Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PRIRODA SE BUDI, A S NJOM I ALERGIJE, Vedrana Pavlović, Petar Šušnjara, Nikolina Kolobarić, Tajana Grinžek, Maja Lagator, Stipe Vidović, Goran Dabić, Matea Lukić, Lorena Stanojević

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 10:00 - 10:45

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
MEFOS Vježbaonica za mikrobiologiju

Detalji:

Radionica se odnosi na reakciju tijela u susretu sa alergenom koji je prirodnog porijekla (pelud, sunce, hrana, kućni ljubimci, prašina …). Učenici bi se najprije upoznali kroz vrlo pojednostavljeno predavanje uz prezentaciju sa tijekom odvijanja alergijske reakcije, odnosno prvobitni kontakt alergena, imunološka aktivacija i reakcija, odgovor tijela na alergijsku reakciju te na kraju – kako postupiti kod alergije, čime se liječi te koje su komplikacije. Nakon prezentacije slijedi praktični dio, u kojem bi učenici bili  podijeljeni na dvije do tri grupe. Zadatak bi bio, nakon usvojenog usmenog dijela, pravilno posložiti tijek alergijske reakcije – susret sa alergenom, stvaranje protutijela, otpuštanje histamina (npr. prosipati sitne kuglice), odgovor tijela na histaminsko otpuštanje – prikaz vazodilatacije, bronhokonstrikcije, odgovor kože, nazalna sekrecija, rinoreja, itd. Nakon prikaza reakcije slijedi prikaz liječenja primjenom antihistaminika.

 

Biografija:

Vedrana Pavlović;

student, vedranapavlovic61@gmail.com; 0917824523

 

Rođena sam 5.7.1998. u Osijeku, gdje sam pohađala osnovnu školu „Tin Ujević“ te srednju školu – II. gimnaziju Osijek. Trenutno sam studentica 5. godine studija medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Osim na Festivalu Znanosti 2022, također sam prisustvovala na različitim izvannastavnim aktivnostima, poput sudjelovanja na osječkom studentskom kongresu OSCON 2019., 2020., 2021. i 2022. gdje sam trenutno na mjestu potpredsjednice Znanstvenog odbora. Od 2021. godine sam član FiziOs-a – Studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju, sa kojom provodimo akcije javnozdravstene naravi (poput mjerenja tlaka, šećera u krvi, itd.) kao i edukativna predavanja, stoga nam je za 2020./2021. i 2021./2022.  akademsku godinu dodjeljena Dekanova nagrada za izvannastavnu aktivnost. Osim navedenog, 2021. god. se učlanjujem u Hrvatsko društvo za hipertenziju. Također, često se  uključujem kao volonter i sudionik u raznoraznim studentskim akcijama i predavanjima udruge CroMSIC – Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska. Uz prilično zahtjevan studentski raspored, navikla sam na angažman i obavljanje zadanih dužnosti, kao i na komunikaciju i rad sa ljudima, te vidim ovu radionicu kao još jednu priliku kako osobnog napretka tako i životnog iskustva.

 

Petar Šušnjara, mag. med. lab. diagn.

psusnjara1@gmail.com; 0913591155

 Rođen sam 4.8.1994. Završio sam osnovnu školu u Trilju, te Srednju prehrambenu školu u Splitu. 2019. sam završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike te iste te godine se zapošljavam kao doktorand asistent na Katedri za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Isto tako 2019. godine upisujem poslijediplomski studij Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku .Član sam Hrvatskog društva za fiziologiju, Hrvatskog društva za hipertenziju te Hrvatske lige za hipertenziju čiji sam ambasador. Neposredni voditelj završnih i diplomskih radova. Dobitnik Dekanovih nagrada za promicanje zdravlja na području Osječko baranjske županije te priznanja Hrvatske lige za hipertenziju za aktivno djelovanje Lige na području Republike Hrvatske. Nadalje, komentor sam Studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju MEFOS, voditelj i organizator brojnih radionica za studente Medicinskog fakulteta Osijek. Te brojne druge aktivnosti.

Dr. sc. Nikolina Kolobarić, mag. prot. nat. et amb.

 

Katedra i Zavod za fiziologiju i imunologiju

Medicinski fakultet Osijek; nbdujmusic@mefos.hr

Rođena 12.07.1991. u Osijeku. Završila sam matematičku gimnaziju, a 2017. godine

diplomirala sam na Odjelu za biologiju, smjer Zaštita prirode i okoliša. Od studenog

2016. godine zaposlenica sam Medicinskog fakulteta u Osijeku, Katedre za fiziologiju i imunologiju gdje sam 2022. godine stekla doktorat znanosti iz znanstvene grane imunologija. Od djetinjstva sam zaljubljenica u znanost te me usrećuje sudjelovanje u poboljšanju kvalitete života ljudi te doprinos razvoju znanosti.

 

Tajana Grinžek
tgrinzek@gmail.com; 0953982162

Moje ime je Tajana Grinžek, rođena sam 28. srpnja 1996. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu u Osijeku upisala sam 2019. godine, a trenutno sam 1. godina diplomskog sveučilišnog  studija med. lab. dijagnostike. U svoje dosadašnje tri godine studije stekla sam znanja iz biomedicinskog područja ,sudjelujem u EHUH projektu; članica sam udruge HDH (Hrvatsko društvo za hipertenziju), no jedna od stvari na koje sam više ponosna je što sam članica FiziOS-a, studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju. Medicinsku laboratorijsku dijagnostiku sam upisala iz altruizma i zato što je savršena mješavina znanosti o ljudskome i tradicionalnih područja prirodnih znanosti. Želja mi je pomagati ljudima zajedno sa kolegama sa oba smjera našeg fakulteta.

 

Maja Lagator

lagatormaja8@gmail.com; 0923170543

Moje ime je Maja Lagator i rođena sam 17.10.1998. u Đakovu. Studentica sam prve godine diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike Medicinskog fakulteta u Osijeku. Oduvijek me zanimao rad u laboratoriju i učenje o ljudskom tijelu i zdravlju pa sam zato odlučila upisati studij MLD. Učlanjena sam u Hrvatskom društvo za hipertenziju i član sam radne skupine. Također sam član Studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Osijek zbog koje sam stekla nova znanja i vještine,  upoznala nove ljude  i sudjelovala u nekoliko projekata.

 

Stipe Vidović

stipevidovic1@gmail.com; 0953554720

Moje ime je Stipe Vidović, rođen sam u Splitu 1.travnja 1998. Student sam 5. godine integriranog studija medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, koji sam krenio pohađati 2018. godine. Član sam studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju Osijek (FizIOS). Upisao sam medicinu zbog želje za stjecanjem znanja o fiziološkim i patofiziološkim procesima ljudskog organizma i prenošenja istog kroz edukacije i predavanja. Također me privukla činjenica da ću nakon završenog fakulteta imati mogućnost rada u bolnici gdje ću uz pomoć kolega pružiti skrb potrebitima.

Goran Dabić
gorandabic00@gmail.com; 0915460984

Moje ime je Goran Dabić, rođen sam 24. travnja 2000. godine. Upisao sam integrirani studij medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku 2019. godine, te trenutno sam na 4. godini studija. Član sam studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju Osijek (FiziOS). Razlog zbog kojeg sam se odlučio za medicinu je želja da pomažem ljudima i prenosim stečeno znanje o ljudskom tijelu i zdravlju. Smatram da je prenošenje znanja i edukacija ljudi ključna u očuvanju zdravlja, prevenciji mnogih bolesti i poboljšanju kvalitete života.

 

Matea Lukić, studentica 4. godine Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju i studentske sekcije za pedijatriju, članica Znanstvenog odbora OSCON-a i studentskog časopisa Anamnesis; matea.lukic24@gmail.com ; +385 98 172 2672

 

Lorena Stanojević, studentica 4. godine Medicinskog fakulteta u Osijeku, članica studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju, članica Organizacijskog odbora OSCON-a i zamjenica glavnog urednika studentskog časopisa Anamnesis; lorena.stanojevic@gmail.com ; +385 99 867 8047