Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

IOT U SLUŽBI PROIZVODNJE VINA, Ivan Aleksi, Ivana Kovačević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 13:00 - 13:45

Organizacija:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kampus K2-11, Cara Hadrijana 10b

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
S1, S2, S3

Lokacija (prostorija):
FERIT 2 Campus K2-11

Detalji:

Proces proizvodnje vina prati čovječanstvo od njegovih početaka i nije se značajnije mijenjao kroz povijest. Tehnološki procesi u proizvodnji ovog omiljenog napitka gotovo da su nepromijenjeni te su se pripisivali vještini i znanju majstora vinara, a koje su oni marljivo prikupljali i prenosili s koljena na koljeno, generacijama. U ovome predavanju biti će predstavljen koncept integracije visokih tehnologija, koje se oslanjaju na IoT sustave, u službi normizacije, pratnje i reprodukcije kvalitete u proizvodnji vina. Sustav ima za zadaću omogućiti pripomoć majstorima vinarima, onima iskusnima tehničku pripomoć u mjerenju i praćenju parametara vina a onima manje iskusnima i kao savjetodavac.

 

Biografija:

izv.prof.dr.sc. Ivan Aleksi

Ivan Aleksi rođen je 1982. godine u Osijeku. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje stječe u Osijeku te 2001. godine upisuje dodiplomski studij Elektrotehnički fakulteta u Osijeku kojeg završava 2006. godine i stiče zvanje dipl. ing. elektrotehnike. Godine 2007. zapošljava se na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u Osijeku gdje i upisuje poslijediplomski doktorski studij kojeg završava 2013. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom "Paralelizacija algoritma rekonstrukcije podvodnih objekata temeljem signala sonara". Od 2010. g. surađuje sa IWSS Institutom za podvodnu akustiku, sonarsko inženjerstvo i teoriju signala pri Sveučilištu primijenjenih znanosti na Hochschule Bremen u Njemačkoj. Tematika objavljenih radova obuhvaća rekonstrukciju podvodnih objekata primjenom sonara, obradu akustičkog signala, pretraživanje grafova, primjenu umjetne inteligencije te obradu slike. Trenutno se bavi paralelnom obradom podataka pomoću grafičkih kartica, primjenom 3D računalnog vida u sonar sustavima te simulacijom misije  rekonstrukcije podvodnih objekata, IoT sustavima i primijenjenim računalnim sustavima.

 

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević rođena je 1996. godine u Našicama. 2011. godine završila je Osnovnu školu Ante Starčevića u Viljevu. Nakon završene osnovne škole upisuje opću gimnaziju u Srednjoj školi Donji Miholjac koju 2015. godine i završava. Iste godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek upisuje preddiplomski studij računarstva kojeg završava 2018. godine. Na istom fakultetu upisuje diplomski studij računarstva, smjer Računalno inženjerstvo koji završava 2020. godine. Po završetka studija 2021. godine zapošljava se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na radnom mjestu mlađeg istraživača na projektu Razvoj ekspertnog susta za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda gdje i danas radi. Paralelno uz rad na projektu upisuje i Poslijediplomski sveučilišni studij Računarstva koji i danas pohađa. Tijekom poslijediplomskog studija održava nastavu iz kolegija Digitalna elektronika i Pouzdanost i dijagnostika računalnih sustava.