Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

UTJECAJ PROIZVODNJE NA OKOLIŠ, Goran Rozing

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FERIT 1

Detalji:

Povećanjem broja industrijskih postrojenja, uveliko su porasle i emisije štetnih plinova u atmosferu, količina opasnog otpada te materijala za koje u to vrijeme nisu bili razvijeni postupci recikliranja. Emisije stakleničkih plinova (ugljikov dioksid, metan...) i freona jedni su od glavnih uzroka globalnog zatopljenja. S ciljem da se bolje ispita, prouči, pa tako i regulira negativan utjecaj industrije na okoliš, nastaje novi pristup zvan cjelovito bilansiranje (LCA, engl. Life Cycle Assessment, Life Cycle Analysis). Cjelovito bilansiranje je princip vrednovanja proizvoda, materijala, proizvodnih procesa, usluga i industrijskih sustava obzirom na njihov utjecaj na okoliš. Kako bi se što dosljednije prikazali utjecaji različitih materijala na okoliš, potrebno je zabilježiti cijeli njihov životni ciklus "od kolijevke do groba". Ovaj pristup uključuje sve faze životnog ciklusa od dobivanja sirovine pa do recikliranja ili pravilnog odlaganja, količinu energije koja se crpi iz prirodnih resursa, emisiju štetnih tvari u okolinu, te čak uzima u obzir i transport proizvoda. Nakon što su prikupljene sve potrebne informacije kako bi se izvršilo cjelovito bilansiranje, dobivaju se rezultati koji se nazivaju eko-indikatori, a koji označavaju ukupni procijenjeni utjecaj nekog procesa na okoliš. LCA metoda provodi se programskim alatima, a jedan od najpoznatijih programa za njezinu provedbu je SimaPro.

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Goran Rozing, rođen je 07. veljače 1977. godine u Osijeku, gdje je i završio Strojarsko tehničku školu. Diplomirao je 2006. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, smjer Proizvodno strojarstvo. Nakon završetka studija 2006. godine zaposlio se u Strojarsko tehničkoj radionici d.o.o. u Osijeku, gdje je radio kao tehnolog tehničke pripreme u strojnoj obradi. Od 2008. godine zaposlen je na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku na Zavodu za zajedničke predmete. Član je istraživačke grupe za napredne industrijske sustave. Osim u istraživačkom radu aktivno radi i u izvođenju nastave na FERIT_u Osijek iz kolegija Materijali u elektrotehnici, Recikliranje elektrotehničkih proizvoda te Materijali i tehnološki postupci. U travnju 2015. godine obranio je doktorsku disertaciju naziva "Prilog istraživanju otpornosti martenzitnih korozijski postojanih čelika u kombiniranim uvjetima trošenja. Glavna područja njegovog znanstvenog i stručnog interesa su materijali i industrijska ekologija. Autor je i suautor više znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima konferencija iz područja materijala, tribologije, industrijske ekologije i održavanja. Od 2015. godine voditelj je HURKT obrazovnog centra Osijek i član je Upravnog odbora Hrvatskog društva za zaštitu materijala.