Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

KVIZ ZNANJA O ZELENOJ INFRASTRUKTURI GRADA OSIJEKA, Alka Turalija, Antonija Kojić, Monika Marković

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:30 - 10:30

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
FAZOS Predavaonica 121

Detalji:

Natječu se dvije ekipe – dvije srednje škole. Odgovaraju naizmjenično na 20 pitanja koja su organizirana na način da se vizualno pokaže problem u prostoru vezan za zelenu infrastrukturu grada Osijeka. Ekipa koja pravilno odgovori na više pitanja i osvoji više bodova je pobjednik i osvaja nagradu (1 lončanicu i jednu sadnicu stabla) koja će predstavljati osnovu poboljšanja njihovog radnog prostora, uređenjem sa živim biljnim materijalom. Prezentacija biljne vrste: sadnje, smještaja i održavanja biljaka u zatvorenom i otvorenom prostoru.

 

Biografija:

Doc.dr.sc. Alka Turalija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Katedra za poljoprivredne melioracije

Email –alka.turalija@fazos.hr

 

Životopis: Rođena u Varaždinu19.11.  1960. Udana i majka četvero djece. Adresa stanovanja- Ivana Gundulića 242. Osijek. Nakon završene Gimnazije Varaždin i Srednje Vrtlarske i veterinarske škole Arboretum Opeka u Vinici, upisuje Poljoprivredni fakultet U Zagrebu, smjer VOP – vrtlarstvo s oblikovanjem pejzaža. Doktorski studij završava u Sarajevu 2020. Radno iskustvo: UNIKOM OSIJEK (09.04.1987.-19.04.1990.);MEDICINSKI CENTAR VARAŽDIN(16.07.1992.-15.11.1992.);VIPA D.O.O. PEJZAŽNA ARHITEKTUEA VARAŽDIN (16.11.1992.05.02.1995.); POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA (06.02.1995.-04.1995.);VIPA D.O.O. (05.05.1995.-10.09.1995.); POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA (11.09.1995.-31.08.1996.); VIPA D.O.O. PEJZAŽNA ARHITEKTUEA VARAŽDIN (01.09.1996.-31.12.2005.);SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET OSIJEK (01.01.2006. -). Članica mnogih strukovnih organizacija i autorica više znanstvenih i stručnih radova. Koordinator predmeta Oblikovanje krajobraza i dendrologija.

1. Antonija Kojić, mag. ing. agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Katedra za poljoprivredne melioracije

e-mail: akojic@fazos.hr

Antonija Kojić (30.06.1995., Hrvatska) radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti od 6. prosinca 2022. godine, na Zavodu za biljnu proizvodnju i biotehnologiju, Katedri za poljoprivredne melioracije, na radnom mjestu asistentice. Od 20. listopada 2020. godine do 5. prosinca 2022. godine radila je na radnom mjestu tehnologa u Poljoprivrednom poduzeću Orahovica, na radnoj jedinici Ratarstva te Voćarstva i vinogradarstva. Diplomirala je 23. rujna 2020. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti te stekla akademski naziv magistra inženjerka agronomije.

2. Izv. prof. dr. sc. Monika Marković

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

e-mail: monika.markovic@fazos.hr

M: 095/8100032

Monika Marković radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od prosinca 2008. godine, na Zavodu za biljnu proizvodnju i biotehnologiju, Katedri za poljoprivredne melioracije. Doktorirala je u prosincu 2013. god., u znanstveno-nastavnom zvanju docenta je od 2015. god., a u zvanju izvanrednog profesora od 2020. god. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju na modulima koji obrađuju tematiku poljoprivrednih melioracija, navodnjavanja i odvodnje. Kao autor i koautor

sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjima. Područje znanstvenoga rada je suša, potrebe biljaka za vodom, metode mjerenja sadržaja vode u tlu i navodnjavanje. 

 

3. Gloria Ninković

Medulinska 5, 31 000 Osijek

Br.telefona: 031/ 561 – 383

Mob: 091/ 534 1508

e-mail: gloria.ninkovic@gmail.com

Rođena sam 09.03.2020. u Osijeku. Pohađala sam srednju ekonomsku školu u Osijeku. Studentica sam 5. godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, smjer Zaštita bilja. Bavim se glazbom i istraživanjem, te sam sudjelovala na prijašnjim Festivalima znanosti, kao i na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom simpoziuj agronoma u Vodicama gdje sam prezentirala  znanstveni rad (mentorica: doc.dr.sc. Alka Turalija).Također sam sudjelovala na International Student Project Contens in The Field of Biology and Agricultural Sciences/Field of Engineering Sciences, gdje sam sa svojim kolegama osvojila treće mjesto (mentorica doc.dr.sc. Alka Turalija).