Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

DRUŠTVENO SOCIJALNI ČIMBENICI NASTANKA HIPERTENZIJE, Mihael Kolar, Mislav Božić, Vedrana Pavlović, Ines Drenjančević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S1, S2, S3

Lokacija (prostorija):
MEFOS

Detalji:

Hipertenzija je pandemija modernog doba koja je u posljednjem desetljeću na uzlaznoj putanji. Brojni društveni faktori, poput stresa, nezdrave prehrambene navike, kao što je konzumiranje visokokalorične hrane bogate masnoćama i solju te manjak tjelesne aktivnosti znatno utječu na nastanak hipertenzije. U samom nastanku također važnu ulogu mogu imati genetska predispozicija te socioekonomski status. Društveni faktori igraju ključnu ulogu u nastanku hipertenzije, a kontrola i sprječavanje tih faktora ključni su za održavanje zdrave i dugovječne životne dobi.

 

Biografija:

Mihael Kolar

mihael.kolar032@gmail.com; 0995491294

Moje ime je Mihael Kolar, rođen sam u Karlovcu 14. svibnja 2000. Student sam 4. godine integriranog studija medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, koji sam krenio pohađati 2019. godine. Predsjednik sam studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju Osijek (FizIOS). Oduvijek me zanimala pozadina funkcioniranja ljudskog tijela te sa zadovoljstvom prenosim svoje znanje na druge putem edukacija. Naravno osim samog interesa prema ljudskom organizmu privukla me je i želja da pomognem ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Smatram da svaki liječnik mora u sebi imati takvu želju da bi svoj posao radio savjesno i kvalitetno.

 

Mislav Božić (student - Medicinski fakultet Osijek; Mail: mislav.bozic00@gmail.com; Mob: 0976737306)

Moje ime je Mislav Božić. Rođen sam  24.6.2000. živim u Vukovaru gdje završio sam Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića, a srednjoškolsko obrazovanje općeg smjera u Gimnaziji Vukovar.Trenutno sam student četvrte godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku gdje sudjelujem u raznim znanstvenim aktivnostima i vannastavnim sportskim aktivnostima. Član sam Studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju s kojom sudjelujem u raznim aktivnostima.

 

Vedrana Pavlović;

student, vedranapavlovic61@gmail.com; 0917824523

Rođena sam 5.7.1998. u Osijeku, gdje sam pohađala osnovnu školu „Tin Ujević“ te srednju školu – II. gimnaziju Osijek. Trenutno sam studentica 5. godine studija medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Osim na Festivalu Znanosti 2022, također sam prisustvovala na različitim izvannastavnim aktivnostima, poput sudjelovanja na osječkom studentskom kongresu OSCON 2019., 2020., 2021. i 2022. gdje sam trenutno na mjestu potpredsjednice Znanstvenog odbora. Od 2021. godine sam član FiziOs-a – Studentske sekcije za fiziologiju i imunologiju, sa kojom provodimo akcije javnozdravstene naravi (poput mjerenja tlaka, šećera u krvi, itd.) kao i edukativna predavanja, stoga nam je za 2020./2021. i 2021./2022.  akademsku godinu dodjeljena Dekanova nagrada za izvannastavnu aktivnost. Osim navedenog, 2021. god. se učlanjujem u Hrvatsko društvo za hipertenziju. Također, često se  uključujem kao volonter i sudionik u raznoraznim studentskim akcijama i predavanjima udruge CroMSIC – Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska. Uz prilično zahtjevan studentski raspored, navikla sam na angažman i obavljanje zadanih dužnosti, kao i na komunikaciju i rad sa ljudima, te vidim ovu radionicu kao još jednu priliku kako osobnog napretka tako i životnog iskustva.

 

 

Prof.dr.sc. Ines Drenjančević (redovita prof u trajnom zvanju, Medicinski fakultet Osijek, email:

ines.drenjancevic@mefos.hr ; 091/224-1406

Rođena sam u Osijeku, završila sam Medicinski fakultet u Zagrebu 1993. godine, magistrirala iz

alergologije i kliničke imunologije 1998. također na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te

doktorirala na Medical College of Wisconsin, Milwaukee WI, USA, 2004. godine iz fiziologije.

Vodim Znanstveni centar izvrsnosti personalizirane brige o zdravlju. Područje interesa -

fiziologija i imunologija kardiovaskularnog sustava i mikrocirkulacije.

Moj moto je: „Znanje i ljubav se umnožavaju dijeljenjem“. https://scholar.google.com/citations?user=m6Ig7QYAAAAJ&hl=hr&oi=ao

https://www.bib.irb.hr/pretraga?w_mentor=1&operators=and|Drenjan%C4%8Devi%C4%87,%20Ines%20(209603)|text|author