Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

UTJECAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA TRENDOVE U DENTALNOJ MEDICINI, Maja Ćorić, Luka Pul, Lorena Horvat- Aleksijević, Ivana Zovak

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorište

Detalji:

Dentalna medicina se tijekom godina razvila u važno medicinsko polje gdje osim
pružanja medicinske pomoći, potražnja pacijenata za estetskim zahvatima postaje
sve veća. Korištenje društvenih mreža postala je svakodnevna aktivnost i većina
populacije oslanja se na nju za komunikaciju i spoznavanje novih informacija. Osim
za komunikaciju, društvene mreže poput Facebook-a, Instagram-a i Youtube-a
pokazale su se kao izvrstan medij za oglašavanje i prijenos novih trednova u polju
dentalne medicine. U Republici Hrvatskoj danas Facebook koristi više od 1,900,000
korisnika, a Instagram 1,200,000. Cilj ovog postera je prikazati različite primjere
oglašavanja estetskih proizvoda u dentalnoj medicini i njihov utjecaj na društvo.

 

Biografija:

Maja Ćorić (studentica 3. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija Dentalne medicine, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Osijek, mail:
majacoric1402@gmail.com, mob: 099 477 7004).
Životopis: Rođena u Slavonskom Brodu 14. 02. 2002. godine. Godine 2020. završava
Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu te iste godine
upisuje studij Dentalne medicine u Osijeku.

Luka Pul, dr. med. dent.
Životopis: Asistent u punom radnom vremena na Katedri za dentalnu medicinu,
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, mail:
luka.pul@fdmz.hr
Lorena Horvat-Aleksijević, dr. med. dent.
Životopis: Asistent u punom radnom vremenu na Katedri za dentalnu medicinu,
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Studentica 3. godine
poslijediplomskog doktorskog studija Dentalne medicine na Stomatološkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mail:
lorena.horvat@fdmz.hr
Ivana Zovak, univ.bacc.dent.hig.
Životopis: Viši laborant na Katedri za dentalnu medicinu, Fakultet za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek. Mail:
ivana.zovak@fdmz.hr