Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

DJEČJE ZARAZNE BOLESTI, Vedrana Lanc Čurdinjaković, Jelena Kovačević, Dubravka Benki

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 18:00 - 18:45

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
OŠ VN Vinkovci

Detalji:

Zarazne bolesti su najčešće bolesti dječje dobi. U prošlosti su bile najčešći uzrok smrti djece. Dolaskom cjepiva i antibiotika zarazne bolesti padaju u dugi plan, sve dok nas godine s većom incidencijom neke bolesti (npr. Streptokoka u protekloj godini) ili pojava pandemije ne podsjeti na značaj i važnost razumijevanja nastanaka i širenja zaraznih bolesti, kako bismo mogli znanjem i racionalnim odlukama smanjiti pobol i smrtnost. Radionica je vezana za gradivo iz prirode i društva u četvrtom razredu. U radionici će aktivno sudjelovati djeca 4. razreda osnovne škole zajedno sa roditeljima. Cilj radionice je podići svijet o važnosti prevencije i kontinuirano raditi s općom populacijom, sa ciljem održavanja visokih obuhvata cijepljenja.

 

Biografija:

Vedrana Lanc Čurdinjaković, dr.med., spec. epidemiologije, asistent

Katedra za javno zdravstvo

Medicinski fakultet Osijek

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

vedrana_l@yahoo.com

095/826-7040

Vedrana Lanc Čurdinjaković rođena je 1981. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Osijeku 2005. godine.  Nakon završenog pripravničkog staža radila je od 2007. do 2012. u ambulanti obiteljske medicine. Od 2012. radi u Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko srijemske županije. Specijalist je epidemiologije i voditeljica Odsjeka za cijepljenje Službe za epidemiologiju. Izabrana je 2022. u naslovno suradničko zvanje asistenta u Katedri za javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

dr. sc. Jelena Kovačević, dr. med., univ. mag. med., spec. školske medicine, poslijedoktorand

Katedra za javno zdravstvo

Medicinski fakultet Osijek

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

dr.kovacevic.jelena@gmail.com

099/6041707

Jelena Kovačević rođena je 1981. u Virovitici. Odrasla je i školovala se u Osijeku.

Medicinski fakultet u Osijeku završila je 2005. godine. Od 2005. do 2016.

godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Službi za školsku medicinu. Specijalist školske medicine postala je 2012. godine. Od 2010. godine do 2016. godine bila je vanjski suradnik Zavoda za hitnu medicinu Osječko-

baranjske županije, Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije. Od 2016. godine do danas voditelj je Službe za hitnu medicinu Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije. U naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita pri Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek izabrana je 2018. godine. Sveučilišni magistar školske i adolescentne medicine postala je 2019. godine. Doktor znanosti u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita postala je 2020. godine. U naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita pri Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek izabrana je 2021. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita izabrana je 2021. godine. Autor je i koautor više znanstvenih radova. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim skupovima. Sudjelovala je u zdravstveno odgojnim i znanstvenim projektima. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja izvanbolničke hitne medicine, medicinskog dispečerstva i masovnih nesreća. Nacionalni je instruktor za osnovne mjere održavanja života i automatski vanjski defibrilator, te za medicinski odgovor na masovne nesreće. Područja interesa su joj školska i adolescentna medicina, javno zdravstvo i hitna medicina, ali također je objavljivala u području mikrobiologije, epidemiologije i zdravstvene ekologije. Član je uredničkog odbora znanstvenog časopisa i recenzent. Organizira tečajeve trajne medicinske izobrazbe.

https://www.bib.irb.hr/profile/37228

https://scholar.google.com/citations?user=tkdHLyIAAAAJ&hl=hr

 

Dubravka Benki, učiteljica razredne nastave

Pedagoški fakultet u Osijeku

OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

benkidubravka@gmail.com

091/91 44 679

Dubravka Benki rođena je 1971. godine u Osijeku.  Odrasla je i školovala se u Osijeku.  Diplomirala je na Pedagoškom  fakultetu u Osijeku, smjer Razredna nastava 1994. godine.  Od 1995. do 2000. godine živi i radi u Puli gdje  završava seminar za turističkog vodiča i radi kao turistički vodič. Po povratku u Osijek radi u OŠ Mladost Osijek, OŠ Frana Krste Frankopana Osijek, OŠ Blage Zadre Vukovar kao učiteljica razredne nastave. Od 2011. godine radi u OŠ Vladimira Nazora Vinkovci. U svome radu sudjelovala je u mnogim edukacijama i seminarima za učitelje razredne nastave. Organizirala je i provela mnoge izvannastavne i izvanškolske aktivnosti za djecu, priredbe, natjecanja, školu u prirodi, radionice s roditeljima, predavanja.