Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

KAKO IGROM (U PRIRODI) RAZVIJATI IQ DJETETA?, Adriana Češnik, Tanja Kovač

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 10:00 - 10:45

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Zdravstveno osoblje primarne zdravstvene zaštite, roditelji, odgajatelji, studenti

Lokacija (prostorija):
FDMZ

Detalji:

Predškolska dob kod djece sa sobom nosi golemi potencijal, no hoće li on biti
ostvaren ovisi o broju sinapsi koje će se stvoriti u tom periodu. Neuronske
veze ili sinapse stvaraju se kroz upražnjavanje planirane kineziološke
aktivnosti koja uključuje vježbe rotacije, dinamičke akomodacije oka,
ravnoteže te vježbe za razvoj fine motorike. Jednako nam je važna i
“neformalna”, neplanirana, dječja igra koju se danas trudimo s ekrana
ponovno vratiti u prirodu.
Prva su istraživanja promatrala dječji mozak kao statičan i nepromjenjiv
organ. Zbog toga se isključivala svaka mogućnost promjene istoga pod
utjecajem vanjskih čimbenika. Međutim, novija istraživanja te danas lako
dostupne informacije demantiraju takva stereotipna razmišljanja i nude novi
pristup djeci predškolske dobi u skladu sa pedagoško – neuroznanstveno –
kineziološko – psihološkim dostignućima.

 

Biografija:

Adriana Češnik rođena 28.10.1996. u Osijeku. Nakon završene jezične
gimnazije „A.G.Matoš“ u Đakovu upisuje studij kineziologije i stječe diplomu
Stručne prvostupnice kineziologije – trenerice rekreacije i fitnesa na
Kineziološkom fakultetu u Splitu. Tijekom potonjeg obrazovanja sudjelovala je
na Erasmus+ projektu u Rumunjskoj i na Međunarodnom znanstvenom
kongresu „Contemporary kinesiology“ te izložila rad na temu „Preferences of
high school students regarding enrollment at the Faculty of Kinesiology and
other programmes of the University of Split“. Na istom fakultetu nastavlja
svoje školovanje, trenutno na 5. godini usmjerenja „Kineziterapija".
Istodobno, upisuje 2. godinu Fizioterapije u Orahovici na FDMZ-u. Govori
engleski, njemački i španjolski te uči talijanski jezik. U sklopu cjeloživotnog
obrazovanja završila je osposobljavanje za Specijalisticu digitalnog marketinga
i Grafičkog dizajnera na Visokom učilištu Algebra. Također je certificirana za
provođenje Zumba Fitnessa. Član je Fakultetskog vijeća i Etičkog povjerenstva
te predsjednica Studentskog zbora FDMZ-a od studenog 2021. Obnašala je
funkciju Sveučilišne pravobraniteljice u akademskoj godini 2021./2022. te u
istoj godini sudjelovala kao predavač na Festivalu znanosti i Tjednu mozga.
Volonterskim radom aktivno se bavi u kontinuitetu od osnovne škole.
Slobodno vrijeme provodi aktivno, voli putovati i čitati.
Tanja Kovač rođena 30.08.1980. u Osijeku. III. gimnazije (prirodoslovno
matematička) u Osijeku, upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu u
Osijeku, koji završava 2005. godine. Odmah po završetku studija zapošljava se
na Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku kao
asistent te 2006. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
i zdravstvo. 2005-2007. godine radi i kao predavač – vanjski suradnik u
Medicinkoj školi Osijek na predmetu anatomija i fiziologija. Nakon završenog
pripravničkog staža, 2007-2008. godine radi kao liječnik u Hitnoj medicinskoj
pomoći Osječko-baranjske županije, a 2008. godine započinje specijalizaciju iz
anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u KBC Osijek. Zvanje
specijaliste stekla je 2013. godine, a 2017. godine i zvanje subspecijaliste
Intenzivne medicine. U KBC Osijek nastavlja raditi do ožujka 2022. godine.
Cijelo vrijeme rada u struci ostaje raditi na Katedri za anatomiju i neroznanost
Medicinskog fakulteta u Osijeku kao vanjski suradnik. Zvanje doktora
znanosti stiče 2017. godine, zvanje docent 2020. godine. Od 2021. godine
surađuje kao vanjski suradnik i na studiju fizioterapiju Veleučilišta Lavoslav
Ružička u Vukovaru. U ožujku 2022. zapošljava se na Fakultetu za dentalnu
medicine i zdravstvo Osijek kao docent na katedri za anatomiju, histologiju,
embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju. Autor je ili koautor
nekoliko znanstvenih radova, te je sudjelovala na međunarodnim kongresima
i radionicama. Govori aktivno njemački i engleski u govoru i pismu.
Bila je liječnik volonter na nekoliko međunarodnih natjecanja u sportskom
streljaštvu u organizaciji GSD “Osijek 1784”. U slobodno vrijeme bavi se
fotografijom i sportskim streljaštvom.