Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

LJUDSKO TIJELO U BROJEVIMA, Domenika Bošnjaković, Kristina Lijić, Ana Katalenić, Željko Popović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Lokacija (prostorija):
FOOZOS Izložbeni prostor

Detalji:

Ljudsko tijelo čine brojni dijelovi koji funkcioniraju kao zapanjujuća cjelina. Učenici razredne nastave u svakom razredu proširuju znanje o ljudskom tijelu u predmetu Priroda i društvo te skup brojeva koje koriste u predmetu Matematika. U nižim razredima nastave PiD učenici imenuju i opisuju ulogu pojedinih dijelova tijela. Iz matematike u prvom razredu broje i računaju s brojevima do 20, a u drugom razredu do 100. U višim razredima nastave PiD učenici spoznaju i istražuju tijelo kao organizam u kojem organi imaju različite uloge, a iz matematike koriste brojeve do milijun. Korisno je razlučiti sadržaje primjereni za povezivanje i istraživanje u svakom razredu i sastaviti zanimljiva pitanja poput: Čega na tijelu ima 20? Koji organi su parni? Koliko puta srce otkuca u satu?

 

Biografija:

Domenika Bošnjaković, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, dbosnjakovic711@gmail.com

 

Rođena je 2001. u Slavonskom Brodu. Prva četiri razreda pohađala je u Područnoj školi Stari Perkovci, a ostala četiri razreda u Osnovnoj školi Ivana Meštrovića u Vrpolju. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u Gimnaziji Matije Mesića  u Slavonskom Brodu smjer prirodoslovno-matematički. Trenutno je studentica treće godine Učiteljskog studija modula B, smjer informatika, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Kristina Lijić, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, klijic@foozos.hr

 

Rođena je 2001. u Našicama u Republici Hrvatskoj. Pohađala je osnovnu školu u Đurđenovcu, a opću gimnaziju u Našicama. Od 2020. studira na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Studentica je treće godine Učiteljskog studija i demonstratorica kolegija Hrvatski jezik. Od polaska u osnovnu školu aktivno se bavi šahom, te je dobitnica mnogobrojnih nagrada, među kojima je i 1. mjesto na Prvenstvu sveučilišta - Osijek, 2021. godine.

 

 

Doc. dr. sc. Ana Katalenić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, akatalenic@foozos.hr, broj mobitela 0955486487

 

Rođena je 1986. u Stolcu u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Čapljini u Bosni i Hercegovini. Diplomirala je 2009. na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, na Matematičkom odsjeku, na kojem je 2017. obranila disertaciju i stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Od srpnja 2009. zaposlenica je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno je zaposlena na radnom mjestu docenta te održava nastavu iz matematike i metodike matematike. Sudjelovala je na 20 stručnih i znanstvenih skupova te je autorica na 15 znanstvenih i stručnih radova. Urednica je znanstvene monografije, članica organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Mathematics and Children i uredništva stručnog časopisa Matematika i škola. https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/25274

 

 

mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole, trajno zvanje, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, popovic@foozos.hr

 

Diplomirao je 1981. godine na studiju Biologije i kemije na Pedagoškom fakultetu u Osijeku stekavši zvanje profesora biologije i kemije, a 1986. na Postdiplomskom studiju prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Biologija, smjer Hidrobiologija stekao zvanje magistra prirodnih znanosti. Od 1983. radio je na Odjelu za biologiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, a od 1995. na Učiteljskom studiju Pedagoškog fakulteta, danas Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti gdje je 2005. ponovo izabran u isto (trajno) zvanje kao profesor visoke škole iz područja prirodnih znanosti, polje biologija. Objavio je više od trideset znanstvenih i stručnih radova, suautor je knjige i priloga u knjizi. Sudjelovao je na više od 40 znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Boravio je na višemjesečnim studijskim istraživanjima u Gentu u Belgiji, u Lundu u Švedskoj i u Skopju u Makedoniji. Održao je više javnih i pozvanih predavanja s ekološkom tematikom, sudjelovao je na okruglim stolovima, vodio je ekološke i botaničke sekcije u ljetnim školama. Bio je član uredništva nekoliko zbornika radova, voditelj Katedre za učiteljski studij i prodekan u četiri mandata. Član je više znanstvenih i stručnih društava. https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/16514