Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

UPRAVLJANJE PRIRODOM I DRUŠTVOM, Mirko Pešić, Sanja Pešić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 13:00 - 14:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Lokacija (prostorija):
MEFOS Predavaonica P1

Detalji:

Cilj predavanja je predstaviti upravljanje prirodom i društvom.

Upravljanje prirodom i društvom obuhvaća više dijelova funkcioniranja života, znanosti i društva.

U skladu s tim obuhvaća cijeli proces od planiranja, razvoja, implementacije...

Predstavit će se načini upravljanja i prirodom i društvom u zajedničkoj sinergiji.

 

Biografija:

Doc.dr.sc. Mirko Pešić, Medicinski fakultet Osijek

mpesic@mefos.hr,

+385 91 567 9057

 

Sanja Pešić, univ.spec.oec., Klinički bolnički centar Osijek,

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo,

Crkvena 21, 31000 Osijek

sanja.pesic@kbco.hr

spesic@fdmz.hr

+385 98 9700 905

 

Mirko Pešić 2011. godine zaposlio se na Odjelu za kulturologiju, a 2014. godine stekao je zvanje doktora znanosti.  Od 2016. godine radi na Medicinskom fakultetu u Osijeku kao poslijedoktorand, a od 2019. godine u zvanju docenta, područje ekonomije, organizacije i menadžmenta,  gdje drži nastavu iz nekoliko kolegija.

Vanjski je i gostujući predavač na nizu inozemnih sveučilišta:

Državno sveučilište u Beču, Austrija

Državno sveučilište Complutense u Madridu, Španjolska

Sveučilište u Oslu

Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Do sad je objavio 16 stručnih i znanstvenih radova.

Voditelj i suradnik na brojnim projektima – javnim, znanstvenim, zdravstvenim i komercijalnim.

Oženjen je i ima dvoje djece. Govori španjolski i engleski jezik.

Stručnjak je i specijalist za projekte financirane iz fondova EU, poslovanje s EU, upravljanje projektima.

 

Sanja Pešić, završila je 2010. godine Sveučilišni poslijediplomski studij „Poslovanje s EU“ na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

2016. godine upisala je doktorski studij „Europski studiji“ pri doktorskoj školi Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Završava doktorsku disertaciju pod naslovom „Sloboda kretanja hrvatskih liječnika u EU-uvjeti rada i profesionalnog napredovanja“

Do sada je objavila pet znanstvenih radova.

Suradnik je i voditelj na brojnim znanstvenim, javnim, zdravstvenim i komercijalnim projektima.

Vanjski je predavač na Univerzitetu u Travniku, BIH

Udana je i ima dvoje djece.

Govori engleski i njemački jezik.

Stručnjak je i specijalist za financije, poslovanje s EU, upravljanje projektima i upravljanje u Sektoru javnog zdravstva.