Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PRIRODNI I DRUŠTVENI ČIMBENICI RIZIKA U NASTANKU RAKA DOJKE, Kristina Bojanić, Justinija Steiner, Robert Smolić, Renata Sikora

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorište

Detalji:

Rak dojke je dojke najčešća je lokalizacija raka u žena u RH, od kojeg obolijeva
četvrtina žena novooboljelih od raka. Veličinu javnozdravstvenog problema
naglašava činjenica da svakoj 11. ženi prijeti opasnost od ove bolesti odnosno u
svijetu se svakih dvadeset sekundi dijagnosticira novi slučaj raka dojke.
Rizični čimbenik za rak dojke je sve ono što poveća vjerojatnost obolijevanja od raka
dojke.
Postojanje jednog ili više rizika ne znači da će žena oboljeti. Nije razjašnjeno zašto
neke osobe koje nemaju rizične čimbenike razviju rak i obratno, zašto osobe koje
imaju rizik ne obole od ovog sijela raka. To ukazuje na činjenicu da je rak dojke
uvjetovan složenom interakcijom prirodnih i društvenih čimbenika.
Prirodni čimbenici obuhvaćaju ženski spol, rastuća životna dob, pozitivna osobna
anamneza raka dojke, pozitivna obiteljska anamneza za rak dojke, nasljedni geni
koji povećavaju rizik za rak dojke, raniji nastup prve menstruacije (prije 12 godine
života), kasniji nastup menopauze (nakon 55 godine života) te veća gustoća tkiva
dojke.
Društveni čimbenici uključuju pretilost, fizičku inaktivnost, veću konzumaciju
alkoholnih pića (više od jednog alkoholnog pića dnevno), rađanje prvog djeteta u
kasnijoj životnoj dobi (nakon 30-te godine), nuliparitet, postmenopauzalna
hormonska terapija, pušenje, stres, noćni rad.

 

Biografija:

Kristina Bojanić
docentica na Katedri za internu medicinu, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
te Katedri za radiologiju, Medicinski fakultet Osijek
mail: kristina.bojanic@fdmz.hr, bojanic.kristina@gmail.com
mob:098 655 795
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23162
Kristina Bojanić rođena je 1978. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju
školu. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2002. godine, a doktorsku
disertaciju na istom fakultetu obranila je 2018. godine. Od 2006. godine radi u
DZOBŽ; od 2010. kao specijalist radiolog odnosno od 2018. kao subspecijalist
ultrazvuka. Od 2019. voditeljica je radiološke dijagnostike DZOBŽ. Znanstvenu
djelatnost započela je 2013. godine kao asistentica na Zavodu za Mineralni
metabolizam Medicinskog fakulteta Osijek, a nastavila kao docentica 2019. godine
na Katedri za radiologiju odnosno na Katedri za internu medicinu, Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo. Dobitnica je nagrade HLK za izvanredan doprinos
znanosti za 2020.godinu. Održala je 15-ak pozvanih predavanja na međunarodnim
znanstvenim skupovima, bila mentoricom više diplomskih radova i komentoricom
doktorske disertacije.
Justinija Steiner
mail: justinija.pavkov@gmail.com
Justinija Steiner rođena je 1977. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju
školu. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2003. godine, a 2019.
godine upisala je na istom fakultetu poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo.
Od 2018. godine radi kao specijalist opće interne medicine u OŽB Našice, odnosno
od 2019. kao voditelj odjela za palijativnu skrb. Od 2021. obnaša dužnost ravnatelja
DZOBŽ. Članica je Savjeta za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje te Savjeta za
palijativu Osječko-baranjske županije.
Robert Smolić
Izvanredni profesor na Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
mail: robert.smolic@fdmz.hr
Izv. prof.dr.sc. Robert Smolić, dr.med., predsjednik Katedre za
farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo te
direktor Medicinskog centra Mursa d.o.o.
Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, završava specijalizaciju iz
gastroenterologije. Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti
mineralnog metabolizma. Bio je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 2 HRZZ
projekta, 3 projekta Sveučilišta te 9 institucijskih projekata. Član je uredničkog
odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, te recenzent više
znanstvenih časopisa. Pod njegovim mentorstvom su obranjene 2 doktorske
disertacije. Član je stalnih odbora i povjerenstava Sveučilišta i Fakulteta. Održao je
10-ak pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, član je
upravnog odbora Hrvatskog društva za humanu genetiku, te član znanstvenih
odbora međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).
Renata Sikora
Asistentica na Katedri za dentalnu medicinu, Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek Sveučilište J.J. Strossmayer
mail: rsikora@fdmz.hr
Renata Sikora, dr. med. dent., rođena je 1985. godine u Banjoj Luci u Bosni i
Hercegovini. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završava u Virovitici. Diplomirala je

 

2010. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na istom
specijalizira stomatološku protetiku 2017. godine. Poslijediplomski doktorski studij
Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisuje 2013. godine.
Zaposlena je u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije od 2011. godine, a 2019.
počinje raditi i kao asistentica na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayer. Član je Hrvatskog
društva za stomatološku protetiku te je aktivna sudionica na brojnim domaćim i
međunarodnim znanstvenim i stručnim kongresima.