Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

VAŽNOST DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA, Dominika Crnjac Milić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FERIT Kneza Trpimira 2B

Detalji:

Ovim se radom želi ukazati na to da poslovni subjekti trebaju pridavati važnost društvenoj odgovornosti. Uslijed ekonomskih i društvenih pritisaka primarni cilj im sve više postaje ukazivanje različitim dionicima, kao što su: zaposlenici (trenutni i budući), dobavljači, investitori, kupci, klijenti, dioničari, javni sektor na to da im niie samo profit u fokusu te da brinu o prosperitetu društvene zajednice.

Svoju brigu mnoga poduzeća iskazuju kroz različite aktivnosti te tako investiraju u svoju budućnost, bolji imidž, razvoj te osiguravanje konkurentnosti i opstanak na tržištu.

U cilju poticanja pozitivnih promjena u načinu razmišljanja široke populacije kroz ovaj rad će biti definirani koncept i dimenzije društveno odgovornog poslovanja, aspekti društvene odgovornosti i moguće strategije kojima se ona ostvaruje.  

Također će biti prikazani primjeri dobre prakse koji nadilaze zakonske zahtjeve, a poduzeća su ih realizirala u skladu sa strateškim ciljevima i svojim poslovnim mogućnostima.

 

Biografija:

Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić rođena je 30.01.1976. u Osijeku.

04.04.2000. diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. matematike.  09.11.2001. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje diplomirani ekonomist. Magistrirala je 22.04.2004. na Ekonomskom fakultetu u  Osijeku, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 17.01.2006..

Od 01.10.2000. do 01.04. 2002. bila je zaposlena u Hypo-leasing Kroatien d.o.o. kao leasing referent. Od 01.04.2002. zaposlena je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku te do danas sudjeluje u izvođenju nastave iz više nastavnih predmeta različitih razina studija. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 22.03.2007., u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, 22.12.2009.

18.07.2012. izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, a 29.04.2013. izabrana je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija.

23.02.2018. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Od 10.07.2018. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija te je izbor potvrđen Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 25.09.2018. godine.

 

web: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/dcrnjac