Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PAMETNI NAMJEŠTAJ U IOT OKRUŽENJU KAO DRUŠTVENA NORMA, Damir Blažević, Tomislav Keser

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:00 - 12:45

Organizacija:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kampus K2-11, Cara Hadrijana 10b

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
S1, S2, S3

Lokacija (prostorija):
FERIT 2 Campus K2-11

Detalji:

Koncept namještaja kao društvene norme prati čovjeka od samih njegovih početaka i predstavlja neizostavni element utjecaja na prirodno okruženje i njegovu kvalitetu življenja. Tijekom razvoja čovječanstva evoluira i koncept te funkcija namještaja no on i dalje zadržava svoju temeljnu funkciju, uz evidentnu transformaciju njegove dodane vrijednosti. Kroz novim spoznaje i razumijevanje elemenata prirodnih procesa, u službi potreba čovjeka, segment namještaja podiže kvalitetu življenja modernog društva.

U ovome predavanju predstaviti će se koncept pametnog namještaja koji prati trendove tehnološkog razvoja modernog društva u pogledu njegove proširene funkcionalnosti. Temeljeći se na konceptu Interneta stvari (IoT), namještaj postaje napredniji, funkcionalniji i društveno općeprihvaćen obrazac življenja.

 

Biografija:

izv.prof.dr.sc. Damir Blažević

Rođen 1977. godine u Đakovu, gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Elektrotehnički fakultet Osijek u Osijeku upisuje 1995. te zvanje diplomiranoga inženjera elektrotehnike stječe 2001. Poslijediplomski znanstveni studij upisuje na Elektrotehničkom fakultetu Osijek na kojem se po završetku zapošljava kao znanstveni novak, 2002. godine. Od tada radi kao istraživač na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti "Inteligentni industrijski sustavi" i aktivno sudjeluje na više stručnih projekata suradnje s gospodarstvom. Godine 2005. dobiva od Elektrotehničkog fakulteta priznanje kao istaknuti mladi znanstvenik. Poslijediplomski magistarski studij završava 2006. čime je stekao akademski stupanj magistara tehničkih znanosti. Iste godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku upisuje poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike, smjer telekomunikacije i informatika. Doktorsku disertaciju "Predviđanje održavanja tehničkog sustava procjenom stanja" obranio je 2012. godine.

 

izv.prof.dr.sc. Tomislav Keser

Tomislav Keser rođen je u Vinkovcima. Akademsku naobrazbu stječe u Osijeku na elektrotehničkom fakultetu Osijek gdje se kasnije i zapošljava. Područje znanstvenog i stručnog interesa obuhvaća tematiku računalnog vida, obrade slike, arhitekture računala, elektronike, CAD/CAM dizajna elektroničkih sustava, industrijskih upravljačkih rješenja, inteligentnih mjernih sustava kao i računalnih sustava specijalne namjene. Kao autor ili koautor objavio je nekoliko desetaka radova na raznim znanstvenim i stručnim skupovima, časopisima te je autor jedne knjige. Kao suradnik radio je na više znanstvenih i stručnih projekata a u svojstvu voditelja bio je na jednom projektu. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je nekoliko desetaka diplomskih i završnih radova studenata elektrotehničkog fakulteta u Osijeku te je vođeno više generacija studenata na festivalima znanosti u svojstvu mentora i stručnog savjetnika.