Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

TKO SE BOJI HPV-A JOŠ, U CIJEPLJENJU JE MOĆ!, Ivana Šimić, Vesna Bilić-Kirin, Marija Olujić, Darko Kotromanović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Sve zainteresirane skupine

Lokacija (prostorija):
MEFOS

Detalji:

Humani papiloma virus (HPV) najčešći je uzročnik infekcija reproduktivnog trakta u čovjeka. HPV se prenosi spolnim putem, bilo kojim oblikom spolnog odnosa. Bolesti s kojima povezujemo HPV su kondilomi, prekancerozna i kancerozna stanja u koja ubrajamo rak vrata maternice, rodnice, stidnice, penisa, završnog dijela debelog crijeva te grla i usne šupljine. Zahvaljujući evolucijskom napretku i medicini, od 2007. godine u Hrvatskoj je dostupno cjepivo koje štiti od najčešći tipova HPV-a koji su povezani s navedenim promjenama. Cijepe se i dječaci i djevojčice od 5. razreda osnovne škole pa do navršenih 25. godina života, pri nadležnom liječniku školske medicine. U ovisnosti o dobi, cjepivom se djeca cijepa 2 ili 3 puta. U zadnjih 15 godina prijavljene su tek 103 nuspojave (78% žene): glavobolja (21%), mučnina (16%), bol na mjestu primjene (13%), umor (12%), bol u ekstremitetima (11%), vručica (11%), malaksalost (10%), povraćanje (9%),  slabost (8%), osip (8%). Ipak bez obzira na cijepljenje, i dalje treba voditi računa o odgovornom spolnom ponašanju (jer ovo cjepivo ne štiti od svih spolno prenosivih bolesti), kao i o redovitim preventivnim pregledima i PAPA testu. 

 

Biografija:

1,2Ivana Šimić,dr. med, specijalizantica školske i adolescentne medicine

KATEDRA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

e-mail: ivana.simic.osijek@gmail.com

telefon: + 385 99 501 7318

 

Ivana  Šimić  rođena je 25. srpnja 1992. u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu.  2018. godine diplomirala je na  Medicinskom  fakultetu u Osijeku, nakon čega je odradila pripravnički staž u OŽB Vukovar. Od lipnja 2019. godine specijalizant je školske i adolescentne medicine pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ. U studenom 2020. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku. U srpnju 2022. izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta pri Medicinskom fakultetu u Osijeku, katedri za Javno zdravstvo. Tokom studiranja bila je aktivan sudionik različitih projekata na fakultetu, studentskih kongresa i nekoliko javnih tribina. Aktivno je sudjelovala na XIV., XVI., XVIII i XIX. Festivalu znanosti u Osijeku. Govori i razumije engleski jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

 

1,2 doc.prim. dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med., spec. školske medicine

KATEDRA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

e-mail: vesna.bilic.kirin@gmail.com

telefon: +385 99 695 60 89

 

Doc. prim. dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med. rođena je 30. ožujka 1972. godine u Osijeku. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra završila je u Osijeku. Diplomirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku. Specijalistički ispit iz školske i sveučilišne medicine položila je 2007. godine. U ZZJZ OBŽ u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu radi od 2000. godine do danas. 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana: javno zdravstvo. Od 2012. godine je izabrana  u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, a od 2018. je poslijedoktorand na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Glavni mentor i ispitivač na specijalističkom ispitu iz školske medicine. Područje stručnog i znanstvenog interesa su zdravstveni i zdravstveno socijalni problemi školske djece, mladih i studenta. U objavljenim radovima bavi se problematikom tjelesne uhranjenosti školske djece i povezanosti sa zdravstvenom edukacijom i socioekonomskim obilježjima ove populacije. U studentskoj populacije je istraživala povezanost tjelesne aktivnosti, mentalnog zdravlja, prehrambenih navika i reproduktivnog zdravlja.

 

1,3Marija Olujić, dr.med, specijalizantica oftalmologije i optometrije

e-mail: molujic9@gmail.com

telefon: + 385 98 162 3820

 

Marija Olujić, dr. med. rođena je 10.8.1995. u Osijeku. Zaposlenica je Oftalmološke poliklinike dr. Balog u Osijeku. Završila je III. gimnaziju u Osijeku te je proglašena najmaturanticom u svojoj generaciji. Studij Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek završava kao najuspješniji student u svojoj generaciji. Dobitnica je Rektorove nagrade, četiri Dekanove nagrade i Lions Club nagrade. Upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo na studiju Medicine na njemačkom jeziku pri Medicinskom fakultetu Osijek. Redovito aktivno sudjeluje na medicinskim kongresima i simpozijima na kojima i osvaja nagrade za najbolje izložene radove. Na kongresima International Biomedical Student Congress Rijeka 2017. i 2018. godine osvaja nagradu: “Best presentation award by scientific committee”, te 2. nagradu u istoj kategoriji na Tjednu mozga 2019. godine. Certificirani je govornik engleskog, njemačkog, francuskog, španjolskog i talijanskog jezika. Kontinuirano napreduje u stjecanju novih znanja i vještina.

 

1,4Darko Kotromanović, dr.med, specijalizant onkologije i radioterapije

e-mail: kotromanovic93@gmail.com

telefon: + 385 99 517 3545

 

Darko Kotromanović  rođen je 15. prosinca 1993. u Banja Luci. U Osijeku je završio osnovnu i srednju školu nakon kojih je upisao Medicinski fakultet u Osijeku.  2018. godine diplomirao je na  Medicinskom  fakultetu u Osijeku, nakon čega je odradio pripravnički staž u KBC Osijek. Od srpnja 2019. godine specijalizant je onkologije i radioterapije pri Zavodu za onkologiju KBC Osijek. U studenom 2022. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku.Tokom studiranja bio je aktivan sudionik različitih projekata na fakultetu, studentskih kongresa i nekoliko javnih tribina. Govori i razumije engleski jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

 

 

1Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Osijek

2NZJZ OBŽ, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu,Osijek

3 Oftalmološke poliklinike dr. Balog

4 Zavod za onkologiju,KBC Osijek