Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

DETEKCIJA OBRAZACA INFRACRVENOG TERMALNOG ZRAČENJA U PRIRODI, Hrvoje Glavaš, Aleksandar Včev, Dina Jukić, Anita Kvaček Blažević, Željka Dujmić, Dorotea Petrović, Dora Dragičević, Ivan Josić, Josip Jakab

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 13:00 - 13:45

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorana Strossmayer

Detalji:

Prosječna srednja vrijednost temperature okoline na zemlji je 15 °C pri čemu ekstremi
u pustinjskim predjelima prelaze iznose od 70°C, a negativne vrijednosti padaju ispod -
80°C. Zračenje pri tim vrijednostima doseže svoj maksimum u predjelu valnih dužina
koje može detektirati standardna termografska infracrvena kamera. Zračenje u
infracrvenom dijelu spektra ne poznaje boje i pokazuje drugačije obrasce koji se
ponašaju sukladno zakonima termodinamike. Zadatak radionice je približiti oku
nevidljivo i upoznati sudionike s drugačijim pogledom na prirodu. Primjenom
termografske kamere uz pomoć članova tima povezati će se vizualna slika sa
termalnim obrascima i pokušati doći do spoznaje o fizikalnoj pozadini.

 

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Glavaš - FERIT Osijek
hrvoje.glavas@ferit.hr
Hrvoje Glavaš rođen je 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je i doktorirao na
Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Radi kao izvanredni profesor na Zavodu za
elektroenergetiku Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odgovorna je osoba za provođenje
energetskih pregleda, ovlaštenje MGIPU P-219/2012. i MINGO Po-03/2016. Objavio je
189 znanstvena i stručna rada u domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima
znanstvenih skupova. Dobitnik je priznanje uredništva časopisa Buildings MDPI za
izvanrednu publikaciju u 2019. godini. U izdavačkoj djelatnosti sveučilišta sudjelovao
je kao autor tri udžbenika i tehnički urednik sedam izdanja iz područja elektrotehnike.
Član znanstvenih odbora više međunarodnih skupova te časopisa Journal of Energy.
Član je CIGRÉ, CIRED, KoREMA, IEEE i Astronomskog društva Osijek. Dobitnik je
priznanja Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka i OBŽ za doprinos tehničkoj kulturi.
Područje njegovog interesa obuhvaća energetske bilance, energetsku učinkovitost,
javnu rasvjetu, infracrvenu termografiju i mjerenja u elektrotehnici, a radno iskustvo
uključuje energetske preglede zgrada i velikih poduzeća, termografska snimanja,
certificiranje u zgradarstvu, ISO 9001 audite, mjerenja električnih i magnetskih polja.
Suradnici prof. prim. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med. - dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek

aleksandar.vcev@fdmz.hr
Rođen je 1960. godine u Orahovici. Studij medicine završio je 1985. godine,
magistrirao na Poslijediplomskom studiju iz Kliničke patofiziologije 1989. godine, te
doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1994. godine. Specijalizaciju
iz interne medicine završio je 1993. godine, a subspecijalizaciju iz gastroenterologije i
titulu primarijusa stekao je 2004. godine. Izvršavao je dužnost ravnatelja Kliničke
bolnice Osijek u periodu od 2001.-2003. i u 2005. godini. Znanstveni savjetnik u
znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, polju Temeljne medicinske znanosti
postao je 2009 godine. Za redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog
područja Biomedicina i zdravstvo, polja Kliničke medicinske znanosti izabran je 2011.
godine, a iz polja Temeljne medicinske znanosti 2019. godine. Trenutno obnaša
dužnost dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Sudjeluje kao suradnik,
istraživač i voditelj na nekoliko znanstvenih projekata, član je znanstvenog
organizacijskog tima brojnih kongresa i konferencija, i član uredništva nekoliko
znanstvenih i stručnih časopisa. Od 2014. godine redoviti je član Akademije
medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2017. godine je redoviti član Europske akademije
znanosti i umjetnosti. Autor je i urednik nekoliko sveučilišnih udžbenika i priručnika.

 

dr. sc. Dina Jukić - FERIT Osijek
dina.jukic@ferit.hr
Doktorirala fiziku na FMF, Univerza v Ljubljani. Radi kao viši asistent na Katedri za
matematiku, fiziku i strojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Područje interesa
su joj fizika čvrstog stanja-termodinamika-tekući kristali.
Anita Kvaček Blažević, prof. – FERIT Osijek

anita.kvacek@ferit.hr
Anita Kvaček Blažević rođena je 1984. godine u Osijeku. Diplomirala je 2008. godine
na Odjelu za matematiku, smjer matematika i fizika. Radi kao viši laborant iz fizike na
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilišta J.
J. Strossmayera u Osijeku. Akademske godine 2022./2023. upisala je Poslijediplomski
sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva, smjer elektroenergetika na Fakultetu
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
Željka Dujmić, mag. med. techn. – OB „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod; FDMZ

zeljka.dujmic@fdmz.hr
Rođena je 1977. godine. Od 1997. radi kao medicinska sestra na Odjelu za
neonatologiju- intezivna OB ”Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod. Od 2011. godine radi
kao medicinska sestra za kvalitetu zdravstvene njege, a od 2016. godine kao
medicinska sestra za intrahospitalne infekcije u Jedinici za kvalitetu OB ”Dr. Josip
Benčević” u Slavonskom Brodu. Završila srednju medicinsku školu u Slavonskom Brodu
1996. godine, te je kroz svoj rad medicinske sestre u matičnoj bolnici stjecala iskustva
i obrazovala se. 2007. godine stječe zvanje stručna prvostupnica sestrinstva, a 2011.
godine i sveučilišna prvostupnica sestrinstva na Medicinskom fakultetu, Osijek.
Diplomski studij Sestrinstva, Medicinskog fakulteta Osijek završava 2013. godine i
stječe zvanje mag. med. techn. U razdoblju od 2017. prisutna je na FDMZ u Osijeku
kao asistent, a od svibnja 2019, god kao predavač istog fakulteta. Tijekom navedenog
perioda je obavljala nastavne aktivnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.
Tijekom proteklih godina prisustvovala je nizu domaćih i međunarodnih simpozija i
tečaja te objavljivala znanstvene i stručne radove na međunarodnim simpozijima i
časopisima. Aktivna je članica HUMS i HKMS. Aktivno se služi engleskim, talijanskim i
njemačkim jezikom.
Dorotea Petrović – FDMZ

dpetrovic@fdmz.hr
Dorotea Petrović rođena je 1994. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom
fakultetu u Zagrebu. Radi kao asistentica na Katedri za dentalnu medicinu Fakultetu
za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Doktorandica je na Poslijediplomskom
doktorskom sveučilišnom studiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Radno
iskustvo stekla je u polivalentnoj ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja Kutina.
Područje njenog interesa je dječja i preventivna dentalna medicina.
Dora Dragičević, dr.med.dent. - FDMZ

ddragicevic@fdmz.hr
Dragičević Dora rođena je 1992. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Medicinskom
faulkultetu u Splitu, integrirani studij dentalne medicine 2016. godine te 2017.
zapošljava se u Domu Zdravlja Županja. Zapošljava se 2020. kao asistent u punom
radnom vremenu na Katedri za dentalnu medicinu, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek. Godine 2021. upisuje Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni

 

studij Molekularne bioznanosti, smjer Biomedicina. Nakon završetka studija
kontinuirano se obrazuje u području protetike i estetske medicine.
Ivan Josić, univ. bacc. dent. hig. – FDMZ

ijosic@fdmz.hr
Ivan Josić, rođen je u Osijeku 14. siječnja 1994. godine. Godine 2015. upisuje s prvom
generacijom sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene pri Medicinskom
fakultetu u Osijeku. Od akademske godine 2017./2018. član je studentskog zbora
Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Iste godine izabran je za
predstavnika studenata u etičkom povjerenstvu Fakulteta za dentalnu medicinu i
zdravstvo u Osijeku. Sudjelovao je na 16. konferenciji o laboratorijskoj dijagnostici
(11.-13. srpnja 2018., Zagreb, Hotel Panorama) s plakatom na temu „Uloga i mjesto
laboratorijske dijagnostike u suvremenoj kliničkoj medicini“ te na Festivalu znanosti
(16.-21. travnja 2018.) s plakatom na temu „Dentalna fotografija-praktična
primjena“. Također je sudjelovao na međunarodnom sajmu dentalne medicine
Dentex (17.-19. srpnja 2018., Zagreb, Zagrebački velesajam).
Josip Jakab, mag. ing. eng. – FDMZ

josip.jakab@fdmz.hr
Josip Jakab rođen je 1987. godine u Vinkovcima. Diplomirao je na Elektrotehničkom
fakultetu Osijek. Radi kao predavač na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo
Osijek. Doktorand je na poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Fakultetu
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, smjer
Elektroenergetika. Radno iskustvo stekao je u tvrtki CRAS d.o.o. kroz projektiranje i
izvođenje poslova iz područja elektroenergetike. Područje njegovog interesa
obuhvaća infracrvenu termografiju i mjerenja u elektrotehnici.