Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PRILAGODBA LJUDSKE PRIRODE INTERAKTIVNOM DRUŠTVU: 4 OSNOVNE JEZIČNE VJEŠTINE U NASTAVI JEZIKA STRUKE, Lorna Dubac Nemet, Ksenija Benčina

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S3

Lokacija (prostorija):
MEFOS

Detalji:

Prilagodba ljudske PRIRODE interaktivnom DRUŠTVU:

4 osnovne jezične vještine u nastavi jezika struke

 

Često se zapitamo što nekoga čini uspješnim komunikatorom?

Je li to način na koji prenosi informacije? Način na koji prilagođava svoje obrasce komunikacije nakon aktivnog slušanja sugovornika? Je li to brzina kojom uočava i izolira ključne informacije u pisanom obliku kritičkim pristupom? Koliko vješto koncipira pismenu komunikaciju i jasno artikulira, strukturno oblikujući prihvatljiv pisani uradak?

Razmišljamo li u kontekstu materinskog ili stranog jezika, odgovor je u pravilu isti: uspješan, fluentan komunikator vješt je korištenju kako aktivnih/produktivnih tako i pasivnih/receptivnih jezičnih vještina.

Imajući u vidu potrebu za razvojem jezičnih vještina kao logičan slijed nameće se koncipiranje nastave jezika struke kroz zadatak koji uključuje istraživanje, pripremu, uvježbavanje i prezentiranje medicinske teme.

Tijekom perioda rada na zadatku studenti razvijaju sve četiri jezične vještine, tzv. LSRW (listening, speaking, reading and writing). Receptivna jezična vještina – čitanje se koristi za potrebe pretraživanja izvora te doprinosi razvoju studentske fleksibilnosti u korištenju resursa i upravljanju vremenom. Na nju se nastavlja produktivna vještina pisanja koja se sastoji od sastavljanja nacrta izlaganja na osnovu informacija iz odabranih izvora i pomaže u strukturnoj organizaciji podataka unutar prezentacije te kreiranju natuknica unutar slajda. Po završetku procesa izrade, tijekom uvježbavanja, studenti su u prigodi koristiti govorne vještine, te u slučaju da se snimaju, i poslušati svoje izlaganje i uočiti pozitivne i negativne aspekte te se po potrebi korigirati. Tijekom prezentacija na nastavi, studenti koriste kako receptivnu vještinu slušajući svoje kolege dok izlažu tako i produktivnu vještinu govorenja dok izlažu svaki svoju medicinsku temu te eventualno sudjeluju u kratkoj raspravi.

Na taj način, u relativno kratkom vremenu, studenti intenzivno sudjeluju u procesu izrade i uvježbavanja prezentacije medicinske teme, podsvjesno usvajajući kako englesku medicinsku terminologiju vezanu uz odabranu temu, tako i koncept prezentacijskih vještina koje mogu koristiti za različite svrhe tijekom i po završetku studija.

 

Biografija:

Lorna Dubac Nemet rođena je 1976. godine u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisuje Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer: engleski i njemački jezik s književnošću. Tijekom zadnje dvije godine studija stipendistica je Poglavarstva grada Osijeka, a tijekom apsolventskog staža stipendistica Vlade Savezne pokrajine Bavarske. Kao članica Njemačke dramske skupine Fakulteta dobitnica je Rektorove nagrade. Od akademske godine 2003/2004 radi kao vanjski suradnik, od 2005. kao naslovni predavač, a od 2011. godine kao viši predavač za predmet Medicinski engleski. Tijekom prethodnih desetak godina oblikovala je nastavni program svih kolegija jezika engleskog jezika struke na MEFOS-u i FDMZ-u  te je održavala nastavu  na studijima medicine, medicinske laboratorijske dijagnostike, sestrinstva, fizioterapije i dentalne medicine. Aktivno je sudjelovala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima kako u zemlji tako i u inozemstvu (Osijek, Opatija, Zagreb, Rijeka, Celje, Beograd). Članica je HUPE-a (Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika) i UNJSVU (Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama)

Ksenija Benčina  rođena je 1976. godine u OsijekuProfesorica je engleskog i njemačkog jezika s književnošću, zaposlena na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, na radnom mjestu više lektorice. Izvodi kolegije općeg engleskog kao stranog jezika, te jezičnih i govornih vježbi na svim studijskim godinama. Doktorski studij Jezikoslovlja na Filozofskom fakultetu u Osijeku upisala je 2015. godine. Dugogodišnja je članica HUPE-a (Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika) te se redovito usavršava i izlaže na stručnim i znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Šibenik, Poreč, Amsterdam Nizozemska, Cordoba Španjolska, Gavle Švedska). Autorica je i suatorica nekoliko stručnih i znanstvenih radova.