Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

BLAGODATI PRIRODE SKRIVENE U ČEŠNJAKU, Lucija Kuna, Hrvoje Roguljić, Nikola Raguž Lučić, Robert Smolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorište

Detalji:

Češnjak se kroz povijest primjenjivao u liječenju astme, uboda škorpiona, a u
srednjem vijeku ljudi su vjerovali da može izliječiti i kugu. Egipćani su ga smatrali
svetom biljkom, a pronađen je u grobnicama faraona. Iako se češnjak botanički
smatra povrćem, prirodni je sastojak mnogih biljnih lijekova. Češnjak je superhrana i
antioksidans koji ima niz zdravstvenih prednosti. Prepun je moćnih antioksidativnih i
protuupalnih biljnih spojeva, kao što su alicin, aliin i ajoen, koji mogu pomoći u
održavanju zdravlja jetre. Stoga konzumiranje češnjaka predstavlja proaktivnu
podršku dobrog zdravlja jetre. Sadrži snažne spojeve koji sadrže sumpor, kao i
vitamine i minerale koji pomažu u detoksikaciji jetre. Brojne znanstvene studije
također su pokazale kako uzimanje sirovog češnjaka ili češnjaka u prahu pomaže u
smanjenju nakupljanja masnoće na jetri i pomaže u smanjenju rizika od bolesti
masne jetre kod muškaraca. Uzimanje sirovog češnjaka također se povezuje s
prevencijom raka jetre. Češnjak se bori protiv svih vrsta infekcija — gljivičnih,
bakterijskih, parazitskih i virusnih — regulira šećer u krvi, snižava krvni tlak i
kolesterol. Češnjak je prirodni lijek koji potječe od bogova, ali pri silasku na zemlju
dospio je u pogrešne ruke. Od bogova mu je ostala ljekovitost, od demona - zadah.

 

Biografija:

Dr.sc. Lucija Kuna (viši asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
lkuna@fdmz.hr , 098/9594-928) , rođena je 4. studenog 1988. god. u Osijeku gdje je
završila osnovnu i srednju Medicinsku školu. 2013. g. diplomirala je na Odjelu za
biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od listopada 2017. godine radi u
suradničkom zvanju asistenta u Katedri za farmakologiju i biokemiju na Fakultetu za
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2022. doktorirala je na Poslijediplomskom
doktorskom studiju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Aktivno se bavi znanstveno –
istraživačkim radom, te je do sada objavila 17 znanstvenih radova, te 3 poglavlja u
knjizi. Ujedno, aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim kongresima te je objavila
preko 20 sažetaka. Suradnica je i na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata.
Aktivno je radila na popularizaciji znanosti kroz sudjelovanje na Festivalu znanosti.
Član je Hrvatskog društva za humanu genetiku, hrvatskog Farmakološkog društva te
Hrvatskog društva za personaliziranu medicinu. 2017. izabrana je u 15 mladih
doktoranada diljem Europe te je dobila stipendiju za Summer school of Molecular
Medicine, Friedrich Schiller University Jena, u Njemačkoj. 2020. g. osvojila je
nagradu za najbolji znanstveni rad Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
u kategoriji mladog znanstvenika. Od 2021. g. Potpredsjednica je Znanstvenog
foruma i Voditeljica Laboratorija za Translacijsku medicinu Fakulteta za dentalnu
medicinu i zdravstvo u Osijeku.
Doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, dr.med., (docent, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek,
hrvoje.roguljic@gmail.com, 091/796-9284) docent je na Katedri za
farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, te poslijedoktorand na Katedri za
farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Doc.dr.sc. Roguljić specijalist je kardiologije na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila
Kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Od 2009. godine radi na polju farmakologije
endokrinoloških bolesti, te bolesti mineralnog metabolizma. Disertaciju „Određivanje
progenitornog svojstva perivaskularnih stanica karakteriziranih in vivo izražajem
alfa-glatkomišićnog aktinskog promotora – Cre rekombinaze“ obranio je na
Medicinskom fakultetu Osijek 2016. godine. Od 2011. do 2013. se znanstveno
usavršavao na University of Connecticut Health Center, CT, USA, gdje je sudjelovao
na projektu „Defining Myofibroblast/pericyte as a Mesenchymal Progenitor Cell“
voditelja prof.dr.sc. Ive Kalajzića. Od 2012. do 2013. voditelj je projekta „Poboljšanje
osteogeneze mezenhimalnih matičnih stanica tijekom cijeljenja prijeloma”, Objavio
je ukupno 12 radova te 20 kongresnih priopćenja i 3 pozvana međunarodna
predavanja. Doc. dr. sc. Roguljić suradnik je na brojnim Medicinskog fakulteta Osijek
te Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta u Osijeku. Aktivno
objavljuje izvorne istraživačke radove i trenutno je uključen u nekoliko projekata u
temeljnim i kliničkim istraživanjima.
Dr.sc. Nikola Raguž Lučić, dr.med., (viši asistent, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek,
nikola.rlucic@gmail.com, 091/7542-372) rođen je 8. veljače 1988.
u Đakovu gdje je završio osnovnu i srednju školu. 2006. godine upisuje Medicinski
fakultet u Osijeku te ga uspješno završava 2012. godine. Liječnički pripravnički staž
obavlja tijekom 2013. godine za Dom zdravlja Đakovo. Poslijediplomski doktorski
studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisuje 2013. godine.
Od 2014. godine radi u suradničkom zvanju asistenta na Medicinskom fakultetu
Osijek u Katedri za farmakologiju gdje obavlja opsežnu nastavnu djelatnost za koju
je svake godine izvrsno ocijenjen putem anonimne studentske ankete. Od 2017.
godine radi u suradničkom zvanju asistenta i na Fakultetu za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek. Od 2014. godine aktivno se bavi znanstveno – istraživačkim radom

 

te je suradnik na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Aktivno je sudjelovao
na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima sažetcima kongresnih
priopćenja. Član je organizacijskih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih
kongresa : ISABS, IMC-HCV. Do sada je objavio dva poglavlja u knjigama, dva
cjelovita izvorna znanstvena rada u časopisima indeksiranim u SCI, dok je iz teme
doktorske disertacije objavio je prvoautorski rad pod naslovom: Primary Care
Provider Counseling Practices about Adverse Drug Reactions and Interactions u
časopisu čimbenika odjeka 5.583. Aktivno sudjeluje na popularizaciji znanosti kao
voditelj radionica na Festivalu znanosti.
Izv. prof. dr. sc. Robert Smolić (( izvanredni profesor, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek,
rsmolic@fdmz.hr, 099/502-5057), izvanredni je profesor i
predsjednik Katedre za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalist je
gastroenterologije te direktor Medicinskog centra Mursa u Osijeku. Objavio je
ukupno 37 znanstvenih radova, te 35 sažetak kongresnih priopćenja, 1 pozvano
međunarodno predavanje. Pod njegovim mentorstvom obranjene su 2 doktorske
disertacije te je u suautorstvu s doktorandima objavio 11 cjelovitih radova. Profesor
Smolić znanstveno se usavršavao na Sveučilištu u Connecticutu u SAD-u dok se u
2019. u sklopu Erasmus + mobilnosti stručno usavršavao u St. Lukas Klinici u
Meckenbeurenu u Njemačkoj. Pristupnik aktivno sudjeluje u recenziranju
znanstvenih radova u brojnim međunarodnim znanstvneim časopisima (Acta Clinica
Croatica, Arrchives in Cancer Research, Collegium Anthropologicum, Journal of
Cancer Biology & Research, Journal of Clinical and Translational Hepatology,
Universal Journal of Microbiology Research). Uz sudjelovanje u međunarodnim
tijelima i povjerenstvima vezanim uz znanstvenu djelatnost, bio je 6 puta član
znanstvenog odbora kongresa International Monothematic Conference on Viral
Hepatitis C (od 2014. do 2019.), dva puta član organizacijskog odbora ISABS
Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in
Individualized Medicine (2017. i 2019. godine). Objavio je 1 uredničku knjigu te 6
poglavlja u knjigama. Voditelj je nekoliko znanstvenih projekata.