Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ESTETIKA INTEGRACIJE ENERGETSKIH OBJEKATA U PRIRODU I DRUŠTVO, Ružica Kljajić, Zorislav Kraus, Predrag Marić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S1, S2, S3

Lokacija (prostorija):
FERIT 1

Detalji:

Potrebe čovječanstva za električnom energijom nezaustavljivo rastu što posljedično rezultira potrebom za sve većom proizvodnjom električne energije te izgradnjom novih elektroenergetskih objekata koje je potrebno negdje smjestiti i uklopiti u okoliš. Globalno zatopljenje izazvano uporabom fosilnih goriva dovelo je do težnje za sve većom uporabom obnovljivih izvora poput vjetroelektrana koje često iziskuju izgradnju prijenosnih dalekovoda dugih i više stotina kilometara zbog velikih udaljenosti između područja bogatih vjetrom i područja potrošnje. Kako bi smanjili vizualni utjecaj na okolinu inženjeri, arhitekti i građevinska struka surađuje kako bi na vizualno prihvatljiv način integrirali dijelove elektroenergetskog sustava u čovjekovu okolinu. Dalekovodi se konstruiraju na način da uz svoju funkciju nude i umjetničko viđenje i rješenje tehničke potrebe za prijenosom električne energije koje je zbog svoje veličine i smještaja nemoguće prikriti. S druge strane, u urbanim sredinama brojni su načini uklapanja samih obnovljivih izvora u građevine, bilo da se radi o fotonaponskim elektranama integriranim u pročelja i krovove zgrada ili vjetroelektranama ugrađenim u visoke zgrade i tornjeve.

 

Biografija:

Ružica Kljajić, mag.ing.el.;

FERIT; ruzica.kljajic@ferit.hr;

Mob: 099/5954742;

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika#ruzica-kljajic

 

Ružica Kljajić rođena je 3. travnja 1988. godine u Doboju, BIH. Osnovnu školu je završila u Novom Šeheru nakon čega upisuje srednju školu za elektrotehničara (smjer elektroenergetika) u KŠC ‘’Don Bosco’’ u Žepču. Tokom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovala je na natjecanjima iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike te je proglašena učenicom generacije. 2006. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike, a 2009. godine i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je u srpnju 2011. godine s temom diplomskog Proračun potencijala sunca i topline zemlje za Slavoniju i Baranju. Trenutno radi kao asistentica na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na Zavodu za elektroenergetiku. Područje istraživanja su prijenos i distribucija električne energije, transformatori i stabilnost elektroenergetskog sustava. Sudjeluje u izradi nastavnih materijala, autorica je stručnih i znanstvenih radova, članica Organizacijskog odbora konferencije OTO i Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja te aktivno sudjeluje u provođenju LABUS aktivnosti za djecu predškolskog i školskog uzrasta te ostalih aktivnosti kojima je cilj popularizacija znanosti. Članica je IEEE udruge, Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave - HRO CIGRÉ.

 

Zorislav Kraus, dipl.ing.;

FERIT; zorislav.kraus@ferit.hr;

Mob: 091/224-6016;

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika#zorislav-kraus

 

Zorislav Kraus, rođen je 16. siječnja 1980. godine u Somboru.  Osnovnu školi završava u Bilju te upisuje Srednju Elektrotehničku školu u Osijeku, smjer elektrotehnika. U tom periodu sudjeluje na nekoliko natjecanja iz elektrotehnike. Elektrotehnički fakultet u Osijeku upisuje 1998. godine (smjer Energetika) gdje i diplomira na temu Analiza tropolnog i jednopolnog kratkog spoja na 35/x kV-noj mreži grada Osijeka čime stječe

zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Od 1. srpnja 2005. godine radi na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao stručni suradnik na zavodu za elektroenergetiku i električne strojeve (na katedri elektrane i postrojenja). U kolovozu 2006. godine postaje asistent, od travnja 2013.  godine je predavač, a od 2018 godine radi na mjestu Višeg predavača. Sudjeluje u izradi nastavnih materijala i unaprjeđenju nastave na više kolegija te autor ili koautor je više znanstvenih i stručnih radova.  Dodatno se usavršava te je završio KNX/EIB temeljni tečaj,  MODUL 1  programa za stručno osposobljavanje i obavezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje te Seminar za internog auditora ISO 9001:2008. Sudjeluje u desecima stručnih projekata u sklopu Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost (EMClab) gdje obnaša i dužnost Voditelja sustava upravljanja. Aktivan je i u popularizaciji STEM područja kroz LABUS i slične radionice.

Prof.dr.sc. Predrag Marić

FERIT; predrag.maric@ferit.hr;

Mob: 091/224-6030

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika#predrag-maric

Predrag Marić je rođen 11. prosinca 1979.g. u Osijeku gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku je diplomirao u ožujku 2004. godine. Za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike iste godine dobiva nagradu zaklade ''Hrvoje Požar'' Hrvatskog energetskog društva, te nagradu HEP-a za najbolji diplomski rad iz područja elektroenergetike. Po završetku diplomskog studija zapošljava se kao znanstveni novak na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, te upisuje poslijediplomski znanstveni studij. Kao istraživač radi na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti i tehnologije ''Pouzdanost EES u uvjetima dereguliranog tržišta električne energije'', "Kvaliteta i pouzdanost pogona EES Hrvatske na regionalnom tržištu električne energije” te EU TEMPUS projekta EMSA “Electricity Market Simulation and Analysis Curricula for Engineering Education”. Aktivno sudjeluje u izradi stručnih studija, elaborata i ekspertiza, te izvođenju nastave kolegija Zavoda za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Edukaciju iz analize i modeliranja područja stabilnosti u elektroenergetskom sustavu pohađa 2005., 2009. i 2011. godine po programu tvrtke DIgSILENT PowerFactory u Gomaringenu. U srpnju 2010. godine obranom doktorske disertacije stječe akademski stupanj doktora znanosti. U studenome 2011. godine biva izabran u znanstveno-nastavno zvanje docent; u veljači 2017. godine izvanredni profesor, a u svibnju 2022. godine biva izabran u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Područje njegova znanstvenog istraživanja obuhvaća stabilnost i pouzdanost elektroenergetskog sustava, aspekte distribuirane proizvodnje, stabilnosti mikromreža te optimizacijske probleme u elektroenergetici. Objavio je značajan broj znanstvenih radova u časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom kao i stručnih radova, elaborata, studija i ekspertiza. Član je međunarodnog uredničkog vijeća časopisa Journal of Energy, te recenzentskog odbora časopisa MDPI Energies. Bio je član međunarodnih znanstvenih i programskih odbora skupova IEEE CANDO EPE 2018, IEEE CANDO EPE 2019, IEEE CANDO EPE 2020, CANDO EPE 2021, CANDO EPE 2022, međunarodnog programskog odbora 28. Međunarodnog

znanstvenog skupa organizacija i tehnologija održavanja OTO 2019, znanstvenog odbora 29. Međunarodnog znanstvenog skupa organizacija i tehnologija održavanja OTO 2020, znanstvenog odbora skupa 30th International Conference on Organization and Technology of Maintenance (OTO 2021), znanstvenog odbora skupa 31th International Conference on Organization and Technology of Maintenance (OTO 2022). Izradio je značajan broj recenzija znanstvenih radova za međunarodne znanstvene časopise i konferencije. Prezentacijom radova kao i pozvanim predavanjem sudjelovao je na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Kao član Tehničkog odbora, sudjelovao je u organizaciji 13. savjetovanja HRO CIGRÉ; kao član Organizacijskog odbora skupa sudjelovao je u organizaciji 15. simpozija o vođenju EES-a; predsjednik Organizacijskog odbora skupa biva na 15. savjetovanju HRO CIGRÉ. U listopadu 2020. imenovan je voditeljem Katedre za elektroenergetske mreže i postrojenja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. U studenom 2021. godine, dobiva priznanje Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave - HRO CIGRÉ za uspješan rad u HRO CIGRÉ.

Član je IEEE udruge, te Izvršnog odbora Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave - HIDRO CIGRÉ Aktivno se služi engleskim jezikom.