Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

UTJECAJ MEDICINSKIH SESTARA NA PRIRODU I DRUŠTVO, Dario Klasan, Matej Jurković, Vlatka Andrić, Tamara Alebić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorište

Detalji:

Medicinske sestre bile su predvodnice u zagovaranju i implementaciji
načela zaštite okoliša u svojoj profesionalnoj ulozi i praksi, ne samo
kako bi pomogle u uklanjaju problema, već i kako bi poduzele mjere
opreza u vremenu kada znanost još nije bila u stanju u potpunosti
utvrditi uzročno-posljedičnu vezu između bolesti i okolišnih
čimbenika. Kroz povijest medicinske sestre su se zalagale za
promicanje zdravlja pojedinca, zajednice i društva u kojemu su živjele.
Ljudski život oduvijek je bio nezamisliv bez prirode, a upravo
medicinske sestre imaju ključnu ulogu u prevenciji zdravstvenih
problema. Na posteru će biti predstavljene dvije sestrinske teorije koje
su usko povezane s okolišem i njihovim utjecaj na zdravlje pojedinca.
Prva istaknuta teorija je „Teorija okoliša" autorice Florence
Nightingale, a druga teorija je „Teorija o jedinstvenim ljudskim bićima"
autorice Marthe Rogers. Cilj je ovog postera dati sažeti prikaz utjecaja
medicinskih sestara na okoliš i društvo kakvim ga danas poznajemo.
Osim toga, prikazat će se i sestrinski doprinosi koji su imali značajni
utjecaj na svakog pojedinca kroz cjelokupnu povijest
čovječanstva. Naime, moderno sestrinstvo ima duboke društvene
korijene, a na prvom mjestu je uvijek bila odgovornost prema ljudskom
životu, odnosno njegovom sveukupnom zdravlju, čime je uloga
medicinskih sestara postala izuzetno bitna.

 

Biografija:

Ime i prezime: Dario Klasan
ZVANJE: Sveučilišni prvostupnik sestrinstva (univ.bacc.med.techn.)
SASTAVNICA: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
E-MAIL: dariomcbill@gmail.com
TELEFON: 099 328 4447
ŽIVOTOPIS: Dario Klasan, rođen je 19.4.1992. u Banja Luci, BiH.
Srednjoškolsko obrazovanje završio je u periodu od 2006. - 2010. za
zvanje medicinska sestra/medicinski tehničar. U periodu 2018.-20021.
pohađao je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, smjer
Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Novoj
Gradišci na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno
na osječkoj sastavnici studija pohađa smjer Sveučilišni diplomski studij
Sestrinstvo. Od rujna 2013. godine zaposlen je u Kliničkom bolničkom
centru Osijek kao medicinski tehničar na Klinici za psihijatriju, Zavod
za integrativnu psihijatriju. Aktivni je član HKMS i redovito, prema
vlastitim mogućnostima, sudjeluje u stručnim usavršavanjima unutar
sestrinske profesije.
IME I PREZIME: Matej Jurković
ZVANJE: Sveučilišni prvostupnik sestrinstva (univ. bacc. med. techn.)
Ssatavnica: Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo
E-MAIL: matejjurkovic123@gmail.com
TELEFON: 091 890 1918
ŽIVOTOPIS: Matej Jurković rođen je 02.06.1998. u Osijeku.
Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Medicinskoj školi Osijek u
periodu od 2013. do 2018. za zvanje medicinska sestra/tehničar opće
njege. U periodu od 2018. do 2021. pohađao je Fakultet za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek, smjer Sveučilišni preddiplomski studij
Sestrinstvo Osijek na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Trenutno na istoj sastavnici sveučilišta pohađa smjer Sveučilišni

 

diplomski studij Sestrinstvo. Od svibnja 2021. zaposlenik je Zavoda za
hitnu medicinu Osječko-baranjske županije kao medicinski tehničar u
timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu. Dugogodišnji je volonter
Gradskog društva Crvenog križa Osijek.
IME I PREZIME: Vlatka Andrić
ZVANJE: Sveučilišna prvostupnica sestrinstva ( univ.bacc.med.techn)
SASTAVNICA: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
E-MAIL:
andric.vlatka@gmail.com
TELEFON: 099 874 6540
ŽIVOTOPIS:
Vlatka Andrić, rođena je 11.12.1997. u Đakovu. Srednjoškolsko
obrazovanje završila je u Medicinskoj školi u Osijeku. Nakon srednje
škole upisuje se na Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo u
Osijeku, te na pripadajućem sveučilištu nastavlja diplomski studij
Sestrinstva. Od ožujka 2021. zaposlenica je Doma zdravlja Osječko
baranjske županije na mjestu patronažne sestre, s područjem rada na
lokaciji Đakovo. Kroz posao se bavi prevencijom bolesti, aktivnim
promicanjem zdravlja, edukacijom stanovništva od najmlađe do
najstarije životne dobi. U slobodno vrijeme volontira na raznim
akcijama promicanja zdravlja te se uključuje na razne edukacije u svrhu
stalnog usavršavanja i poboljšanja kvalitete rada.
IME I PREZIME: dr. sc. Tamara Alebić
Sastavnica: Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek
E-MAIL:
talebic@fdmz.hr
Životopis: Tamara Alebić zaposlena je na Fakultetu za dentalnu
medicinu i zdravstvo Osijek.