer magistar prava.

Od 15.5.2003. do 03.5.2006. zaposlen sam u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji-upravni referent.

Od 11.08.2014.g. do 11.08.2015.g. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Osijeku

Od 15.10.2019.g. zaposlen u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje -stručni savjetnik za pravne poslove. 2021.g. sam upisao  doktorski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

 

Marijana Kopljar,dipl.iur., doktorand na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti,marijanagaric@gmail.com

098 592 136

Rođena sam 07. 2.1979. g.u Doboju, R BIH. Osnovnu školu sam završila u BIH, nakon čega sam 1994.g. u Osijeku upisala Prirodoslovno-matematičku gimnaziju.

Po završetku gimnazije sam upisala Pravni fakultet u Osijeku-smjer diplomirani pravnik i stekla navedeno zvanje. Svoje obrazovanje sam nastavila i dalje na Pravnom fakultetu na poslijediplomskom studiju Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave i stekla zvanje specijalist Upravljanja razvojem lokalne i regionalne samouprave.

2007.g. sam se zaposlila u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. Državni stručni ispit sam položila 2008.g. i stekla zvanje samostalnog upravnog referenta za obrtništvo i trgovinu. 2009.g. sam unaprijeđena  u  višu upravnu savjetnica za ugostiteljstvo, turizam i promet u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, gdje sam i danas zaposlena. 2018. G. sam imenovana  Voditeljicom Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj. Od 2020.g. obavljam dužnost pomoćnika pročelnika za gospodarstvo u OBŽ.

 

Jelena Varga, diplomirani učitelj razredne nastave s  pojačanim programom iz povijesti, zaposlena u OŠ Draž u Dražu, garic.jele@gmail.com, 099 497 90 31

Rođena sam 17.12.1980.g. u Doboju, R BiH.

1999.g.  maturirala sam u Općoj gimnaziji u Osijeku.

2003.g. diplomirala sam na Visokoj Učiteljskoj školi, Osijek i stekla zvanje diplomiranoga učitelja RN s pojačanim programom iz predmeta povijesti.

27. listopada 2005.g. položila sam stručni ispit za stručno zvanje diplomiranoga učitelja razredne nastave.

Od  2008.- 2012.g. pohađala sam poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij pri Rektoratu „Regionalna suradnja i integriranje u EU“, a 20.prosinca  2013.g. obranila sam specijalistički rad pod nazivom „ Potencijali i uloga novih medija u internoj komunikaciji srednjoškolskih ustanova u RH“

7.studnog 2017.g. napredovala sam u zvanju - učitelj mentor

19.prosinca 2022.g. napredovala sam u zvanju - učitelj savjetnik

 

Završila sam Europski računalni program uredske informatike i dobila ECDL Start Diplomu 21.1.2009.g. tedobila Europsku računalnu diplomu 29.4.2009.

od rujna 2018.g. sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog statusa djeteta

 

Od rujna 2007.g. do danas radim kao učitelj razredne nastave u OŠ Draž u Dražu.

 

Daniel Haman, rođen je i živi u Osijeku. Po zanimanju je pravnik, doktor pravnih znanosti. Radi na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. daniel.haman@gmail.com