Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

GLOBALNO ZATOPLJENJE- POSLJEDICE, Dubravka Holik, Andrea Milostić- Srb, Bruno Popić, Nika Srb

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 11:00 - 11:45

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Online

Detalji:

Globalno zatopljenje ili globalno zagrijavanje je postupno zagrijavanje
Zemljine površine i najnižih slojeva atmosfere uzrokovano učinkom
staklenika, što dovodi i do globalnih promjena klime. Smatra se da sadašnje
globalno zagrijavanje nastaje zbog povećanih emisija stakleničkih plinova.
Stručnjaci navode da bi do 2100. temperatura zraka bila viša čak za 1,5 do
5,8 °C, ovisno o stupnju povećanja stakleničkih plinova. Smanjenje debljine
sloja ozonskoga omotača stvara opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Posljedice globalnog zatopljenja su povećanje temperature, povećanje
srednje razine mora, topljenje ledenjaka, pomicanje snježne granice,
promjene u godišnjim dobima i vegetacijskom razdoblju, promjene u
razmnožavanju i cvjetanju, porast temperature mora i oceana, povećavanje
površine pustinja, sve češće prisutne poplave, suše, snažne oluje, tornada i
uragani, smanjenje količine pitke vode, zakiseljavanje oceana, ali i
poremećaja stratosferskog ozona. Smatra se da se ledenjaci tope brzinom od
10 do 15 metara godišnje. Osam načina kako i vi možete spasiti planet su:
recikliranje, jesti više povrća a manje mesa, birati odjeću od organskog
pamuka, LED svjetiljke, imati vlastitu bočicu za vodu, koristiti platnene
vrećice i punjive baterije, te što više voziti bicikl umjesto automobil. Važno je
spomenuti Gretu Thunberg aktivisticu u borbi protiv globalnog zatopljavanja
koja je optužila svjetske lidere da su inertni u borbi protiv klimatskih
promjena
„ Ukrali ste moje djetinjstvo snove ispraznim riječima…”
Aktivizam za očuvanje okoliša i borbu protiv klimatskih promjena postao je
uzor stotinama tisuća mladih u svijetu.

 

Biografija:

Dr.sc Dubravka Holik, dr. med. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Katedra za interdisiplinarna područja
e-mail:
dholik@fdmz.hr
091/2555-300
Dubravka Holik, rođena je 12.03.1965. godine u Osijeku, završila je Medicinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku (1990). Doktor znanosti
od 2019. god u području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke
medicine znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski
fakultet Osijek. Radno iskustvo: Dom zdravlja Osijek, liječnik u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti, zatim viši stručni suradnik u farmaceutskoj tvrtki Abbvie
(predstavništvo u Zagrebu), od 2015.-2019. godine asistent na Katedri za Javno
zdravstvo, Medicinski fakultet. Od 2020. godine postdoktorand na katedri za
interdisciplinarna područja, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo.. Sudjeluje
u izvođenju nastave, suradnik na projektima (VIF-2015, Mefos-6, VIF-2016,
Mefos-18); dobitnik je Dekanove nagrada za godišnji seminarski rad u 2015. i
2016. godini. Sudionik brojnih međunarodnih i domaćih stručnih kongresa
(kardioloških, internističkih i anestezioloških).
Izv. prof. dr.sc.
Andrea Milostić- Srb, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Katedra za biologiju i kemiju
e-mail:
amsrb@fdmz.hr
098 373515
Andrea Milostić-Srb, rođena je 23.08.1967. godine u Osijeku, pohađala je srednju
školu CUO „Braća Ribar“ i srednju glazbenu školu Franjo Kuhač, smjer –klavir.
Završila je Biologiju na Odjelu za Biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.
Radila je kao klinički embriolog i voditelj Laboratorija za humanu reprodukciju u
KBC Osijek. Doktorirala je 2008. na PMF-u Zagreb, a izabrana u Docenta 2015.
godine na Medicinskom fakultetu Osijek. Od 21.12.2018. godine radi kao Docent
na Katedri za biologiju na FDMZ, Osijek, te aktivno sudjeluje u izvođenju nastave.
U izv. profesora izabrana 2022. Sudionik brojnih međunarodnih i domaćih stručnih
kongresa.
Dr.sc.
Bruno Popić, dr.med. KBC Osijek, Medicinski fakultet
Email:
bruno.popic65@gmail.com
Bruno Popić rođen je 01.ožujka 1965. godine u Osijeku. Završilo je Medicinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku (1990). Od 1997. god.
specijalist maksilofacijalne kirurgije. 2015. godine specijalist iz uže specijalnosti
plastične kirurgije glave i vrata. 2012. godine doktor znanosti pri
Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. 2021.
godine izabran u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda na Katedri
za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog fakulteta

 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Autor nekoliko znanstvenih radova I
sudionik brojnih kongresa.
Dr. med.
Nika Srb
e-mail: srbnika@gmail.com
091 614057
Nika Srb rođena je 10. 01. 1997. u Osijeku gdje je završila Osnovnu školu
Franje Krežme,a potom i Isusovačku klasičnu gimnaziju. 2017. godine upisuje
Medicinski fakultet, integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je diplomirala 2022.
godine. Od 12/2022-danas uključena je u rad pod nadzorom u specijalističkoj
ordinaciji obiteljske medicine dr. Mirte Mendler-Lijić u Osijeku. Aktivno
sudjeluje u projektima popularizacije znanosti; Festival znanosti “Boje“ i
„Kultura znanosti“. Od stranih jezika aktivno se služi engleskim jezikom.