Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

KURKUMIN – ZLATNI POLIFENOL, Anita Matić, Nikola Volarić, Dunja Igrec, Mateja Ćosić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S0, S1, S2, S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorište

Detalji:

Iako se kurkuma, glavni izvor „zlatnog začina Indije“ kurkumina, u azijskim zemljama
konzumira tisućama godina kao dijetetski začin i lijek za ljudske bolesti, biološke
karakteristike kurkumina nisu bile znanstveno identificirane sve do dvadesetog
stoljeća. Otkriće kurkumina datira prije otprilike dva stoljeća, kada su Vogel i
Pelletier izvijestili o izolaciji "žute boje" iz podanka
Curcuma longa te su ga nazvali
kurkumin. Kasnije se pokazalo da je ova tvar mješavina smole i ulja kurkume.
Godine 1842. Vogel Jr. je izolirao čisti pripravak kurkumina. Potom su Milobedzka i
Lampe 1910. g identificirali njegovu kemijsku strukturu kao diferuloilmetan. Daljnji
rad iste skupine, 1913.g, rezultirao je sintezom spoja.
Kurkumin ima iznenađujuće
širok raspon korisnih svojstava.
Ovaj polifenol žute boje mala je hidrofobna
molekula koja se može akumulirati u staničnoj membrani i djelovati kao snažan
antioksidans. Osim toga, kurkumin je kroz brojna istraživanja, prepoznat kao
važan
aktivan sastojak protiv širokog spektra bolesti, uključujući dijabetes, pretilost,
neurološke poremećaje i tumore, razne kronične bolesti koje utječu na oči, pluća,
jetru, bubrege te gastrointestinalni i kardiovaskularni sustav. Upravo zbog svih
navedenih višestrukih zdravstvenih prednosti, kurkumin je dobilo svjetsku
pozornost i postaje jedan od najvažnijih prirodnih terapeutskih sredstava.

 

Biografija:

doc. dr. sc. Anita Matić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo,
anita.matic@fdmz.hr, 091/ 608-8002,
https://scholar.google.hr/citations?user=DN7wPKcAAAAJ&hl=hr
Rođena 30.06.1986. u Osijeku. 2016. godine obranila sam doktorsku disertaciju na
Medicinskom fakultetu Osijek iz područja Biomedicina i zdravstvo. Od 2021. g
zaposlena kao docent na Katedri za Patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju Fakulteta
za dentalnu medicinu i zdravstvo. Najviše me veseli rad sa studentima te
znanstveno-istraživački rad.

dr. sc. Nikola Volarić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo,
nikola.volaric@fdmz.hr, 099/ 835-6935
Rođen 20. 6. 1981. u Mostaru. Nakon završene gimnazije, upisao sam i završio
Medicinski fakultet u Osijeku na kojemu sam 2022. godine obranio i doktorsku
disertaciju. Trenutačno sam zaposlen kao postdoktorand na Katedri za
Patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.
Trenutno sam na specijalizaciji iz gastroenterologije.

 

Dunja Igrec, dr.vet.med. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo,
dunja.igrec@fdmz.hr, 095/ 386-5422
Rođena 08.05.1995. u Osijeku. Pohađala sam III Gimnaziju u Osijeku nakon čega
sam upisala Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji sam završila 2020.
godine. Od 2022. godine zaposlena sam na Katedri za patofiziologiju, fiziologiju i
imunologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Trenutno sam u procesu
upisivanja doktorata i aktivno sudjelujem u znanstveno-istraživačkom radu.

Mateja Ćosić, med. techn., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo,
matejacosic0@gmail.com, 091/294-9900
Rođena 29.04.1999. u Osijeku. Nakon završene medicinske škole, upisala sam studij
sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, te trenutno pohađam 3.
godinu preddiplomskog studija. Djelatnik sam Doma zdravlja osječko-baranjske
županije u ambulanti interne medicine.