Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PRIRODA I DRUŠTVO KOŽE, Maja Tolušić Levak, Vera Plužarić, Martina Mihalj, Mirta Pauzar

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
MEFOS

Detalji:

Iako se na prvi pogled koža čini glatka i sjajna, pogledom kroz povećalo otkriva se čitav novi svijet jer naša je koža dom milijunima bakterija, gljivica i virusa koji se zajednički nazivaju mikrobiom. Jedna od najvažnijih uloga mikrobioma kože je sprječavanje invazije patogena iz okoline. Kada je barijera prekinuta ili je ravnoteža između mikrobioma i patogena poremećena, može doći do bolesti kože ili čak do sustavne bolesti. Ovaj poster pokazat će mikroskopski uvid u prirodu i društvo ljudske kože te osvijestiti važnost mikrobioma u zdravlju kože i cjelokupnog organizma. 

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Maja Tolušić Levak, dr. med.

Katedra za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet u Osijeku

Specijalistica dermatologije i venerologije, KBC Osijek

mtolusic@gmail.com 

ŽIVOTOPIS

Rođena je u Osijeku 1986. gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je na Medicinskome fakultetu u Osijeku 2010. godine, kada se zapošljava u Domu zdravlja Osijek kao liječnik pripravnik. Od 2011. radi na Medicinskome fakultetu Osijek, kao asistentica na Katedri za histologiju i embriologiju gdje je danas docent. Doktorirala je 2018. godine te stekla akademsku titulu doktora znanosti iz područja medicinskih znanosti.
Specijalizaciju dermatologije i venerologije započela je 2015. godine, a specijalizantski staž odrađivala je u Zavodu za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek te Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice Zagreb. Specijalistica dermatologije i venerologije postaje 2021. godine. Od 2019. zaposlena je u Zavodu za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek. Autorica je brojnih znanstvenih radova i kongresnih priopćenja, sudjelovala je na više institucijskih, sveučilišnih i nacionalnih znanstvenih projekata, aktivna je sudionica na stručnim i znanstvenim simpozijima, članica je Hrvatskoga dermatovenerološkog društva, Hrvatskoga društva za dermatološku onkologiju, Europske akademije dermatologije i venerologije i Hrvatskoga mikroskopijskog društva. Na festivalu znanosti aktivno sudjeluje od studentskih dana kroz predavanja, radionice i postere.

 

Dr.sc. Vera Plužarić, dr. med.

Specijalistica dermatologije i venerologije, KBC Osijek

vera.pluzaric@hotmail.com 

ŽIVOTOPIS

Rođena je u Osijeku 1982. godine gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je na Medicinskome fakultetu U Osijeku 2007. godine. Nakon obavljenoga liječničkog staza te položenog stručnog ispita radi kao doktor medicine u Zavod za transfuzisku medicinu KBC Osijek. Specijalizantski staž dermatologije i venerologije odradila je u Zavodu za dermatologiju i venerologiju KBC Osijek i Klinici za kožne i spolne bolesti, KBC Zagreb. Specijalistički ispit položila je 2017. godine te

od tada radi kao specijalistica dermatologije i venerologije u Zavodu za dermatologiju i venerologiju KBC-a

Osijek. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i Zdravstvo, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, završila je 2020. godine obranivši doktorsku disertaciju naslova "Fenotipizacija i funkcionalna uloga sluznicama pridruženih invarijantnih limfocita T i gama-delta T stanica u nastanku i progresiji vulgarne psorijaze ". Aktivni je istrazivač na nekoliko nacionalnih, sveučilišnih i institucijskih znanstvenih projekata. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova, sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima te tečajevima u državi i inozemstvu.

 

Izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj, dr. med.

Katedra za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Osijek

Specijalizantica dermatologije i venerologije, KBC Osijek

martina.mihalj@gmail.com 

ŽIVOTOPIS

Rođena je u Osijeku 1984. godine gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala na Medicinskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2008. godine. U narednim godinama radila je kao doktorandica na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskoga fakulteta u Osijeku i Zavodu za imunologiju i biotehnologiju Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska). Doktorat znanosti iz područja imunologije obranila je 2013. godine. Usporedno s pozicijom izvanrednog profesora na Medicinskome fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2018. godine započinje specijalizaciju iz dermatovenerologije pri  Zavodu za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek. Tijekom specijalističkog usavršavanja pohađala je stručni specijalistički studij iz dermatovenerologije na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te više tečajeva stručnoga usavršavanja iz područja dermatoskopije, kriokirurgije te estetske medicine. Voditeljica je Laboratorija za molekularnu i kliničku imunologiju na Medicinskome fakultetu u Osijeku, a uže se specijalizirala za protočnu citometriju. Autorica je brojnih znanstvenih radova i kongresnih priopćenja, sudjelovala je na više institucijskih, sveučilišnih i nacionalnih znanstvenih projekata. Aktivna je sudionica na stručnim i znanstvenim simpozijima, članica je Hrvatskoga dermatovenerološkog društva, Europske akademije dermatologije i venerologije i Hrvatskoga društva fiziologa.

 

Mirta Pauzar, dr. med

martina.mihalj@gmail.com 

ŽIVOTOPIS

Rođena je u Osijeku 1996 godine gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinski fakulteta J.J.Strossmayera u Osijeku završila je 2022.godine. Tijekom studija sudjelovala je u raznim javnozdravstvenim akcijama.Trenutno je zaposlena kao liječnica pod nadzorom u Ordinaciji opće medicine Radmila Matoša, dr.med.