Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

KAKO KIRURGIJA POPRAVI ONO ŠTO PRIRODA I DRUŠTVO POKVARI, Dalibor Divković, Vesna Lerinc, Filip Dorić, Karla Bodakoš, Neven Tripić, Stipe Vidović

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 12:35 - 13:20
petak 28.4.2023., 9:00 - 9:45

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S2

Lokacija (prostorija):
OŠ AM Učionica biologije

Detalji:

Radionica je zamišljena kao približavanje i  popularizacija kirurgije - grane medicinske znanosti i umijeća koje se bavi liječenjem bolesti i ozljeda primjenom operacijskih zahvata - osnovnoškolcima. Nakon uvoda o povijesnom razvoju kirurgije i tome što je kirurgija danas, s posebnim naglaskom na dječju kirurgiju, razgovarat će se s učenicima o njihovim iskustvima s operacijama i lomovima kostiju, kao i stavovima koje imaju o bolnici. Pokazat će im se rendgenske snimke urođenih anomalija (priroda) i stečenih ozljeda (društvo) prije i poslije kirurške intervencije (lomovi kostiju, ozljede nastale upotrebom petardi i sl.), pokazat će im  se moguća sanacija rana, previjanje, njihovo šivanje i slično. Cilj je radionice smanjiti strah od medicinskih intervencija, prikazati medicinu kao plemenitu disciplinu i zainteresirati učenike za medicinsko područje u smislu profesije.

 

Biografija:

doc.dr.sc. Dalibor Divković

specijalist dječje kirugije, predsjednik Katedre za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Tel 0915065147, divkovicdalibor1369@gmail.com

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Specijalist iz dječje kirurgije 19 godina, Voditelj Zavoda za dječju kirurgiju KBC Osijek, https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0e7a2a72-52b3-4e5c-bf7e-f02d97d4cbb5-61f5aebf/relevance/1

 

Vesna Lerinc, prof. OŠ Antuna Mihanovića vesna.lerinc@skole.hr,091/588 2522

ŽIVOTOPIS:

Profesorica biologije i kemije, diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te od 2018. godine ima zvanje savjetnice. Zaposlena u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića u Osijeku. Voditeljica GLOBE programa i skupine Mladih biologa, Prve pomoći te Biosigurnosti i biozaštite. Predsjednica Županijskog povjerenstva za Natjecanje iz biologije. Mentorica studentima iz predmeta Metodička

praksa nastave biologije. Članica povjerenstva na stručnim ispitima iz biologije i Državnog povjerenstva za smotru i natjecanje GLOBE škola. Koordinatorica tima za provedbu i realizaciju različitih aktivnosti u školi – Eko škola. Sudjeluje u radu prosudbenog povjerenstva na MŽ natjecanjima i smotrama GLOBE škola.

 

Filip Dorić, specijalizant dječje kirurgije ( 3.godina specijalizacije)

Karla Bodakoš, studentica 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku. Lokalna dužnosnica za reproduktivno zdravlje i prava u sklopu Međunarodne udruge studenata medicine CroMSIC u Osijeku.

Neven Tripić, student 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku

Stipe Vidović, student 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku