Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

GOING GREEN - SUSTAINABILITY BUZZWORDS, Yvonne Liermann-Zeljak, Ivanka Ferčec

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FERIT 1

Detalji:

U engleskome jeziku riječ buzzword (u hrvatskom jeziku najčešće se koristi popularni izraz) označava riječ ili izraz koji se razmjerno naglo i učestalo pojavljuje u pojedinom stručnom području ili u općem jeziku i koji naglo ulazi u opću uporabu, najčešće posredstvom medija. Cilj korištenja popularnih izraza je privući pozornost i impresionirati slušatelja. Poster daje definiciju popularnog izraza (eng. buzzword) te pregled nekoliko popularnih izraza na engleskom jeziku iz područja održivosti (npr. environmental protection, climate change, renewable energy sources, itd.), njihovo značenje i primjer na engleskom jeziku.

 

Biografija:

Yvonne Liermann-Zeljak diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku 2003. godine te je stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. 2008. godine izabrana je u zvanje predavača, a 2013. godine izabrana je u zvanje višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja Filologija, znanstvene grane Anglistika. Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek drži nastavu iz kolegija tehničkog engleskog i tehničkog njemačkog jezika. Njena područja znanstvenog i stručnog interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, strategije učenja i engleski jezik za posebne svrhe.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Nadalje, članica je međunarodnog uređivačkog odbora međunarodnog časopisa „Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes” kojeg izdaje Elektronski fakultet Sveučilišta u Nišu te znanstvenog i savjetodavnog odbora međunarodne ESP konferencije koja se održava u Nišu i znanstvenog odbora udruge IESPTA (International ESP Teachers' Association) sa sjedištem u Liverpoolu. 

e-mail: yvonne.liermann@ferit .hr

telefon: 031/224-741

internetska stranica: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/yvonne#anc

 

 

Ivanka Ferčec radi kao viši predavač iz znanstvenoga područja Humanističkih znanosti, znanstvenoga polja Filologija, znanstvene grane Anglistika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, gdje drži nastavu iz kolegija tehničkoga engleskoga/njemačkoga jezika. Područja njezinoga interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, znanstveno i tehničko prevođenje i strani jezik struke.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Prevodi i lektorira radove u međunarodnim znanstvenim časopisima Mathematical Communications (od 1996.) i International Journal of Electrical and Computer Engineering (od 2010.). Članica je znanstvenoga, uređivačkoga i organizacijskoga odbora časopisa odnosno konferencija. Članica je nekoliko znanstvenih i stručnih udruga.

e-mail: ivanka.fercec@ferit.hr

telefon: 031/224-741

internetska stranica: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/ivanka#anc