Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

MAŠTA RECIKLIRA SVAŠTA!, Emanuela Ham, Ingrid Kovačević, Katarina Major, Ivan Miloloža

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 13:00 - 13:45

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorana 1.1.

Detalji:

Današnje vrijeme karakteriziraju brojne društvene, ali i prirodne promjene. Iz tog
razloga važno je kod učenika razvijati kritički pristup i osvijestiti važnost vlastitog
doprinosa u očuvanju prirodne raznolikosti i vlastite odgovornosti, kako prema
društvu tako i prema prirodi. Naglasak će biti posebno stavljen na učenje o pravilnom
odlaganju starih, neiskorištenih lijekova te biorazgradivih materijala u oralnoj
higijeni.
Cilj radionice je upoznati učenike o važnosti recikliranja i potaknuti ih na kritičko
promišljanje o prirodi i očuvanju okoliša. Kroz praktične kreativne zadatke učenici će
se moći izraziti, a potom i primijeniti naučeno u svakodnevnom životu. Učenici će
moći prepoznati što je društveno odgovorno ponašanje te u skladu s time djelovati.

 

Biografija:

Emanuela Ham, mag. paed. et mag. educ. phil.
Asistentica na Katedri za interdisciplinarna područja Fakultetu za dentalnu medicinu
i zdravstvo Osijek
e-mail:
eham@fdmz.hr
Rođena je 1987. godine u Osijeku. Nakon završenog Stručnog studija predškolskog
odgoja na Filozofskom fakultetu u Splitu, upisuje i završava preddiplomski i diplomski
studij filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Osijek. Diplomirala je u srpnju
2014. godine i stekla zvanje magistre edukacije filozofije i magistre pedagogije.
Dobitnica je Rektorove nagrade i akademske pohvale cum laude za uspjeh na
diplomskom studiju. Doktorandica je na Doktorskom studiju Pedagogija i kultura
suvremene škole na Filozofskom fakultetu Osijek. Državni stručni ispit za stručnog
suradnika pedagoga u osnovnom i srednjem školstvu je položila 2016. godine.
Zaposlena je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te sudjeluje u
izvođenju nastave na Sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstva u Osijeku i
Sveučilišnom diplomskom studiju Fizioterapije u Orahovici. Ujedno je vanjska
suradnica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Osijek. Suautorica je
nekoliko znanstvenih radova, aktivno je sudjelovala na nekoliko međunarodnih
znanstvenih konferencija, profesionalno se usavršavala brojnim formalnim, ali i
neformalnim edukacijama. Područje interesa je visokoškolska pedagogija, didaktika,
teorije kurikuluma, socijalna pedagogija, medijska pedagogija.

 

Suradnici Ingrid Kovačević, univ. bacc. dent. hig.
Viši laborant na Katedri za dentalnu medicinu, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek
e-mail:
ingrid.kovacevic@fdmz.hr
Rođena je 14. 6. 1998. godine u Osijeku. Osnovnu školu završava u Bizovcu. Nakon
srednjoškolskog obrazovanja u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u
Osijeku studira na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kojeg upisuje
2017. godine te 2020. godine stječe akademski naziv prvostupnica dentalne higijene.
Zapošljava se 2021. godine kao viši laborant na Katedri za dentalnu medicinu pri
Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Diplomski sveučilišni studij
sestrinstvo u Osijeku upisuje 2022. godine.

Katarina Major, univ. bacc. dent. hig. et med. techn.
Viši laborant na Katedri za dentalnu medicinu, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek
e-mail:
katarina.major@fdmz.hr
Rođena je u Našicama 6. 6. 1996. godine. Osnovnu školu završava u Tenji, a
srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Medicinskoj školi Osijek. Studij Dentalne
higijene na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek završava 2019. godine,
a preddiplomski studij Sestrinstvo 2022. godine. Iz Kliničkog bolničkog centra Osijek
odlazi 2021. godine kada se zapošljava na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Diplomski studij Sestrinstvo upisuje 2022.
godine.

Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na
Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
e-mail:
imiloloza@fdmz.hr
Rođen je 1960. godine u Livnu (Miši, BiH). Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u
Zagrebu, upisuje i završava magisterij znanosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Potom je doktorirao na Ekonomskom fakultetu Osijek (područje društvene znanosti,
znanstveno polje Ekonomija). Bogato radno iskustvo stjecao je u inozemstvu i RH. Od
1987. godine radi u tvrtci MUNJA, gdje je obnašao gotovo sve rukovodeće funkcije.
Obnašao je mnoge društvene uloge u ministarstvima, tijelima Vlade RH, udrugama,
sportskim društvima, bankama, poduzećima. Dobrovoljac je Domovinskog rata,
dobitnik mnogih društvenih i gospodarskih nagrada. Sudionik je i gost predavač
brojnih domaćih i svjetskih konferencija te domaćih i svjetskih sveučilišta. Aktivno
govori svjetske jezike (Engleski jezik, Francuski jezik, Ruski jezik). Autor je brojnih
znanstvenih radova i knjiga.