Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ČOKOLADA KAO ZDRAVA NAMIRNICA, Marija Hefer, Lucija Kuna, Tea Omanović Kolarić, Martina Smolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorište

Detalji:

Čokolada je jedna od najčešće konzumiranih namirnica danas, a odlikuje se brojnim
korisnim učincima za ljudsko zdravlje. S obzirom da se često navodi kao nezdrava
namirnica, na posteru ćemo prikazati korisne kemijske spojeve iz čokolade koji imaju
pozitivnu ulogu u održavanju zdravlja organizma i potencijalnu ulogu u liječenju
pojedinih bolesti. Također, na posteru će se naći i zanimljivosti o čokoladnim
pripravcima te ćemo objasniti zašto se čokolada smatra (ne)zdravom namirnicom.

 

Biografija:

Marija Hefer, mag. chem. (asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Osijek, mhefer@fdmz.hr, 0915772896), rođena je 1996. godine. Jezičnu gimnaziju
završava 2015. godine u Osijeku. Diplomirala je 2020. godine na Odjelu za kemiju u
Osijeku na temu „Usporedba metoda za određivanje mimetičke aktivnosti superoksid
dismutaze cinkovih kompleksa”. 2022. godine zapošljava se kao asistent na Katedri
za biofiziku, biologiju i kemiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u
Osijeku.

Dr. sc. Lucija Kuna (viši asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Osijek, lkuna@fdmz.hr, 0989594928) , rođena je 4. studenog 1988. god. u Osijeku.
2013. g. diplomirala je na Odjelu za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Od listopada 2017. godine radi u suradničkom zvanju asistenta u Katedri za
farmakologiju i biokemiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
2022. doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Medicinskog fakulteta
u Osijeku. Aktivno se bavi znanstveno – istraživačkim radom, te je do sada objavila
17 znanstvenih radova, te 3 poglavlja u knjizi. Ujedno, aktivno sudjeluje na brojnim
međunarodnim kongresima te je objavila preko 20 sažetaka. Suradnica je i na
nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Aktivno je radila na popularizaciji
znanosti kroz sudjelovanje na Festivalu znanosti. Član je Hrvatskog društva za
humanu genetiku, hrvatskog Farmakološkog društva te Hrvatskog društva za
personaliziranu medicinu. 2017. izabrana je u 15 mladih doktoranada diljem Europe
te je dobila stipendiju
za Summer school of MolecularMedicine, Friedrich Schiller University Jena, u
Njemačkoj. 2020. g. osvojila je nagradu za najbolji znanstveni rad Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u kategoriji mladog znanstvenika. Od 2021. g.
Potpredsjednica je Znanstvenog foruma i Voditeljica Laboratorija za Translacijsku
medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

Dr. sc. Tea Omanović Kolarić, dr. med. (viši asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek, tomanovic@fdmz.hr, 0958839151), rođena je 11.11.1990. g. u
Zenici. Opću gimnaziju i Srednju glazbenu školu (smjer-pianist) završila je u Zenici.
14.7.2009. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
na Medicinskom fakultetu Osijek. Diplomirala je 9.7.2015. g. na temu „Najčešći
uzročnici urogenitalnih infekcija u muškaraca". Od 1.10.2015. zaposlena je kao
asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Poslijediplomski
doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisala je
27.11.2015., te je 5.10.2022. stekla akademski stupanj doktora znanosti, tema
doktorske disertacije „Effect of GLP-1 analogs on the pathophysiological mechanisms
of drug-induced liver injury in cell cultures". 18.11.2022. imenovana je višom

 

asistenticom u Katedri za farmakologiju na Medicinskom fakultetu Osijek, te u
Katedri za farmakologiju i biokemiju na Fakultetu za dentalnu mediicnu i zdravstvo
Osijek. Sudjelovala je na Festivalima znanosti 2016. – 2022. godine. 2022. godine
dobila je Zlatnu medalju i Posebnu nagradu za najbolju inovaciju u primijenjenim
znanostima BUDI UZOR®/INOVA, za inovaciju „Stanični model za poboljšanu
predikciju lijekovima uzrokovane masne promjene jetre", a 2017. godine Dekanovu
nagradu za godišnji seminarski rad "The molecular mechanisms involved in
development of Drug-Induced Fatty Liver Disease (DIFLD) models and the use of
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues in the therapy of DIFLD in vitro".

Prof. dr. sc, Martina Smolić, dr. med. (prodekanica za znanost i poslijediplomske
studije, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, martina.smolic@fdmz.hr,
0912241484) Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti mineralnog
metabolizma. Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, izabrana u 20 najizvrsnijih
znanstvenih novaka u RH prema MZOS. Bila je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 7
EU projekata, 2 HRZZ projekta, 3 projekta Sveučilišta te 9 institucijskih projekata.
Član je uredničkog odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, „Plos
One“, „World journal of Hepatology“ , recenzent više znanstvenih časopisa. Pod
njenim mentorstvom/komentorstvom je obranjeno 5 doktorskih disertacija te 25
diplomskih radova. Član je stalnih odbora i povjerenstava Sveučilišta i Fakulteta.
Održala je 17 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, prva
je dopredsjednica Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu,
voditeljica međunarodnog tečaja 1. kategorije te član znanstvenih odbora
međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).