Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

FLORENCE NIGHTINGALE I SUŽIVOT S PRIRODOM, Dario Klasan, Ana Mehičić, Tamara Alebić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 15:15 - 16:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ P1 prizemlje

Detalji:

Florence Nightingale poznata i pod nazivom Dama sa svjetiljkom
smatra se utemeljiteljicom modernog sestrinstva. Kroz svoj život i rad
Florence Nightingale prepoznala je društvene promjene svog vremena,
ali i raznolike čimbenike iz okoliša koji uvelike utječu na zdravlje
svakog pojedinca. Njezina Teorija okoliša usmjerena je na očuvanje
zdravlja i eventualno izlječenje bolesti. U glavni fokus svojih
promišljanja stavlja okolinu u kojoj se nalazi bolesni ili zdravi
pojedinac te naglašava nerazdvojivost čovjeka od prirode. Među
prvima je prepoznala sve moguće prirodne resurse koje medicinska
sestra može iskoristiti u svome radu kako bi očuvala te poboljšala
zdravlje pojedinca. Cilj je ovog predavanja prikazati značaj i utjecaj
Teorije okoliša na očuvanje i održavanje zdravlja svakog pojedinca te
primjenjivost te teorije u zdravstvenoj skrbi današnjeg vremena,
posebice što je čovjek od svojih najranijih početaka bio neraskidivo
vezan upravo uz prirodu.

 

 

Biografija:

IME PREZIME: Dario Klasan
ZVANJE: Sveučilišni prvostupnik sestrinstva (univ.bacc.med.techn.)
SASTAVNICA: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
E-MAIL: dariomcbill@gmail.com
TELEFON: 099 328 4447
ŽIVOTOPIS: Dario Klasan, rođen je 19.4.1992. u Banja Luci, BiH.
Srednjoškolsko obrazovanje završio je u periodu od 2006. - 2010. za
zvanje medicinska sestra/medicinski tehničar. U periodu 2018.-20021.
pohađao je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, smjer
Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Novoj
Gradišci na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno
na osječkoj sastavnici studija pohađa smjer Sveučilišni diplomski studij
Sestrinstvo. Od rujna 2013. godine zaposlen je u Kliničkom bolničkom
centru Osijek kao medicinski tehničar na Klinici za psihijatriju, Zavod
za integrativnu psihijatriju. Aktivni je član HKMS i redovito, prema

 

vlastitim mogućnostima, sudjeluje u stručnim usavršavanjima unutar
sestrinske profesije.
IME I PREZIME
: Ana Mehičić, mag. med. techn.
Mail: plivaana46@gmail.com
Broj mobitela: 0911479779
Životopis: Ana Mehičić rođena je 01. kolovoza 1986. g u
Vinkovcima. Srednju školu završila je u Vinkovcima 2006. godine.
Preddiplomski studij sestrinstva završila je 2017. godine na
Medicinskom fakultetu Osijek. Diplomski studij sestrinstva završila je
na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Od 2014.
godine zaposlena je u KBC u Osijek kao medicinska sestra gdje od
2019. godine radi po kompetencijama prvostupnice sestrinstva.
IME I PREZIME: dr. sc. Tamara Alebić,
SASTAVNICA: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Mail:
talebic@fdmz.hr
Životopis: Tamara Alebić zaposlena je na fakultetu za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek