Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

KAKO IZGLEDAMO IZUNUTRA?, Marta Bolješić, Antonio Kokot, Robert Selthofer, Igor Lekšan, Marko Sablić, Darija Šnajder Mujkić, Zvonimir Popović, Marija Olujić

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 13:00 - 13:45

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0

Lokacija (prostorija):
MEFOS Učionica S1

Detalji:

Ljudsko tijelo možemo promatrati na različite načine. Bilo ono gledano u ogledalu kao vanjska cjelina ili promatrano izunutra. Na radionici ćemo pričati o organima koji su smješteni u ljudskom tijelu te kako izgledaju. Kroz male grupe zadat će se svakoj grupi da složi slagalicu i odgonetne koji je to organ na slagalici, gdje je smješten u ljudskom tijelu i za što nam služi.

Biografija:

Marta Bolješić, dr. med., asistentica u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek,

 

boljesic1997@gmail.com, 095/812 2803

 

Marta Bolješić

Medicinski fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

boljesic1997@gmail.com/mboljesic@mefos.hr

095/812 28 03

 

 

Marta Bolješić, dr. med. rođena 3. srpnja 1997. u Osijeku. Zaposlenica je na Medicinskom fakultetu Osijek kao asistentica na Katedri za anatomiju i neuroznanost. Završila je 2016. Prirodoslovnu matematičku gimnaziju u Osijeku. Studij medicine na Medicinskom fakultetu Osijek upisuje 2016., a završava u srpnju 2022. diplomskim radom Trombocitopenije u dječjoj dobi. Dobitnica je dva puta Dekanove nagrade za izvannastavne aktivnosti. Od 2020. do 2022. Voditeljica je podružnice Osijek, Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska, poznatije kao CroMSIC Osijek te u isto vrijeme obnaša funkciju Potpredsjednica za unutarnje poslove (VPI) u CroMSIC-u. 2021. i 2022. sudjeluje u javnozdravstvenom projektu „Lov na tihog ubojicu“ nakon kojeg dobiva laureat Akademika Bojana Jelakovića, predsjednika Hrvatskog društva za hipertenziju. Tijekom studiranja bila je Predsjednica Studentskog zbora Medicinskog Fakulteta Osijek i predstavnica Medicinskog fakulteta Osijek u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot, dr. med., Izvanredni profesor u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, antonio.kokot@mefos.hr, 091 792 0036

 

Izv.prof.dr.sc. Antonio Kokot, dr.med., specijalist oftalmologije i optometrije, subspecijalist stražnjeg segmenta oka, bavi se pretkliničkim i kliničkim radom, do sada je objavio 40 radova koji se indeksiraju

u WoS-u (CC, SCI, SCOPUS) i više od 60 kongresnih priopćenja. Održao je više od 10 predavanja na međunarodnim kongresima. Koautor/autor poglavlja ili član uredničkog odbora je u 5 sveučilišnih udžbenika. Nositelj je ili suradnik na 11 domaćih i međunarodnih projekata, a sudjelovao je i u kliničkom ispitivanju lijekova faze III. Član je raznih tijela i odbora matičnog fakulteta i sveučilišta. Sudjeluje u izvođenju nastave na cijelom nizu kolegija.

 

Prof. dr. sc. Robert Selthofer, dr. med.m redoviti profesor u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, rselthofer@mefos.hr , 098 781 284

 

 

Prof. dr. sc. Robert Selthofer je rođen u Osijeku, gdje je završio osnovu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Medicinski fakultet je završio u Zagrebu 2000. godine. Poslije studija medicine odmah je počeo raditi kao znanstveni novak i asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. Doktorat znanosti je stekao 2005. godine.

Trenutno je u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i obnaša dužnost predsjednika Katedre za anatomiju i neuroznanost. Aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom u području anatomije, kliničke anatomije, biomehanike i ginekologije i opstetricije.

 

 

Izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan, dr. med. Izvanredni profesor u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, ileksan@mefos.hr, 098 175 1329

 

Izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan, dr. med. rođen je 3. travnja 1978. godine u Osijeku. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku, diplomirao je 2002. godine. 2007. godine završio je poslijediplomski studij iz Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku gdje je i doktorirao. Od 2004. do 2009. godine bio je asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek. 2011. godine izabran je  u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2017. godine izvanrednog profesora. 2009. godine položio je specijalistički ispit iz opće kirurgije u Zagrebu, a 2016. godine specijalistički ispit uže specijalnosti kardijalne kirurgije.

 

 

Marko Sablić, dr.med. asistent, Katedra za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, msablic@mefos.hr, 095 841 43 57

 

Rođen 15.02.1996. u Splitu, RH.

Osnovnu školu završio u Vukovaru (OŠ Siniše Glavaševića, 2003.-2011.).

2015. maturirao u Gimnaziji Vukovar (2011.-2015.)

Diplomirao 2021. na Medicinski fakultetu u Osijeku (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, 2015.-2021.).

Trenutno zaposlen na katedri za anatomiju i neuroznanost kao asistent (2021. godine).

 

 

Doc. dr. sc. Darija Šnajder Mujkić, dr. med. docentica na Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, dsnajder@mefos.hr, 091 946 8517

 

Doc. dr. sc. Darija Šnajder Mujkić je rođena 26. siječnja 1984. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju je završila u Osijeku.  Medicinski fakultet je završila u Osijeku 2008. godine. Poslije studija medicine he radila kao znanstveni novak i asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. Doktorat znanosti je stekla 2018. godine. Trenutno je u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Od 2011. radi u KBC-u Osijek na Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja. Područje rada Nuklearna medicina, endokrinologija, bolesti štitnjače.

 

 

Zvonimir Popović, dr.med., asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet u Osijeku, zvonepop@gmail.com, 091 577 4092

Zvonimir Popović specijalist je neurologije na Klinici za neurologiju KBC Osijek i asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. Autor je 12 znanstvenih članaka, te redoviti sudionik domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Član je Panela za demenciju Europske neurološke akademije i Hrvatskog neurološkog društva. U slobodno vrijeme djeluje kao dopredsjednik Udruge Buđenje, za potporu bolesnicima oboljelim od Parkinsonove bolesti. Uže područje interesa su mu glavobolje, epileptologija i neurodegenerativne bolesti.

 

 

Marija Olujić, dr. med., Medicinski fakultet Osijek, molujic9@gmail.com, 098 162 38 20

 

Marija Olujić, dr. med. Rođena 10.8.1995. u Osijeku. Zaposlenica je Oftalmološke poliklinike dr. Balog u Osijeku. Završila je III. gimnaziju u Osijeku. Studij Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek završava kao najuspješniji student u svojoj generaciji. Dobitnica je Rektorove nagrade, četiri Dekanove nagrade i Lions Club nagrade. Upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo na studiju Medicine na njemačkom jeziku pri Medicinskom fakultetu Osijek.