Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

VREMENSKA PROGNOZA, Barbara Viljetić, Jasenka Wagner Kostadinović, Katarina Mišković Špoljarić, Maja Jirouš, Ivana Jelavić, Aleta Bukvić, Josip Grbavac, Aida Imeri, Matea Jagodić, Antonio Vukovac

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 10:00 - 10:45
utorak 25.4.2023., 10:00 - 10:45
srijeda 26.4.2023., 10:00 - 10:45
četvrtak 27.4.2023., 10:00 - 10:45
petak 28.4.2023., 10:00 - 10:45

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
MEFOS Vježbaonica za kemiju i biokemiju

Detalji:

Zanimanje za pojave u prirodi koje određuju vremenske uvjete započinje već u ranoj dobi života djeteta. Zašto pada kiša, što je to tornado, kako grmi i sijeva pitanja su koja djeca svakodnevno postavljaju. Razumijevanje takvih pojava djeci uvelike olakšavaju vizualni i didaktički pristup. Cilj radionice je interaktivnim pristupom prikazati prirodne pojave iz naše okoline, a koje se odnose na vremenske prilike, primjereno predškolskoj dobi i nižim uzrastima školske djece. Sudionici će na radionici uz pomoć voditelja i suradnika raditi pokuse koji će oponašati pojave poput kiše, tornada, duge i sl. te će na taj način učiti kako takve pojave nastaju i koja je njihova važnost u prirodi.

 

Biografija:

Doc.dr.sc. Barbara Viljetić, Medicinski fakultet Osijek, bviljetic@mefos.hr, 0915863308

Docentica na Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju pri Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i laboratorijsku medicinu.

 

Barbara Viljetić je rođena 1980. u Đakovu gdje je završila opću gimnaziju A. G. Matoš. 1999. upisala je Filozofski fakultet u Osijeku, smjer biologija-kemija na kojem je i diplomirala 2004. Od siječnja 2005. je zaposlenik Medicinskog fakulteta Osijek na Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju. 2005. je upisala poslijediplomski studij Stanična i molekularna biologija na PMF-u u Zagrebu na kojem je u svibnju 2011. obranila doktorsku disertaciju. Tijekom svog znanstvenog rada boravila je na nekoliko velikih sveučilišta: CERMAV, Grenoble, Francuska, zatim Yale University, SAD, te RWJ Medical School Rutgers University, SAD kao Postdoctoral Fellow. Do sada je sudjelovala u radu na ukupno 13 projekata, koautor je na 16 znanstvenih radova i nekoliko poglavlja u knjigama. U prosincu 2015. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek.

Prof.dr.sc. Jasenka Wagner Kostadinović, Medicinski fakultet Osijek, jwagner@mefos.hr, 0915018088

Jasenka Wagner rođena je Osječanka koja se nakon studija u Zagrebu vratila u rodni grad te zaposlila na Medicinskom fakultetu na kojem radi već 20 godina. Njezino područje znanstvenog i stručnog rad su medicinska genetika i medicinska

biokemija. Uže područje rada su joj rijetke nasljedne bolesti i podizanje svjesnosti javnosti o njima. Stoga velik dio svog slobodnog vremena troši na rad s udrugama oboljelih. Voli sudjelovati i na znanstveno popularizacijskim manifestacijama jer misli da je važno vratiti povjerenje u znanost u ovim turbulentnim vremenima.

 

Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić, Medicinski fakultet Osijek, kmiskovic@mefos.hr, 0989384199

Katarina Mišković Špoljarić je rođena 1978. godine u Osijeku, gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 2005. godine, a od 2006. djelatnik je Medicinskog fakulteta Osijek pri Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i laboratorijsku medicinu. Sudjeluje u kreiranju i provođenju nastavne djelatnosti na studijskim programima Medicine, Medicinsko laboratorijske dijagnostike i doktorskog studija Molekularne bioznanosti.

 

Maja Jirouš, mag.med.lab.diagn., Medicinski fakultet Osijek, mjirous@mefos.hr, 0923460566

Maja Jirouš je rođena 1995. godine u Virovitici gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Studirala je medicinsko laboratorijsku dijagnostiku na Medicinskom fakultetu u Osijeku te je 2020. godine završila studij. Od 2021. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Osijeku gdje radi kao asistent-doktorant na istraživačkom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, a čija je svrha istraživanje uloge i karakteristika nekonvencionalnih T limfocita u psorijazi.

 

Ivana Jelavić, univ.bacc.med.lab.diag., Medicinski fakultet Osijek, ijelavic@mefos.hr

Ivana Jelavić je rođena 1989. u Rijeci. Završila je Jezičnu gimnaziju u Osijeku te

medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku na Medicinskom fakultetu Osijek i stekla zvanje prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Pripravnički staž u trajanju 1 godine odradila je u KBC Osijek. Od siječnja 2017. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu Osijek na Zavodu za med. kemiju, biokemiju i laboratorijsku medicinu na radnom mjestu viši laborant.

 

Aleta Bukvić, kem. teh., Medicinski fakultet Osijek, abukvic@mefos.hr

Aleta Bukvić je rođena 1985. u Osijeku, završila je srednju tehnološku školu Ruđer Bošković u Osijeku, smjer kemijski tehničar. Od prosinca 2011. je zaposlena kao laborant na Medicinskom fakultetu Osijek.

 

Josip Grbavac, dr.med., Medicinski fakultet Osijek, jgrbavac@mefos.hr, 0919416462

Josip Grbavac je rođen 1996. godine u Đakovu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Studirao je medicinu na Medicinskom fakultetu u Osijeku te je 2021. godine završio studij. Od 2021. godine zaposlen u Zavodu za hitnu medicinu OBŽ, a na Medicinskom fakultetu je u suradničkom zvanju naslovnog asistenta od 2021. gdje sudjeluje u izvođenju nastave na njemačkom jeziku. 

Aida Imeri, student diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek, aidaimeri7@gmail.com

Aida Imeri rođena je 2000. u Đakovu. Nakon završene Zdravstvene gimnazije Osijek, 2019. upisuje sveučilišni prediplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek koji završava 2022. . Iste godine upisuje diplomski studij na navedenom studijskom programu.  Sudjelovala je na 3rd Student Congress OSCON 2021. te na Festivalu znanosti 2022.

 

Matea Jagodić, student diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek, jagodicmatea4@gmail.com

Matea Jagodić rođena je 2000. u Osijeku. Nakon završene Zdravstvene gimnazije Osijek, 2019. upisuje sveučilišni prediplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek koji završava 2022. . Iste godine upisuje diplomski studij na navedenom studijskom programu. Sudjelovala je na 3rd Student Congress OSCON 2021. te na Festivalu znanosti 2022.

 

Antonio Vukovac, student diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek, antoniovukovac00@gmail.com

Antonio Vukovac je rođen 2000. godine. Završio je osnovnu i srednju školu u Vinkovcima te 2019. godine upisuje Sveučilišni prediplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek koji završava 2022. godine. Iste godine upisuje diplomski studij na navedenom studijskom programu. Od 2021. godine voditelj je Hrvatske udruge medicinsko-laboratorijske dijagnostike (CMLDSA). 2022. godine sudjelovao je na Festivalu znanosti.