Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

NAJVAŽNIJA ZNANSTVENA POSTIGNUĆA U MEDICINI, Bruna Čavka, Marija Drmić, Mia Vidović, Nika Pavlović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Sve zainteresirane skupine

Lokacija (prostorija):
MEFOS

Detalji:

Kontinuirani razvoj znanosti i tehnologije oduvijek je imao značajan utjecaj na prirodu i društvo te evoluciju općenito. 17. stoljeće obilježava pojava moderne znanosti čiji je jedan od utemeljitelja Galileo Galilei. Brojni su znanstvenici doprinjeli revoluciji u znanosti a neki od njih poput Marie Curie,  Antonia van Leeuwenhoek, Jamesa Watson i Francisa Cricka istakli su se na polju medicine i dijagnostike. Marie Curie bila je prva žena u povijesti koja je dobila Nobelovu nagradu, a ujedno i prva osoba u povijesti koja ih je tijekom života osvojila čak dvije, za dva različita znanstvena područja. Poznata je po otkriću radioaktivnih elemenata radija i polonija te vrlo velikom zalaganju za pronalazak lijeka protiv raka. Nizozemski prirodoslovac, utemeljitelj mikroskopije i mikrobiologije Antoni van Leeuwenhoek prvi je opisao eritrocite i cirkulaciju krvi u repu punoglavca. Osim toga, značajan je i po otkriću spermatozoida, bakterija i praživotinja. Za jednu od značajnijih prekretnica u znanosti zbog otkrića i identifikacije DNA 1953. godine zaslužni su James Watson i Francis Crick, a koja i danas ostaje ključnim područjem znanstvenog istraživanja. Otkriće cjepiva pripisuje se Edwardu Jenneru, dok je Alexander Fleming, također jedan od Nobelovaca, zaslužan za otkriće antibiotika.

 

Biografija:

Bruna Čavka, studentica I. godine diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

bruna.cavka@yahoo.com

+385 99 3774 688

 

Bruna Čavka rođena je 2000. Godine u Splitu. Osnovnu školu Bijaći završila je 2015. godine u Kaštel Novom, a II. Gimnaziju Split jezičnog programa 2019. godine. Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika uspješno je završila 2022. godine na Medicinskom fakultetu Osijek gdje trenutno pohađa diplomski studij. Sudjelovala je na radionici “Osnove znanstvenog istraživanja” 2021. godine. Članica je Hrvatske udruge medicinsko laboratorijskih djelatnika CMLDSA od 2019 godine. Služi se engleskim i talijanskim jezikom.

 

 

Marija Drmić, studentica I. godine diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

marija.drmic1@gmail.com

+385 99 862 2538

 

Marija Drmić rođena je 2000. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu Vladimir Nazor završila je 2015. godine u Komletincima a Prirodoslovnu-matematičku gimnaziju Matije Antuna Reljkovića 2019. godine u Vinkovcima. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike uspješno je završila je 2022. godine na Medicinskom fakultetu Osijek gdje trenutno pohađa diplomski studij. Sudjelovala je u radionicama na Tjednu mozga 2020. i 2021. godine, OSCON kongresu 2021. i 2022. godine, radionici “Osnove znanstvenog istraživanja” održanoj 2021. godine te na seminaru “Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji” održanom 2020. godine. Članica je Hrvatske udruge medicinsko laboratorijskih djelatnika CMLDSA od 2019 godine.

Mia Vidović, studentica I. godine diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

mia.vidovic18@gmail.com

+385 99 3509 422

 

Mia Vidović rođena je 2000. godine u Osijeku. Osnovnu školu Josipa Antuna Ćolnića završila je 2015.godine u Đakovu, a gimnaziju Antuna Gustava Matoša Đakovo 2019. godine. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike uspješno je završila je 2022. godine na Medicinskom fakultetu Osijek gdje trenutno pohađa diplomski studij. Sudjelovala je u radionici na Tjednu mozga 2021. godine, OSCON kongresu 2020., 2021. i 2022. godine, radionici “Osnove znanstvenog istraživanja” održanoj 2021. godine, seminaru “Primjena rekombinantne DNA tehnologije u biotehnologiji” održanom 2020. godine te radionici Venepunkcije u sklopu udruge CMLDSA 2022. godine. Tijekom studija dobila je dekanovu nagradu za uspješnost u studiranju u akademskoj 2020./2021. godini te je dugogodišnji član Hrvatske udruge studenata medicinsko laboratorijske dijagnostike (CMLDSA), a od ove godine i potpredsjednica iste.

 

 

 

dr. sc. Nika Pavlović, univ. mag. sanit. publ., asistent

Katedra za javno zdravstvo

Medicinski fakultet Osijek

npavlovic@mefos.hr

031/512 860

Nika Pavlović rođena je 1979. godine u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2005. godine.  Od 2005. do 2017. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Službi za Zdravstvenu ekologiju, na Odjelu fiziologije prehrane, organskih i anorganskih polutanata kao analitičar u laboratoriju za kromatografiju. Radila je na uhodavanju, implementaciji te validaciji HPLC i GC metoda kao i procjeni njihove mjerne nesigurnosti, određivanju kontaminanata u hrani i vodi, masnih kiselina u masnim namirnicama, alkohola u alkoholnim pićima te aditiva u namirnicama. Bila je mentor praktikantima na stručnom osposobljavanju u laboratorijskoj praksi, predavač higijenskog minimuma te zamjenik voditelja Odjela. Tijekom 2019. godine završila je Poslijediplomski specijalistički studij Javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2020. godine i Poslijediplomski doktorski studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Od 2017. godine radi kao asistent u Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek gdje sudjeluje u izvođenju dijela nastave te znanstveno – istraživačkom radu. Suradnik je na nekoliko znanstvenih projekata, a rezultate svojih istraživanja prezentirala je na  domaćim i međunarodnim simpozijima te kongresima. Dodatno se usavršavala iz područja javnog zdravstva, zdravstvene ekologije i prehrambene tehnologije. Udana je i majka jednog djeteta.

https://scholar.google.hr/citations?user=Okt4xDMAAAAJ&hl=hr

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/34269