Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

NOSCE TE IPSUM, Vesna Bilić-Kirin, Ivana Šimić, Marija Olujić, Darko Kotromanović, Lucija Eškutić, Petra Galić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 11:00 - 11:45

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
OŠ Josipovac

Detalji:

Čovjek, kao najsavršenije i najkompleksnije djelo prirode, oduvijek je bio izvor različitih pitanja, istraživanja i novih spoznaja. Tematikom ljudskog tijela kroz povijest bavili su se različiti umjetnici, povjesničari, pjesnici i medicinari. Ljudsko tijelo nevjerojatno je, složeno i savršeno. Brojna istraživanja dokazuju da je ono uistinu čudesan „stroj“ prirode te, potpuno opravdano, nepresušan izvor novih istraživanja. Kroz ovu interaktivnu radionicu našu publiku  ćemo upoznati  s osnovnim dijelovima ljudskog tijela, njegovim organima te njihovom funkcijom i ulogom, kao i  s najzanimljivijm činjenicama vezanima uz ljudskog tijelo, rast i razvoj. Stoga, cilj naše radionice je da učenici/e nauče nova, važna znanja vezana uz njih same kroz zanimljiv i edukativan pristup.

 

Biografija:

1,2 doc. prim. dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med., spec. školske medicine

KATEDRA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

e-mail: vesna.bilic.kirin@gmail.com

telefon: +385 99 695 60 89

 

Doc. prim. dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med. rođena je 30. ožujka 1972. godine u Osijeku. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra završila je u Osijeku. Diplomirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku. Specijalistički ispit iz školske i sveučilišne medicine položila je 2007. godine. U ZZJZ OBŽ u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu radi od 2000. godine do danas. 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana: javno zdravstvo. Od 2012. godine je izabrana  u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, a od 2018. je poslijedoktorand na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek.

Glavni mentor i ispitivač na specijalističkom ispitu iz školske medicine. Područje stručnog i znanstvenog interesa su zdravstveni i zdravstveno socijalni problemi školske djece, mladih i studenta. U objavljenim radovima bavi se problematikom tjelesne uhranjenosti školske djece i povezanosti sa zdravstvenom edukacijom i socioekonomskim obilježjima ove populacije. U studentskoj populacije je istraživala povezanost tjelesne aktivnosti, mentalnog zdravlja, prehrambenih navika i reproduktivnog zdravlja.

1,2Ivana Šimić,dr. med., specijalizantica školske i adolescentne medicine

KATEDRA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

e-mail: ivana.simic.osijek@gmail.com

telefon: + 385 99 501 7318

 

Ivana  Šimić  rođena je 25. srpnja 1992. u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu.  2018. godine diplomirala je na  Medicinskom  fakultetu u Osijeku, nakon čega je odradila pripravnički staž u OŽB Vukovar. Od lipnja 2019. godine specijalizant je školske i adolescentne medicine pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ. U studenom 2020. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku. U srpnju 2022. izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta pri Medicinskom fakultetu u Osijeku, katedri za Javno zdravstvo. Tokom studiranja bila je aktivan sudionik različitih projekata na fakultetu, studentskih kongresa i nekoliko javnih tribina. Aktivno je sudjelovala na XIV., XVI., XVIII i XIX. Festivalu znanosti u Osijeku. Govori i razumije engleski jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

1,3Marija Olujić, dr.med., specijalizantica oftalmologije i optometrije

e-mail: molujic9@gmail.com

telefon: + 385 98 162 3820

 

Marija Olujić, dr. med. rođena je 10.8.1995. u Osijeku. Zaposlenica je Oftalmološke poliklinike dr. Balog u Osijeku. Završila je III. gimnaziju u Osijeku te je proglašena najmaturanticom u svojoj generaciji. Studij Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek završava kao najuspješniji student u svojoj generaciji. Dobitnica je Rektorove nagrade, četiri Dekanove nagrade i Lions Club nagrade. Upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo na studiju Medicine na njemačkom jeziku pri Medicinskom fakultetu Osijek. Redovito aktivno sudjeluje na medicinskim kongresima i simpozijima na kojima i osvaja nagrade za najbolje izložene radove. Na kongresima International Biomedical Student Congress Rijeka 2017. i 2018. godine osvaja nagradu: “Best presentation award by scientific committee”, te 2. nagradu u istoj kategoriji na Tjednu mozga 2019. godine. Certificirani je govornik engleskog, njemačkog, francuskog, španjolskog i talijanskog jezika. Kontinuirano napreduje u stjecanju novih znanja i vještina.

 

1,4Darko Kotromanović, dr.med., specijalizant onkologije i radioterapije

e-mail: kotromanovic93@gmail.com

telefon: + 385 99 517 3545

 

Darko Kotromanović  rođen je 15. prosinca 1993. u Banja Luci. U Osijeku je završio osnovnu i srednju školu nakon kojih je upisao Medicinski fakultet u Osijeku.  2018. godine diplomirao je na  Medicinskom  fakultetu u Osijeku, nakon čega je odradio pripravnički staž u KBC Osijek. Od srpnja 2019. godine specijalizant je onkologije i radioterapije pri Zavodu za onkologiju KBC Osijek.

U studenom 2022. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku.Tokom studiranja bio je aktivan sudionik različitih projekata na fakultetu, studentskih kongresa i nekoliko javnih tribina. Govori i razumije engleski jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

2Lucija Eškutić dr. med., specijalizantica školske i adolescentne medicine

e-mail: lucijaeskutic@gmail.com

telefon: +385 97 696 7007

 

Lucija Eškutić rođena je 18.10.1993. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2018. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Nakon pripravničkog staža kojeg je odradila u KBC-u Osijek radila je kao doktorica medicine u Zavodu za hitnu medicinu OBŽ. Od listopada 2022. godine specijalizantica je školske i adolescentne medicine.

 

1Petra Galić, studentica V.godine

e-mail: petra.galic14@gmail.com

telefon: +385 91 731 6060

 

Petra Galić rođena je 18.12.1999. u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2018. godine upisuje Medicinski fakultet u Osijeku. Demonstrator je na kolegiju Anatomije i Farmakologije. Članica je studentske udruge medicinara CroMSIC te obnaša dužnost nacionalnog dužnosnika za javno zdravstvo. Tijekom studiranja aktivan sudionik različitih projekata na fakultetu, studentskih kongresa i nekoliko javnih tribina. Aktivno je sudjelovala na XIX. Festivalu znanosti u Osijeku. Govori i razumije engleski i njemački jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

 

1Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Osijek

2NZJZ OBŽ, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Osijek

3 Oftalmološka poliklinika dr. Balog

4 Zavod za onkologiju,KBC Osijek