Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ČAROLIJA PRIRODE OKO NAS, Nika Pavlović, Bruna Čavka, Marija Drmić, Mia Vidović, Ivan Miškulin, Maja Miškulin

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 9:50 - 10:35

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
OŠ FK Osijek

Detalji:

Sve što čovjeku treba za život dolazi iz prirode. Kako bi se ostvario sklad čovjeka i prirode nužno je razumjeti naše prirodno okruženje. Jedan od najboljih načina proučavanja direktnog međuodnosa čovjeka i prirode je kroz praktičan rad. Na taj način stječu se određena znanja, što je ponekad lakši put te nerijetko učenicima iznimno zanimljiv pristup. Proučavanje prirode kroz eksperiment, uključuje djecu da na interaktivan način proučavaju, istražuju, promatraju te donose zaključke. Učenici će na radionici sudjelovati u izradi pokusa kroz koje će steći iskustva o uzročno-posljedičnim vezama kao i pravilnom ponašanju u okolišu. Učit će o razlikama u gustoći slanih i slatkih voda te u kojoj je vodi lakše naučiti plivati, o statičkom elektricitetu i pojavi munja,  zraku koji je uvjet života i koji zauzima prostor te kako na više načina filtrirati vodu kao i različitoj gustoći pojedinih vrsta tekućina. Radionica je zamišljena u sklopu nastave iz predmeta „Priroda i društvo“ kako bi kroz edukativne i zabavne aktivnosti približila djeci čaroliju prirode i svijeta koji nas okružuje. Na taj će se način ujedno i potaknuti učenička znatiželja o prirodnim procesima i važnosti prirode za čovjeka te ih dodatno motivirati za poznavanje okoliša kao i podizanje svijesti o  očuvanju istog.

 

Biografija:

dr. sc. Nika Pavlović, univ. mag. sanit. publ., asistent

Katedra za javno zdravstvo

Medicinski fakultet Osijek

npavlovic@mefos.hr

031/512 860

Nika Pavlović rođena je 1979. godine u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2005. godine.  Od 2005. do 2017. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Službi za Zdravstvenu ekologiju, na Odjelu fiziologije prehrane, organskih i anorganskih polutanata kao analitičar u laboratoriju za kromatografiju. Radila je na uhodavanju, implementaciji te validaciji HPLC i GC metoda kao i procjeni njihove mjerne nesigurnosti, određivanju kontaminanata u hrani i vodi, masnih kiselina u masnim namirnicama, alkohola u alkoholnim pićima te aditiva u namirnicama. Bila je mentor praktikantima na stručnom osposobljavanju u laboratorijskoj praksi, predavač higijenskog minimuma te zamjenik voditelja Odjela. Tijekom 2019. godine završila je Poslijediplomski specijalistički studij Javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2020. godine i Poslijediplomski doktorski studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Od 2017. godine radi kao asistent u Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek gdje sudjeluje u izvođenju dijela nastave te znanstveno – istraživačkom radu. Suradnik je na nekoliko znanstvenih projekata, a rezultate svojih istraživanja prezentirala je na  domaćim i međunarodnim simpozijima te kongresima. Dodatno se usavršavala iz područja javnog zdravstva, zdravstvene ekologije i prehrambene tehnologije. Udana je i majka jednog djeteta.

https://scholar.google.hr/citations?user=Okt4xDMAAAAJ&hl=hr

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/34269

Bruna Čavka, studentica I. godine diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

bruna.cavka@yahoo.com

+385 99 3774 688

 

Bruna Čavka rođena je 2000. Godine u Splitu. Osnovnu školu Bijaći završila je 2015. godine u Kaštel Novom, a II. Gimnaziju Split jezičnog programa 2019. godine. Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika uspješno je završila 2022. godine na Medicinskom fakultetu Osijek gdje trenutno pohađa diplomski studij. Sudjelovala je na radionici “Osnove znanstvenog istraživanja” 2021. godine. Članica je Hrvatske udruge medicinsko laboratorijskih djelatnika CMLDSA od 2019 godine. Služi se engleskim i talijanskim jezikom.

 

Marija Drmić, studentica I. godine diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

marija.drmic1@gmail.com

+385 99 862 2538

 

Marija Drmić rođena je 2000. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu Vladimir Nazor završila je 2015. godine u Komletincima a Prirodoslovnu-matematičku gimnaziju Matije Antuna Reljkovića 2019. godine u Vinkovcima. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike uspješno je završila je 2022. godine na Medicinskom fakultetu Osijek gdje trenutno pohađa diplomski studij. Sudjelovala je u radionicama na Tjednu mozga 2020. i 2021. godine, OSCON kongresu 2021. i 2022. godine, radionici “Osnove znanstvenog istraživanja” održanoj 2021. godine te na seminaru “Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji” održanom 2020. godine. Članica je Hrvatske udruge medicinsko laboratorijskih djelatnika CMLDSA od 2019 godine.

 

Mia Vidović, studentica I. godine diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

mia.vidovic18@gmail.com

+385 99 3509 422

 

Mia Vidović rođena je 2000. godine u Osijeku. Osnovnu školu Josipa Antuna Ćolnića završila je 2015.godine u Đakovu, a gimnaziju Antuna Gustava Matoša Đakovo 2019. godine. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike uspješno je završila je 2022. godine na Medicinskom fakultetu Osijek gdje trenutno pohađa diplomski studij. Sudjelovala je u radionici na Tjednu mozga 2021. godine, OSCON kongresu 2020., 2021. i 2022. godine, radionici “Osnove znanstvenog istraživanja” održanoj 2021. godine, seminaru “Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji” održanom 2020. godine te radionici Venepunkcije u sklopu udruge CMLDSA 2022. godine. Tijekom studija dobila je dekanovu nagradu za uspješnost u studiranju u akademskoj 2020./2021. godini te je dugogodišnji član Hrvatske udruge studenata medicinsko laboratorijske dijagnostike (CMLDSA), a od ove godine i potpredsjednica iste.

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin

Predsjednik Katedre za javno zdravstvo

Medicinski fakultet Osijek

ivan.miskulin@mefos.hr

091/224-1500

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U razdoblju od ožujka 2005. do prosinca 2015. godine radio je u Hypo Alpe Adria Bank d. d. u Osijeku. Od prosinca 2015. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu Osijek. U lipnju 2018. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za javno zdravstvo Fakulteta. Tijekom 2009. godine  bio je stipendist Fogarty stipendije uz pomoć koje je pohađao „University of Iowa's Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ program, u Iowa City, Iowa, SAD. Kao stipendist Sveučilišta u Iowi, 2011. godine završio je  „Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa City, Iowa, SAD. Od rujna 2020. godine Predsjednik je Katedre za javno zdravstvo. U listopadu 2022. godine izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se usavršavao u području javnog zdravstva, managementa u zdravstvu te politike u zdravstvu. Kroz Erasmus mobilnost tijekom 2019. godine sudjelovao je u izvođenju nastave na Lithuanian University of Health Science, Faculty of Public Health u Kaunasu, Litva te na University of Szeged, Faculty of Medicine u Szegedu, Mađarska. Bio je voditelj nekoliko institucijskih znanstveno-istraživačkih projekata te je kao suradnik sudjelovao u dva sveučilišna znanstveno-istraživačka projekta. Trenutno kao suradnik sudjeluje u istraživačkom znanstvenom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost te je voditelj jednog institucijskog znanstveno-istraživačkog projekta. Do sada je bio komentor dvije obranjene doktorske disertacije te preko 20 diplomskih i završnih radova studenata Medicinskog fakulteta Osijek. Šire područje njegovog znanstvenog interesa je područje javnog zdravstva. Oženjen je i otac jednog djeteta.

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33029

https://scholar.google.hr/citations?user=nODYLv0AAAAJ&hl=hr

 

 

Prof. dr. sc. Maja Miškulin

Katedra za javno zdravstvo

Medicinski fakultet Osijek

maja.miskulin@mefos.hr

091/566-0887

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije te subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, gdje je u travnju 2022. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom izboru. U razdoblju od listopada 2014. godine do rujna 2020. godine obnašala je dužnost Predsjednice Katedra za javno zdravstvo, a u razdoblju od listopada 2014. godine do rujna 2017. godine i dužnost Prodekanice za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece, organizacijske učinkovitosti javnog zdravstva te iz područja upravljanja projektnim ciklusom. Kroz Erasmus mobilnost tijekom 2019. godine sudjelovala je u izvođenju nastave na Lithuanian University of Health Science, Faculty of Public Health u Kaunasu, Litva te na University of Szeged, Faculty of Medicine u Szegedu, Mađarska.

Bila je voditeljica nekoliko institucijskih znanstveno-istraživačkih projekata te suradnica na dva projekta financirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te dva međunarodna znanstvena projekta. Trenutno kao suradnica sudjeluje u istraživačkom znanstvenom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost te je voditeljica jednog institucijskog znanstveno-istraživačkog projekta. Bila je mentorica odnosno komentorica 8 obranjenih doktorskih disertacija, 1 specijalističkog rada te 42 diplomska i završna rada studenata Medicinskog fakulteta Osijek. Šire područje njezinog znanstvenog interesa jest područje javnog zdravstva. Udana je i majka jednog djeteta.

https://scholar.google.com/citations?user=-QSAEucAAAAJ&hl=hr

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/19707