Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ALZHEIMEROVA BOLEST - GENETSKI RIZIK, POJEDINAC I DRUŠTVO, Saška Marczi, Mirjana Suver Stević, Mirna Glegj, Elizabeta Jakovac

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
MEFOS

Detalji:

Apstraktno razmišljanje, govor, rješavanje problema, empatija i introspekcija samo su neke od jedinstvenih osobina svojstvenih čovjeku. Za njih je zaslužan mozak koji čini sjedište inteligencije i pamćenja. Alzheimerova bolest (AB) jest oboljenje u kojem dolazi do oštećenja moždanih neurona uslijed čega se javlja postupni gubitak pamćenja, ali i pojave simptoma kao što su zbunjenost, dezorijentiranost, problem s govorom, kretanjem i promjene osobnosti. S vremenom, simptomi gubitka pamćenja postaju sve teži i u konačnici rezultiraju potpunom demencijom. Bolest rezultira narušenim interakcijama s obitelji i zajednicom što dovodi do emocionalnog stresa, a predstavlja i značajan ekonomski teret za obitelj i društvo. AB je kompleksna, neurodegenerativna, progresivna bolest koja se najčešće javlja u osoba starijih od 65 godina života te na čiji razvoj može značajno utjecati genetska podloga i mutacije u određenim genima. Genetski rizični čimbenici koji se povezuju s ranim oblicima bolesti jesu promjene u genima APP, PSEN1 i PSEN2, dok se povećani rizik za razvoj kasnog oblika bolesti može povezati s polimorfizmima u određenim genima kao što je ApoE. Posterom će se prikazati povezanost različitih gena s rizikom obolijevanja od AB i kako napreduje primjena novih dijagnostičkih biomarkera u procjeni rizika za obolijevanje. Osim toga, prikazat će se moguće strategije u svrhu usporavanja progresije bolesti i poboljšanja kvalitete života oboljelih jer zdravlje pojedinca je osnovni i neizostavni dio zdravijeg društva.

 

Biografija:

Saška Marczi

(Docent, Medicinski fakultet Osijek  smarczi@mefos.hr, Klinički bolnički centar Osijek, marczi.saska@kbco.hr,  0915758730)

 

Saška Marczi rođena je 1971. godine u Osijeku. Nakon Studija biologije i kemije u Osijeku završava poslijediplomski magistarski, zatim i doktorski studij molekularne i stanične biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2007. godine radi kao znanstveni novak u Znanstvenoj jedinici Kliničke bolnice Osijek. Od 2007. godine je zaposlena kao biolog u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Osijek. Kao viši asistent, zatim i docent radi na Medicinskom fakultetu Osijek od 2011. godine. Bila je suradnica na 6 znanstveno-istraživačkih projekata, te voditelj jednog sveučilišnog i dva fakultetska projekta. Sudjelovala je na brojnim kongresima, radionicama i stručnim edukacijama. Autorica je i suautorica 18 znanstvenih radova. Mentor/komentor 1 doktorske disertacije, 5 diplomskih radova i 8 završnih radova. https://scholar.google.com/citations?user=SJ5qcQcAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79oqoN0rHp06AFNxxqnJmSYMZtge_JQ

 

Mirjana Suver Stević

(Docent, Klinički bolnički centar Osijek, suver-stevic.mirjana@kbco.hr, 031511576)

 

Mirjana Suver Stević rođena je u Osijeku gdje je završila studij biologije i kemije. Nakon studija završila je poslijediplomski magistarski studij iz područja prirodnih znanosti, smjer molekularna i stanična biologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2012. godine na poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta u Osijeku. Do sada je objavila više znanstvenih radova i aktivno je sudjelovala na više međunarodnih kongresa u zemlji i inozemstvu. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik i znanstveno-nastavno zvanje docent izabrana je 2020. godine. Zaposlena je kao biolog u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek.  

 

Mirna Glegj

(mag.med.lab.diagn. Klinički bolnički centar Osijek, glegj.mirna@kbco.hr, 0996780696)

 

Mirna Glegj rođena je u Osijeku gdje je na Medicinskom fakultetu završila studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike. Ak. god. 2017./18. upisala je Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Molekularne bioznanosti. Zaposlena je u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC Osijek.

 

Elizabeta Jakovac

(mag.biol.exp., Klinički bolnički centar Osijek, jakovac.elizabeta@kbco.hr,  031511576)

 

Elizabeta Jakovac rođena je u Osijeku gdje je završila preddiplomski studij biologije na Odjelu za biologiju. Diplomski studij završila je u Zagrebu na Biološkom odsjeku Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta. Akademske godine 2022. upisala je Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni  studij Molekularne bioznanosti. Zaposlena je kao biolog na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC Osijek  u Laboratoriju za molekularna i HLA dijagnostiku.