Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

JESU LI SVA LJUDSKA TIJELA PRIRODNA?, Marta Bolješić, Antonio Kokot, Robert Selthofer, Igor Lekšan, Marko Sablić, Darija Šnajder Mujkić, Zvonimir Popović, Marija Olujić

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 14:00 - 14:45

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S3

Lokacija (prostorija):
MEFOS Dvorana za anatomiju

Detalji:

Tijekom učenja biologije u srednjoj školi uči se anatomija ljudskog tijela bez patofizioloških procesa, odnosno patologije. Jačanjem svih grana kirurgija ljudska tijela imaju mogućnost funkcioniranja s umjetnim materijalima i tkivima. Postaju li ljudi zbog toga manje prirodni? Ili je ljudsko tijelo kao živo biće uvijek prirodno? Odgovore na ta pitanja i mnoga druga anatomska odgovorit ćemo na radionici. Glavni koncept radionice će se bazirati na pitanju što sve možemo zamijeniti umjetnim materijalima (zubalo, leće, uške, srčane zalistke, grudi, kuk, itd…) te ćemo pokazivati anatomske preparate i mogućnosti zamijene istih. Neki od preparata će biti srce, mozak, noga, ruka.

 

Biografija:

Marta Bolješić, dr. med., asistentica u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek,

mboljesic@mefos.hr, 095 812 2803

 

Marta Bolješić, dr. med. rođena 3. srpnja 1997. u Osijeku. Zaposlenica je na Medicinskom fakultetu Osijek kao asistentica na Katedri za anatomiju i neuroznanost. Završila je 2016. Prirodoslovnu matematičku gimnaziju u Osijeku. Studij medicine na Medicinskom fakultetu Osijek upisuje 2016., a završava u srpnju 2022. diplomskim radom Trombocitopenije u dječjoj dobi. Dobitnica je dva puta Dekanove nagrade za izvannastavne aktivnosti. Od 2020. do 2022. Voditeljica je podružnice Osijek, Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska, poznatije kao CroMSIC Osijek te u isto vrijeme obnaša funkciju Potpredsjednica za unutarnje poslove (VPI) u CroMSIC-u. 2021. i 2022. sudjeluje u javnozdravstvenom projektu „Lov na tihog ubojicu“ nakon kojeg dobiva laureat Akademika Bojana Jelakovića, predsjednika Hrvatskog društva za hipertenziju. Tijekom studiranja bila je Predsjednica Studentskog zbora Medicinskog Fakulteta Osijek i predstavnica Medicinskog fakulteta Osijek u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izv. prof. dr. sc. Antonio Kokot, dr. med., Izvanredni profesor u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, antonio.kokot@mefos.hr, 091 792 0036

 

Izv.prof.dr.sc. Antonio Kokot, dr.med., specijalist oftalmologije i optometrije, subspecijalist stražnjeg segmenta oka, bavi se pretkliničkim i kliničkim radom, do sada je objavio 40 radova koji se indeksiraju

u WoS-u (CC, SCI, SCOPUS) i više od 60 kongresnih priopćenja. Održao je više od 10 predavanja na međunarodnim kongresima. Koautor/autor poglavlja ili član uredničkog odbora je u 5 sveučilišnih udžbenika. Nositelj je ili suradnik na 11 domaćih i međunarodnih projekata, a sudjelovao je i u kliničkom ispitivanju lijekova faze III. Član je raznih tijela i odbora matičnog fakulteta i sveučilišta. Sudjeluje u izvođenju nastave na cijelom nizu kolegija.

 

Prof. dr. sc. Robert Selthofer, dr. med.m redoviti profesor u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, rselthofer@mefos.hr , 098 781 284

 

Prof. dr. sc. Robert Selthofer je rođen u Osijeku, gdje je završio osnovu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Medicinski fakultet je završio u Zagrebu 2000. godine. Poslije studija medicine odmah je počeo raditi kao znanstveni novak i asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. Doktorat znanosti je stekao 2005. godine. Trenutno je u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i obnaša dužnost predsjednika Katedre za anatomiju i neuroznanost. Aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom u području anatomije, kliničke anatomije, biomehanike i ginekologije i opstetricije.

Izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan, dr. med. Izvanredni profesor u Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, ileksan@mefos.hr, 098 175 1329

 

Izv. prof. dr. sc. Igor Lekšan, dr. med. rođen je 3. travnja 1978. godine u Osijeku. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku, diplomirao je 2002. godine. 2007. godine završio je poslijediplomski studij iz Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku gdje je i doktorirao. Od 2004. do 2009. godine bio je asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek. 2011. godine izabran je  u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2017. godine izvanrednog profesora. 2009. godine položio je specijalistički ispit iz opće kirurgije u Zagrebu, a 2016. godine specijalistički ispit uže specijalnosti kardijalne kirurgije.

 

 

Marko Sablić, dr.med. asistent, Katedra za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, msablic@mefos.hr, 095 841 43 57

 

Rođen 15.02.1996. u Splitu, RH.

Osnovnu školu završio u Vukovaru (OŠ Siniše Glavaševića, 2003.-2011.).

2015. maturirao u Gimnaziji Vukovar (2011.-2015.)

Diplomirao 2021. na Medicinski fakultetu u Osijeku (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, 2015.-2021.).

Trenutno zaposlen na katedri za anatomiju i neuroznanost kao asistent (2021. godine).

 

 

Doc. dr. sc. Darija Šnajder Mujkić, dr. med. docentica na Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet Osijek, dsnajder@mefos.hr, 091 946 8517

 

Doc. dr. sc. Darija Šnajder Mujkić je rođena 26. siječnja 1984. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju je završila u Osijeku.  Medicinski fakultet je završila u Osijeku 2008. godine. Poslije studija medicine he radila kao znanstveni novak i asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. Doktorat znanosti je stekla 2018. godine. Trenutno je u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Od 2011. radi u KBC-u Osijek na Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja. Područje rada Nuklearna medicina, endokrinologija, bolesti štitnjače.

 

 

Zvonimir Popović, dr.med., asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost, Medicinski fakultet u Osijeku, zvonepop@gmail.com, 091 577 4092

 

Zvonimir Popović specijalist je neurologije na Klinici za neurologiju KBC Osijek i asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. Autor je 12 znanstvenih članaka, te redoviti sudionik domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Član je Panela za demenciju Europske neurološke akademije i Hrvatskog neurološkog društva. U slobodno vrijeme djeluje kao dopredsjednik Udruge Buđenje, za potporu

bolesnicima oboljelim od Parkinsonove bolesti. Uže područje interesa su mu glavobolje, epileptologija i neurodegenerativne bolesti.

 

 

Marija Olujić, dr. med., Medicinski fakultet Osijek, molujic9@gmail.com, 098 162 38 20

 

Marija Olujić, dr. med. Rođena 10.8.1995. u Osijeku. Zaposlenica je Oftalmološke poliklinike dr. Balog u Osijeku. Završila je III. gimnaziju u Osijeku. Studij Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek završava kao najuspješniji student u svojoj generaciji. Dobitnica je Rektorove nagrade, četiri Dekanove nagrade i Lions Club nagrade. Upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo na studiju Medicine na njemačkom jeziku pri Medicinskom fakultetu Osijek.